Kaasamise kevadkool

Kaasamise kevadkool on traditsiooniks kujunenud suurkoolitus, mis on mõeldud õppimiskohana korraga nii avaliku sektori töötajatele kui kodanikuühiskonna esindajatele, et nad koos kaasamises ja ühisloomes paremaks saaksid.

IX Kaasamise kevadkool koostöövormidest valdades ja linnades 10. mail

Selle aasta kevadkool saab toimuma haldusreformi ning kohalike omavalitsuste volikogude valimise tuules: on paras aeg hinnata kui hästi toimivad senised koostöövormid kogukonna ning valla- või linnajuhtide vahel, parandada olemasolevaid koostöökohti ning luua juurde uusi. 

Registreeru siin

Mitmeid meetodeid hõlmaval koolituspäeval pakendatakse ettekannete ja koostöömudeli vormimise harjutuse vahele uusi ideid ja veidi innustust koostöös muutuste juhtimiseks linna või valla avalikes teenustes, otsustes. Teiseks tööriistu kaasamise ja kaasava juhtimise mõtestamiseks ja kasutamiseks. Ikka selliseid, mis on ühtviisi tarvilikud nii ametnikele kui vabakondlastele. 

Näiteks tuleb juttu:

  • milleks on ühed või teised head: hoolekogud, ümarlauad, volikogu komisjonid, teenuslepingud, noortevolikogud, külavanemad?
  • kuidas nendest sobivaim valida?
  • kuidas leida koostööpartnereid, liitlasi?
  • kuidas ühe või teise koostöövormi juurde jäädes koostööd edukalt juhtida?
  • kuidas koostöös kodupaigas muutusi juhtida?

Mis ja kunas?

9.30 – 10.00 Koguneme, põrnitseme, sulatame jääd

10:10 Norra vabaühenduste liidu kauaaegne juht Birgitte Brekke: “Koostöömudelid Põhjamaades: retsept heaks koostööks omavalitsuse ja kogukonna vahel”

10:50 Meie oma Liia Hänni: “Kui avatud on valitsemine Eesti kohalikes omavalitsustes?”

11:30 Sissejuhatus teemarühmadesse: Peeter Vihma “Kommunikatsioon, koopereerumine, koordineerimine, koostöö: ühistegevuse võimalused ja näited

12:00 Tüdrukud vasakule, poisid paremale. Või vastupidi. Igatahes, hargneme:

  1. Sotsiaalteenused (arutelu juhib Kaie Kotov, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik)
  2. Turvalisus (arutelu juhib Peeter Vihma, TLÜ/Linnalabor)
  3. Planeerimine ja ehitus (arutelu juhib Siim Vahtrus, Keskkonnaõiguse Keskus)
  4. Formaalne ja mitteformaalne haridus (arutelu juhib Einike Mölder, Eesti Noorsootöö Keskus)

13:00 Sööme, veganitega püüame arvestada

13:45 Praktiliste näpunäidete loeng: kuidas läbi rääkida ja selle käigus tekkinud konflikte lahendada (Tarvo Tendal, Goodwill & Partners)

14:30 Tagasi teemarühmadesse: koostöövormi väljatöötamine

16:30 Õppisime ka midagi? Kokkuvõtted, noh.

17:00 Iga roju oma …

Toimumiskoht

Tänavu Kose vallas Ravila mõisas. Tallinnast saab sinna ja tagasi ühisbussiga, mis väljub Mere pst 5 kell 9.

Registreeru siin

Hea koostöö oskuste levikut toetavad Integratsiooni Sihtasutus ning Riigikantselei. Ehk siis sina ei maksa midagi.