Heade annetusekogujate võrgustik

Annetamise suurendamiseks on esiteks vajalik valmisolek anda, teiseks suutlikkus annetusi koguda ning kolmandaks takistuste kõrvaldamine. Eestis ei ole annetamise keskkond annetajatele ega annetuste kogujatele soodsamaks muutunud. Levinud on ühekordsed annetused ja kampaaniad, napib ka teadlikkust targast annetamisest ja läbimõeldult annetuste kogumisest.

Annetusi koguvatel organisatsioonidel on rida sarnaseid probleeme, millele on mõttekas ja tulemuslik koos lahendusi otsida. Oleme koostanud annetuste kogumise hea tava ning kutsunud kokku annetuste kogujate võrgustiku.

Käsitlesime järgmisi teemasid: annetuste kasutamine tegevuskulude katmiseks, tõhusad tehnoloogilised lahendused ja praktikad annetuste kogumisel, hea tava tähenduse ja mõju mõistmine annetuste kogujate igapäevatöö korraldamisel, laste ja teiste haavatavate sihtrühmadega tegelevate organisatsioonide arusaamad abivajaja privaatsuse tagamise põhimõtetest, suure ühiskondliku mõjuga organisatsioonide kommunikatsiooni ebamäärasus.

Põhiliselt tegime kolme asja:

  • Selgitasime koos annetuste kogujatega täpsemalt välja, mis neid tulemuslikul annetuste kogumisel segavad või takistavad
  • Pakkusime koolitusi ja nõu nende vajaduste lahendamiseks ning rääkisime lahti, kuidas annetuste kogumise head tava igapäevases töös kasutada
  • Leppisime kokku, mida selleks teha, et ka edaspidi annetusi kogutaks usaldusväärselt ja vajadusel saaks nõu küsida

 

Projekti partneriks on Heateo SA.

Projekti tegevusi rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital 14 993 euro ulatuses.

EMSLi poolt veab algatust Maria Laanjärv, kui tahad midagi lisaks küsida, kirjuta maria-ät-heakodanik.ee.


“Kuidas küsida annetusi – kommunikatsioonist Eestis ning näidetest Soomest”

Hea Kodanik ja “Ma armastan aidata” annetuskeskkond korraldasid 11. novembril Arhitektuurikatlas põneva ühisseminari “Kuidas küsida annetusi – kommunikatsioonist Eestis ning näidetest Soomest”. Lahendasime koos kommunikatsioonieksperdi Kaspar Jõgevaga praktilisi ülesandeid, et enda tegevust ajakirjanikele paremini selgitada, ning kuulasime Pia Tornikoskit, kes rääkis, milliste kampaaniatega on raha kogutud Soomes. Lisaks esitlesime koostöös annetuste kogujatega sündinud annetuste kogumise hea tava juhendit.

Materjalid:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)

Kaspar Jõgeva meediakoolitus

Fundraising in Finland – giving and asking culture and trendsPia Tornikoski ettekanne (videosalvestus siin)

Intervjuu Pia Tornikoskiga


Heade annetusekogujate võrgustiku viimase kohtumise kokkuvõte: mis oli projekti tegevustest kasu ja mis saab edasi