Plaanime strateegiat aastaiks 2017–2020

2016. aasta lõpp on EMSLi jaoks viimaste aastate töö hindamise aeg – vaatame üle kui hästi õnnestus meil täita strateegilised ülesanded, mille seadsime endale aastateks 2013-2016. Mis aga edasi saab, millised on olulisemad sihid ning kuidas kodanikuühiskonna arengule kõige rohkem kasu tuua, selleks viime läbi põhjaliku ja kaasava strateegiaprotsessi.

EMSLi rollid on jäänud tegevusaastate jooksul küllaltki samaks, muutunud on nende tähtsuse proportsioon. Põhjuseid on mitmeid, kuid üheks kindlasti asjaolu, et kodanikuühiskonda edendavaid organisatsioone on rohkem ning nende areng toimub paralleelselt – on enam organisatsioone, kel pädevust ja teadmist korraldada häid koolitusi, algatada uutmoodi ettevõtmisi, kes kasutavad info jagamiseks omi hästitoimivaid infokanaleid. Tegutseb hulgaliselt teemapõhiseid võrgustikke ja eesmärgipõhiseid koalitsioone. Kui varem oli nii vabaühenduste võimekuse parandamises kui vabaühenduste võrgustumises EMSLil kandev roll, on organiseerunud kodnaikuühiskond tänaseks palju mitmekesisem ja mitteformaalselt võrgustunum. Seetõttu on ka EMSLi unikaalsus muutunud ning vajab uuesti mõtestamist, samuti koos liikmetega läbiarutamist lisaväärtus, mida EMSLi liikmeks olemisest organisatsioon saab või veelgi enam saada võiks.

EMSLi arenguvajadused on seotud eelkõige süsteemse strateegia tugevdamisega (prioriteetide täpsustamine, mõjumudeli läbimõtlemine) ning visiooni saavutamiseks tõhusaima tegevusmudeli  (rahastusmudel, tegevuskava elluviimiseks vajalikud kompetentsid ja meeskond, tööprotsesside täpsustamine) kujundamisega.  Vajame arutelusid ja aega, et mõtestada milleks meid kõige enam vaja on, milles oleme parimad ning milline tegevusmudel on eesmärke silmas pidades kõige tõhusam.

Kõik see on väga põnev, sest hea plaani jaoks saame uuesti rääkida läbi kõigiga kelle arvamused ja osalus on heaks tööks tähtis, nagu liikmed, nõukogu, meeskond ja partnerid.

Strateegiaprotsessi hoiame avatuna ning kel on huvi seda lähemalt uurida, saab seda teha Citizen OS platvormilt.

Kui 2017. aasta veebruarikuus otsad kokku tõmbame, on meil tulemusena esiteks olemas osaliste kokkulepe katusorganisatsiooni ühiskondlikuks mõjuks, teiseks üle vaadatud ka EMSLi toimimismudel, et ühiskondlikuks muutuseks tehtav töö oleks võimalikult efektiivne, arusaadav ja mõjus.

EMSLi strateegiaarutelusid toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital 9897,80 euroga.

 

Lähem info: Maris Jõgeva

maris@ngo.ee, 53421726