Liikmeklubi

EMSLi liikmeklubi on mõnel tööpäeva õhtul ajavahemikus 16-19 toimuv kohtumine, kus osaleb keskmiselt paarkümmend inimest EMSL-i liikmesorganisatsioonidest. Liikmeklubis käsitleme iga kord mõnd liikmete jaoks olulist teemat ning lisaks teema käsitlemisele pühendame sama palju aega liikmete omavahelisele suhtlusele, kontaktide loomisele ja kogemuste vahetamisele. Liikmeklubi on tasuta.


Kutsume vabaühenduste aktiviste järjekordsesse liikmeklubisse. Juba 14. märtsil kell 16–18 räägime kõigest sellest, mis seotud strateegiate loomise ja elluviimisega.

Miks? Aga sellepärast, et EMSL on just ise üht pikka sihiseadmise protsessi lõpetamas ning seda kohati inspireerivat, mõnel juhul valusat kogemust tahame teiste vabaühendustega jagada. Lisaks kuulda õppetunde teistelt, nagu otsida ka vastuseid kõigile neile küsimustele mis strateegiakujundamises tihti ette tulevad:

 • kuidas hoida tasakaalu plaanide tegemise ja “ära tegemise” vahel?
 • mida teha selleks, et strateegia ei jääks vaid paberile sahtlis või unustatud veebilehele, vaid muutuks muutuste teejuhiks?
 • millised on sagedasemad pidurid või möödapanemised strateegiaprotsessides ja kuidas neid vältida?
 • kuidas õigel hetkel mõista, et asjad ei liigu õiges suunas, ning kiiresti tagasi reale saada?
 • kuidas teha nii, et pärast mõtete kirja saamist hakkaksid soovitud muutused juhtuma?

Kõigile neile ja ju ka teistele küsimustele aitab sel korral vastused leida Riina Varts. Riinal on pikaajaline töökogemus erinevatest organisatsioonidest, mh TA Küberneetika Instituudist, Välisministeeriumist, peaminister Mart Laari sekretariaadist, nimekirjas on veel Fontes PMP, Hansapank, Eesti Energia. Tal on aastaid kogemust juhina ja konsultandina ning ta tunneb läbi ja lõhki nii avaliku kui erasektori organisatsioone. Riina ise on öelnud, et koolitus on eilne päev, sest täna õpitakse kogemusi saades ja neid siis mõtestades. Liikmeklubis seda teha proovimegi.

Liikmeklubi toimub Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi kohvikus Tallinnas, Põhja pst 35. Tulijatel palume end siin kirja panna.

EMSLi strateegialoomet toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

Rohkem infot:
Maris Jõgeva
5342 1726
maris@heakodanik.ee


Osale!

 • Kui tunned ära oma ühendusele olulise ja arendamist vajava teema, tule osalema.
 • Kui tunned, et on jah oluline, aga juba läbitud etapp, siis tule oma kogemust jagama.

Milleks osalema tullakse?

 • “Saab uusi ideid ja energiat.”
 • “Liikmeklubisse peaks tulema juba sellepärast, et siin saab arutada erinevatel huvipakkuvatel teemadel selliste inimestega, kes “ajavad” sama asja!”
 • “Saab omakeskis jagada mõtteid inimestega, kes on sinuga samas seisus ja otsivad (sarnaseid) lahendusi”
 • “Väljastpoolt oma organisatsiooni saadud näited aitavad oma situatsioonidele teisiti vaadata”
 • “Vaba õhkkond ja toredad inimesed, kes teevad sarnaselt vabatahtlikult või vabatahtlikele suunatud tööd”
 • “Vaba ideelend, ilma konkreetse esinejata (arutelu juht on siiski olemas)”

Paku välja oma teema!

Kui tahad arutamiseks välja pakkuda mõne endale põletava küsimuse, millele mitmekesi mõeldes võiks hea lahenduse leida, siis on liikmeklubi ka selleks hea koht. Kasuta ära võimalust, et koos on ilmselt parimad praktilised teadmised, kogemused ja ideed ühenduste toimimisest ja juhtimisest. Kui sul on mõni selline küsimus välja pakkuda, anna teada maria@heakodanik.ee.