Programmist

Kogukonnapraktika idee on lihtne: õpilased löövad mõne nädala jooksul ligi 15 tunni jagu kaasa enda valitud organisatsiooni tegevustes, täites mõnd endale jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku ülesannet, kusjuures tegevus peab olema suunatud kogukonnale. Vabaühenduses on juhendaja, kes muuhulgas aitab mõista, miks on konkreetse vabaühenduse töö kogukonna jaoks oluline. Samal ajal aitab ühiskonnaõpetuse õpetaja koolitunnis õpilastel kogetut analüüsida, sidudes selle teoreetiliste teadmistega.

Noored osalevad vabaühenduste töös ja näevad, kuidas sünnib ja toimib kodanikualgatus, saavad teada, milliseid ühiskonnaprobleeme vabaühendused lahendavad ning miks seda tehakse. Tulemuseks on see, et koolinoored mõistavad ja teadvustavad aktiivse kodaniku rolli ühiskonnas. Noored oskavad edaspidi kaaluda pikaajalisemat vabatahtlikku tegevust, vabaühenduses töötamist, oma organisatsiooni loomist või liikumise algatamist ning näha ühiskonna vajadusi. Nad teadvustavad end ühiskonnaliikmete ja kodanikena, kellel on võimalus olulistes küsimustes kaasa rääkida ja ühiskonna arengut mõjutada.

Vabaühendustes praktikante juhendanud tõdevad, et programmis osalemine oli neile kasulik, sest

 • noored said nende ühingust teada;
 • vabaühenduste inimesed said juhendamise kogemuse;
 • nad said noortelt värske pilgu oma tegevustele ja ka ligipääsu noorte teadmistele ja mõtteviisile;
 • nad tutvusid oma kogukonna tarkade ja säravate noortega, kellega sai palju kasulikku tehtud; mõnel pool tulid noored vabatahtlikena tagasi, teisal lausa töötajaks.

Kogukonnapraktika programmis osalevad koolid:

 1. 32. Keskkool
 2. Antsla Gümnaasium
 3. Jõgevamaa Gümnaasium
 4. Kadrina Keskkool
 5. Keila Kool
 6. Läänemaa Ühisgümnasium
 7. Põltsamaa Ühisgümnaasium
 8. Rakvere Gümnaasium
 9. Rakvere Reaalgümnaasium
 10. Rapla Ühisgümnaasium
 11. Rapla Vesiroosi Gümnaasium
 12. Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
 13. Tallinna Prantsuse Lütseum
 14. Tallinna Saksa Gümnaasium
 15. Tartu Annelinna Gümnaasium
 16. Tartu Tamme Gümnaasium
 17. Tarvastu Gümnaasium
 18. Viljandi Gümnaasium
 19. Ülenurme Gümnaasium

Praktikakohti pakkuvad vabaühendused on koondatud kodanikuhariduse andmebaasi.

Kodanikuharidus

Kogukonnapraktika on üks mitmetest Eestis rakendatavatest kodanikuhariduslikest programmidest. Kodanikuharidusest ja teistest programmidest loe edasi siin.

Ajalugu

Kogukonnapraktika metoodika arendati koos ühiskonnaõpetuse õpetajatega, aluseks võeti rahvusvahelised näited taolistest programmidest USAs ja UKs. Pilootprojektis osales kaks kooli, 113 õpilast ja 16 vabaühendust Lääne-Virumaalt. Pilooti rahastas aastatel 2013-2014 Siseministeerium.

Kuna osalejad kiitsid algatust, siis alates 2014. aastast jätkas EMSL kogukonnapraktika programmi eesmärgiga viia see kõikjale Eestisse. 2014/15 õppeaastal osales programmis juba kuus kooli pea 300 õpilasega ja 55 vabaühendust neljast maakonnast.  Programm sai laieneda ja areneda tänu Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fondi rahastusele aastatel 2013-2016 Kodanikuhariduse koalitsiooni loomise raames. Tänu sellele sai valmis ka kogukonnapraktika käsiraamat.

2015/16 õppeaastal ühines programmiga veel 478 noort, kokku osales uuel õppeaastal 10 kooli ja 106 vabaühendust kuuest maakonnast. Õppeaastat 2016/17 alustasime juba 19 kooli ja 113 vabaühendusega (õppeaasta kokkuvõte pole veel tehtud). Alates 2015. aastast kuulub kogukonnapraktika Haridus- ja Teadusministeeriumi Noortevaldkonna programmi, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond. EMSL Eesti Noorsootöö Keskuse partnerina aitab koos avatud noortekeskuste ja teiste organisatsioonidega tõhustada Eesti noorte, eriti tõrjutusriskis noorte kaasamist ja parandada noorte üldist tööhõivevalmidust. Selle etapi eesmärk on 2018. aasta lõpuks katta kogu Eesti: rakendada programmi vähemalt 50 gümnaasiumis, kaasata selle kaudu üle 3000 õpilase ja 350 vabaühenduse.

Algatades ja vedades kogukonnapraktikat EMSLi sooviks on elavdada ühiskonnaõpetuseainet, kus kodanikuaktiivsus oleks läbivaks teemaks ning kogukonnapraktika õppeaine lahutamatuks osaks.