Digitöötubade ajakava

Digitöötoad, millele registreerumine on alanud, on lehel kuvatud allajoonituna ehk lingina. Registreerumiseks klõpsa huvi pakkuva töötoa nimel. Avanenud lehel täida registreerumisankeet ning saadki jääda veebiseminari kuupäeva ootama :). Meeldetuletused, et oled seminarile registreerunud, saabuvad e-postiaadressil, mille ankeeti sisestasid, ka päev ja tund enne veebiseminari algust. Meeldetuletuskirjades on viited ka seminarimaterjalidele, kui koolitaja neid osalejatega jagada on soovinud.

 • Sulle on nii registreerumisel kui GoToTraining seminarikeskkonna kasutamisel abiks ka veebiseminaril osaleja meelespea.
 • Kui Sul on huvi saada vabaühenduste digitubadega seoses infot operatiivsemalt ehk otse oma e-postiaadressile, kuid Sa ei ole seni liitunud digi@heakodanik.ee listiga, saad anda huvist (lisades kirja oma nime, organisatsiooni) märku aadressil liia@heakodanik.ee

Registreerumine digitöötubadesse:

 • N 9.11.2017 kell 16.00-17.30 Kuidas korraldada vabaühenduses dokumendihaldust.
  Töötoas näitame erinevaid võimalusi dokumentide hoiustamiseks, arhiveerimiseks ja jagamiseks meeskonnasiseselt. Räägime turvalisusest dokumentide hoidmisel ja jagamisel ning olulisemate dokumentide krüpteerimise võimalustest. Vaatame üle, milliseid tasuta võimalusi pakub dokumentide hoiustamiseks ja jagamiseks Google Drive, Dropbox, Time Capsule või erinevad muud teenused. Arutame dokumentide nn pilves hoidmise ja kasutamise plusse ja miinuseid ning mõtleme, millisele infole peaks millistel ühenduse liikmetel olema ligipääs ja mida peab ühendus konfidentsiaalseks ning kuidas on konfidentsiaalsed andmed võimalikult kaitstud.​ Seminaril aktiivseks osalemiseks on abi, kui olemas on g-maili konto.

  • Koolitaja Urmas Heinaste on Tartu Annelinna Gümnaasiumi tehnikaõpetaja, liikluskasvataja, robootikaringi eestvedaja ning juht, loov- ja uurimusliku õppe juhendaja. Lisaks koolis õpetamisele on ta tegev aineühendustes ja Õpetajate Ühenduste Koostöökojas, viib ta läbi mitmesuguseid õpetajatelemõeldud koolitusi. Lisaks õpetamisele on Urmas Heinaste tegev ka Õpetajate Liidu kutsekomisjonis
 •   N 30.11.2017 kell 15.00-16.30 Kuidas juhtida ennast ja oma meeskonda? Kuidas olla osav projektijuht? Enda ja oma meeskonna tegevuste korrastamine.
  Töötoas räägime järgmistest rakendustest: Google Calendar ja Tasks, tegevuste planeerija Todoist.com  tegevuste planeerija Any.do, kohtumisete kokkuleppimist lihtsustav Doodle.com, ajakulu monitooringu vahend Toggl.com, projektijuhtimisvara Trello.com, projektijuhtimisvara Asana.com

  • Koolitaja: Kristjan Otsmannkes tutvustab nutikate e-lahenduste veebiseminaril erinevaid töövahendeid, mis lihtsustavad enda ja oma meeskonna tegevuste korraldamist ning omavahelist suhtlust. Seminaridel tutvustame ja vaatame lühidalt erinevaid vahendeid, mille seast saab osaleja vastavalt enda ja tiimi vajadustele teha sobiva valiku
 • N 11.01.2018 kell 15.30-17.00 Taustamaterjalide talletamise ja jagamise ning ühismõtlemise töövahendid.
  Töötoas räägime järgmistest rakendustest:   Ühistöö vahend Google Drive + Docs, Sheet jt töövahendid, Ühistöö vahend Dropbox Paper, Märkmevara Google Keep, Märkmevara Microsoft OneNote, Märkmevara SimpleNote, Mõttekaardivara Mindmeister, Mõttekaardivara MindMup, Mõttekaardivara Bubbl.us,  Valgetahvel AWW, Plokkskeemi looja Draw.io.

  • Koolitaja: Kristjan Otsmann

Peagi avatud registreerumine ka:

 • N 14.12.2017 (kellaaeg täpsustumas) Ühisloome: millised digilahendused on abiks info koondamisel, küsitluste läbi viimisel ja ürituste korraldamisel?
  • (koolitaja peagi täpsustumas)
 • N 25.01.2018 15.30-17.00 Millised rakendused aitavad vabaühenduste rahaasju paremini korraldada?
  • Koolitajad: Uve Poom ja Jaan Urb
 • N 1.02.2018 (kellaaeg täpsustumas) Kuidas vabaühendused e-lahenduste abil poliitikakujundamises ja seadusloomes saavad kaasa rääkida?
  • Koolitajad: Hille Hinsberg ja Maarja-Leena Saar

NB: Märgi kalendrisse ka 23.11 ja 15.02 pärastlõunad, sest töötubasid on kavas veelgi!

Veebiseminarid toimuvad eesti keeles. Õppimishuvilised, kellele koolitusaeg kuidagi ei klapi, saavad mõni nädal pärast veebiseminari toimumist www.heakodanik.ee/digivoimekus/toimus lehel digitöötubade salvestusi kiigates iseseisvalt uusi rakendusi uudistada.

 Digitöötubasid on septembist 2017-veebruarini 2018 plaanis korraldada erinevatel teemadel vähemalt 10 ning soovi korral võibki huviline osaleda  reaalajas kõigil neil veebiseminaridel. Kui on vähemalt 20 huvilist, on võimalik koolitusi vähemalt osadel teemadel läbi viia ka vene keeles.

Digitöötubade läbiviimisel on EMSLi partneriks Addenda OÜ. Veebiseminarid toimuvad GoToTraining veebikeskkonnas. Lisainfo ja küsimused: liia@heakodanik.ee 

 

TOIMUNUD:

(NB Salvestuse lisame kodulehele orienteeruvalt nädal pärast reaalajas digitöötoa toimumist. Salvestuste vaatamiseks vajad parooli, mis igal töötoal on unikaalne. Parooli saad küsida saates nime ja viite oma organisatsioonile  aadressil liia@heakodanik.ee (andmeid kasutame vaid üldistatult, projekti aruandes, et anda ülevaade projekti ulatusest ja mõjust).

 • III digituba: Kuidas parandada digilahendusi kasutades esitlusoskusi? Koolitaja: Siret Lahemaa

12.10.2017 töötoas võtsime fookusesse selle, millised lahendused aitavad parandada esitlusoskusi ning olla oma kõnes ja ettekannetes veenvamad. Õppisime, kuidas luua oma esitlustele väga lihtsate vahenditega GoogleEsitlused (Google Slides) ja Prezi. Uurisime, kuidas luua helindatud esitlust Knovio keskkonnas. Katsetasime erinevaid võimalusi ettekande tegemisel kuulajate kaasamiseks väikeste küsitluste kaudu (nt Mentimeeter, worksup jne).  

Koolitaja Siret LahemaaOlen Hiiumaal, väikses Lauka koolis õpetaja. IT koolitajana tegutsen alates aastast 2006, kui minust sai Tiigrihüppe SA Hiiumaa koolitaja. Suur huvi viis end täiendama Tallinna Ülikoooli haridustehnoloogia magistriõppesse. Lisaks oma igapäevatööle koolis ja e-kursuste juhendamisele HITSA koolitustel meeldib mulle pildistada ja käsitööd teha.

05.10.2017 Töötoa raames rääkisime sellest, kas ja kuidas peab vabaühendus end kübermaailma ohtude eest kaitsma. Käsitlesime erinevaid võimalusi, kuidas internetti ohutult kasutada, kuidas end viiruste eest kaitsta, kuidas infot turvaliselt edastada ning mida teha, et ootamatused jalust maha ei lööks.

21.09.17 töötoa raames vaatasimee ringi portaalis www.rik.ee, tutvusime e-maksuametiga ja uurisime lähemalt e-riigihangete keskkonda. Vaatasime, kuidas vajalikku infot kiiresti üles leida, ning rääkisime läbi levinumad küsimused, mis erinevate keskkondade kasutamisel tekivad. 

Koolitaja Doris Matteus:  Esimese MTÜ asutasin aastal 2004, sellest ajast olen ühes või teises rollis – asutaja, juhatuse liikme või lihtsalt nõuandjana – mõne vabaühendusega seotud olnud. Muuhulgas on üks minu ülesanne alati olnud paberimajanduse korrashoidmine, kuna näen bürokraatiat väljakutsena, mitte ainult segava faktorina. Ka igapäevatöös infoturbefirma partneri ja juhina ei pääse ma riigiga suhtlemisest kuhugi – olen nii riigihangete registri, Äriregistri Ettevõtjaportaali kui e-maksuameti tihe kasutaja ning jagan heal meelel oma kogemusi. Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna, veel on lõpetamata magistriõpingud samas koolis äriinfotehnoloogia erialal. Olen töötanud nii riigiasutustes kui erasektoris, täna olen ettevõtja – nõustame ja auditeerime ettevõtteid infoturbe valdkonna