Üldkoosolek 2016

2016. aasta üldkoosolek toimus 27. mail Tallinnas Kultuurikatlas.

Lugupeetud liikmeskond kinnitas aastaruande, valis uued nõukogu liikmed, vaatasime tagasi Eesti kodanikuühiskonna proovikividele viimase 25 aasta jooksul ning rääkisime sellest, mis peaks olema EMSLi visiooniks ja strateegilisteks suundadeks aastatel 2017-2020.

Täpsemalt oli kavas:

14.00 Aruande tutvustus ja kinnitamine, Maris Jõgeva ülevaade aastast

Nõukogu liikmete valimine

14:45 häältelugemine, kohvipaus ja kringel 

15:15 valimistulemuste teatavakstegemine

Nõukogu liige Mari-Liis Jakobson juhatas sisse EMSLi strateegiaarutelu, vaadates tagasi kodanikuühiskonna arenguloole ja EMSLi rollile selles. 

Arutelu strateegiast: visiooon ja prioriteedid aastateks 2017-2020

 

Pildialbumit näeb siin