Kodanikuruum

Selleks, et igaüks saaks demokraatiat füüsiliselt kasutada, on vaja elementaarseid kodanikuõigusi: kogunemis-, ühinemis- ja sõnavabadust. Kõik need kokku on kodanikuruum (inglise keeles civic space) ja sellest räägitakse üle ilma üha murelikumalt, sest näib, et valitsustele ei meeldi, kui kodanikud liiga aktiivselt osalevad, arvavad ja panustavad.

Vabaühenduste liit EMSL hoiab silma peal nii laias maailmas toimuval kui Eesti kodanikuruumil ning teeb valju häält, kui meie ruumi kitsamaks hakatakse suruma.

Seoses populismi ja polariseerumise levikuga oleme näinud kodanikuruumi kitsenemist suures osas Euroopast. Kodanikuruumi all mõistame kodanike tegutsemise sfääri, kus on tagatud õigus ühineda, rahumeelselt koguneda ning võimalus oma mõtteid väljendada. Nende õiguste kitsendamine haavab demokraatiat.

Kuigi Eestis tundub, et kõik on hästi, siis ülemaailmse kodanikuühiskonna organisatsiooni CIVICUSe 2016. aasta sügisel tehtud uuring näitab, et on põhjust muret tunda. Nimelt leidsid enam kui pooled Euroopa vabaühendused, et tingimused kodanikuühiskonna toimimiseks on halvenemas: vähenevad rahastusvõimalused, on muudetud rangemaks reegleid huvikaitsetööle, puuduvad efektiivsed ja läbimõeldud kokkulepped konsultatsioonideks ning lisaks on kodanikuruumi piiratud julgeolekusituatsioonist lähtuvalt.

Eesti EL Nõukogu eesistumise ajal tehtava töö ning korraldatava kokkusaamise fookuses ongi organiseerunud kodanikuühiskonna roll järgmistes küsimustes:

  • kuidas hoida kodanikuruumi?
  • kuidas suurendada kõiki hõlmavat ühiskondlikku dialoogi ning astuda vastu populismile, vihakõnele ja polariseerumisele?
  • kuidas võimendada kodanikualgatuse potentsiaali?

Seda tehakse koostöös Euroopa riikide vabakonna katusorganisatsioonidega jagades kogemusi edukamatest ja mõjusamatest valvekoera-algatustest ning populismi, vihakõne ja polariseerumist ennetavatest/vähendavatest tegevustest. Toimuvad arutelud, mis toovad teemapüstitused Eesti konteksti, aga ka väiksemad töörühmad, kus saab kuulda ja kaasa mõelda edukamate algatuste kogemusest. Foorum aitab tugevdada vabakonna ühist infovälja ning parandada dialoogi kodanikuruumi kaitsmiseks Euroopa institutsioonide ning üle-Euroopaliste kodanikuühiskonna võrgustikega.

Kodanikuruumist oleme pikemalt kirjutanud siin:

Kuhu kaob kodanikuruum? (Mari Öö Sarv, Hea Kodanik nr 65, suvi 2015)

Intervjuu CIVICUSe juhi Danny Sriskandarajah’ga (Hea Kodanik nr 65, suvi 2015)

Mis erutab kodanikuühendusi ümber ilma? (Kristina Mänd raporteerib Colombias toimunud rahvusvaheliselt kodanikuühiskonna nädalalt, juuni 2016)