Digitaalsed toimingud ja suhtlus registriga

Digitaalselt saavad ühendused ettevõtjaportaalis https://ettevotjaportaal.rik.ee:
  • registreerida uut MTÜd (v.a alaealiste poolt)
  • esitada kandeavaldusi erinevate MTÜ ja SA registriandmete muutmiseks
    (juhatuse ja nõukogu liikmed, audiitor, sidevahendid, põhikirja muutmine)
  • esitada majandusaasta aruannet (alates 2009. aasta kohta käivad, mis esitatakse 2010).

 

Registriandmete esitamiseks, muutmiseks jne kehtivad dokumentide esitamise üldnõuded leiab http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/praktilisi-nouandeid/mittetulundusuhing.

Kõik esma- ja muutmiskannete avaldused registrile esitab juhatus (uute juhatuse liikmete määramisel uued liikmed ise) ja need kinnitatakse notari juures või digitaalselt ettevõtjaportaalis. Digitaalsel kujul peab muutmiskande avaldust alustama nö vana juhatuse liige, kuna isikukoodide põhjal toimiv isikutuvastus uue oma  veel ei tea ja ta ei saa sisse logida.

Sihtasutuse uue juhatuse liikme registrisse kandmisel on avaldusel vajalik ka nõukogu esimehe või tema volitatu allkiri. Valla- ja linnasekretärid allkirju 2009. aastast enam ei kinnita.

Iga muutmiskande riigilõiv on 2016. aasta seisuga 7 €, v.a sidevahendite muutmine, aadressi muutumine omavalitsuse piires, surnud juhatuse liikme või MTÜ enda kustutamiskanne, mis on tasuta. Riigilõiv tuleb tasuda rahandusministeeriumile, kelle kohtupiirkonniti erinevad konto- ja viitenumbrid leiab www.ngo.ee/riigiloivud. Ettevõtjaportaalis saab riigilõivu tasuda otse internetipangast.

Oluline on mitte unustada kandeavalduse juures nõutavaid lisadokumente, tavaliselt otsuse teinud organi protokolle (koosoleku juhataja ja protokollija allkirjadega) – ka elektroonilisele kandeavaldusele tuleb need lisada eraldi digiallkirjastatud failidena. Notari kaudu dokumente esitades tuleb registrile saata dokumentide originaalid või notariaalsed ärakirjad.

Register on aktsepteerinud ka varianti, kus kandeavaldus koostatakse ettevõtjaportaalis, aga originaalprotokoll saadetakse postiga, sest MTÜ üldkoosoleku protokolli (NÄIDIS!) juurde käib ka osavõtjate allkirjaleht, kus peaks muidu kõik allkirjad digitaalsed olema. Selline skeem aitab vältida notari juures käimist ja kaasnevaid kulutusi.

Ettevõtjaportaalis tuleb jälgida, millistel juhtudel on vaja end tuvastada isikutunnistusega (ID-kaart), mis eeldab kaardilugejat, tarkvara ja PIN-koode; ning millal sobivad infokanaliks e-post ja digiallkiri või piisab enda isiku tuvastamisest vaid netipanga vahendusel. ID-kaardi arvutis kasutamiseks saab abi www.id.ee ning www.sk.ee.

Kõik elektroonilised kandeavaldused tuleb igal juhul esitada ettevõtjaportaalis, e-postiga saadetud asutamisdokumente register ei aktsepteeri ka digiallkirjadega! Kui mõni dokument oli puudu või valesti, annab register aja puuduste kõrvaldamiseks. Et sa vastava määruse kätte saaksid, hoolitse, et registril oleks su õiged kontaktandmed, eriti e-posti aadress.

 


Harju Maakohtu registriosakond
(Harjumaa, sh Tallinn)

Aadress: Pärnu mnt 142, Tallinn 11317
Telefon: 663 6933
E-post: talar.info@just.ee

Tartu Maakohtu registriosakond
(Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Valga- Võru- ja Viljandimaa)

Aadress: Kalevi 1, Tartu 51010
Telefonid: 750 0502, 750 0513, 750 0514
E-post: tartu.registriosakond@just.ee

Pärnu Maakohtu registriosakond
(Pärnu-, Saare-, Hiiu-, Järva-, Lääne- ja Raplamaa)

Aadress: Kuninga 22, Pärnu 80099
Telefonid: 447 9502
E-post: parnuar.info@just.ee

Viru Maakohtu registriosakond
(Ida- ja Lääne-Virumaa)

Aadress: Pikk 32, Rakvere 44307
Telefonid: 322 5909, 322 5917, 322 5919
E-post: virumk_ro.info@just.ee

Värskeim kontaktinfo siit.