Koolitused targast annetamisest ja annetuste kogumisest

EMSL unistab, et annetuste kogujad ja annetajad saavad üksteisest ühtemoodi aru. Selleks levitame annetuste kogumise head tava ning tegime 2014. aasta kevadel vabaühendustele koolitusi targast annetamisest ja annetuste kogumisest. Koolitustel osales 36 organisatsiooni üle Eesti.

Koolitustel käsitlesime annetamise teemat mõlemast vaatenurgast, nii annetaja kui ka annetuste koguja omast, sest tõhus koostöö saab toimida üksnes teise poole võimalusi, vajadusi ja eelistusi teades. Koolitajaks ning arutelu hõlbustajaks oli Urmo Kübar. EMSL oli ennegi üksi ja koos partneritega läbi viinud mitmeid annetuste kogumise koolitusi, samuti välja andnud käsiraamatu “Kuidas koguda annetusi ja hoida toetajaid?” ja ajakirja Hea Kodanik heategevuse-teemalise erinumbri. Mõlemat trükist on soovitatav sirvida, samuti läbi mõelda, milleks organisatsioon annetusi kogub või soovib koguma hakata.

Koolitustel arutlesime Eesti ja muu maailma näidete põhjal, mida peaks annetaja enne annetuse tegemist organisatsiooni kohta teadma ja kuidas seda infot leida, millised ootused annetuse kasutamisele on õigustatud ja millised ootused võivad tegelikult annetuse kasutaja tööd pärssida. Vaatlesime, kuidas koostada oma annetuste kogumise plaani: millisteks tegevusteks ja kellelt annetusi koguda, milliseid oskuseid ja vahendeid see organisatsioonilt nõuab. Rääkisime, kuidas annetajaid leida ja hoida, kuidas saada ühekordseid annetajaid püsiannetajateks, milliste sõnumitega neile läheneda, kuidas annetuste kasutamisest ja sellega saavutatud tulemustest aru anda ning annetajaid tänada. Koolituse käigus viisime läbi grupitöid ja arutelusid, leidmaks just osaleja organisatsioonile sobivaid viise annetuste kogumiseks ja mõtlemaks läbi vajalikke tegevusi nende elluviimiseks.

Annetuste kogumise hea tava levitamist toetas Siseministeerium.