Kus ja keda EMSL esindab?

Kuigi veerandsaja aastaga peaks Eesti seadused justkui valmis olema, ei vaibu areng kuhugi. EMSLi ülesanne on hoolitseda tasakaalu eest mitte vaid seadusloomes, vaid kogu tegevuskeskkonnas, arvestades ka kolmanda sektori huvisid.

Hetkel osaleb EMSL (või on delegeerinud esindamise mõnele liikmele) järgmiste komisjonide ja töögruppide juures:

 • Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni (EKAK) Vabariigi Valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjon Siseministeeriumi juures – Maris Jõgeva, kes juhib ka töörühma, mis valvab EKAKi koostööpõhimõtete järgimise üle.
 • Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-20 seirekomisjon – Maris Jõgeva, asendusliige Silvia Lotman (Eestimaa Looduse Fond).
 • Avatud Valitsemise Partnerluse ümarlaud ja avatud valitsemise partnerluse koordineeriv kogu – Maris Jõgeva.
 • Riigivalitsemise (haldussuutlikkuse) valdkondlik komisjon – Maris Jõgeva
 • Tulumaksusoodustusega vabaühenduste nimekirja koostamise ekspertkomisjon Maksu- ja Tolliameti juures – Alari Rammo, asendusliige Maris Jõgeva.
 • Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu – Maris Jõgeva
 • Sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm – Maris Jõgeva, asendusliige Siim Tuisk
 • Välisministeeriumi arengukoostöö komisjon – Maris Jõgeva, asendusliige Siim Tuisk.
 • Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ seirekomisjon (SoM) – Alari Rammo, asendusliige Maris Jõgeva.
 • Elukeskkonna arendamise rakenduskava seirekomisjon (KKM) – Alari Rammo, asendusliige Maris Jõgeva.
 • Inimressursi Arendamise Rakenduskava seirekomisjon (HTM) – Alari Rammo, asendusliige Maris Jõgeva
 • MISA koostöötegevuste ekspertkogu – Katerina Danilova.
 • Maksejõuetusõiguse revisjoni komisjon – Maris Jõgeva, asendusliige Alari Rammo
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise turuosaliste nõukoda – Alari Rammo
 • Ühinguõiguse revisjoni komisjon – Maris Jõgeva, asendusliige Alari Rammo

Lisaks osaleb EMSL ka mitmete erinevate vabaühenduste võrgustike töös:

 • Kodanikuhariduse koalitsioon. Eestvedaja Teaduse- ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis – Maris Jõgeva ja Aljona Galazan
 • Sotsiaalse innovatsiooni võrgustik. Eestvedaja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik – Maris Jõgeva
 • Avalike teenuste arendamise võrgustik – eestvedaja Heateo Sihtasutus.
 • Vabatahtliku tegevuse võrgustik ning vabatahtlike tunnustamise komisjon. Eestvedaja Külaliikumine Kodukant – Maria Laanjärv

 

Maksupoliitika haarab väga paljusid alasid mida meie kindlasti kõikides nüanssides ka kõige parema tahtmise juures ei suuda tunda ja sellepärast olen mina pidanud koostööd asjaosalistega möödapääsmatuks ja vajalikuks. Viimane ei ole tähendanud alati suurt üksmeelt, aga meile on koostöö alati kasulik olnud.

Lemmi Oro,
Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja