Võta koolinoored praktikale

Neljandat hooaega alustav üldhariduskoolide ja vabaühenduste koostööprogramm kogukonnapraktika kutsub vabaühendusi üle Eesti võtma koolinoori praktikale. Ühine algatusega ja 104 vabaühendusega üle Eesti, kes noori juba võõrustab!

Praktika käigus löövad noored kaasa Sinu ühenduse tegevustes, tutvuvad kohalike algatustega, saavad teada vabaühenduste olemusest ning seekaudu õpivad paremini mõistma kodanikuühiskonna tähendust ja tähtsust. Sina aga saad värskeid ideid ja vaateid oma tegevusele ning muidugi ka tublid abikäed.

Kolme eelmise aasta jooksul osales programmis üle 900 noore 13 koolist. Sel hooajal toimub kogukonnapraktika juba 10 maakonnas: Harjumaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Raplamaal, Tartumaal ja Võrumaal.

Kogukonnapraktika idee on lihtne: õpilased löövad mõne nädala jooksul ligi 15 tunni jagu kaasa enda valitud organisatsiooni tegevustes, täites mõnd endale jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku ülesannet, kusjuures tegevus peab olema suunatud kogukonnale. Vabaühenduses on juhendaja, kes muuhulgas aitab mõista, miks on konkreetse vabaühenduse töö kogukonna jaoks oluline. Samal ajal aitab ühiskonnaõpetuse õpetaja koolitunnis õpilastel kogetut analüüsida, sidudes selle teoreetiliste teadmistega. Tulemuseks on see, et koolinoored mõistavad ja teadvustavad aktiivse kodaniku rolli ühiskonnas.

Vabaühendustes praktikante juhendanud tõdevad, et programmis osalemine oli neile kasulik, sest

  • noored said nende ühingust teada;
  • vabaühenduste inimesed said juhendamise kogemuse;
  • nad said noortelt värske pilgu oma tegevustele ja ka ligipääsu noorte teadmistele ja mõtteviisile;
  • nad tutvusid oma kogukonna tarkade ja säravate noortega, kellega sai palju kasulikku tehtud; mõnel pool tulid noored vabatahtlikena tagasi, teisal lausa töötajaks.

„Praktikantide tegevus andis tohutult motivatsiooni oma programmiga edasi minna,
sain palju uut ja positiivset kogemust noorte vabatahtlikega toimetamisel.“
Sära Silma praktikajuhendaja Leini Vahtras, Hoovõtukeskus MTÜ

Läbi praktiliste tegevuste vabaühenduses ja teooriatundide koolis saavad noored paremini mõista kodanikuühiskonna olemust ja vabatahtliku tegevuse mõju ning leida ka endale sobiv roll selles.

Kogukonnapraktika algatas ja seda koordineerib vabaühenduste liit EMSL heas usus, et meie noored saavad, oskavad ja tahavad olla head kodanikud, tuleb ainult anda mitmekesiseid võimalusi.

 

Võta kogukonnapraktika programmi juhtidega ühendust:

Harjumaa, Järvamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Pärnumaa, Raplamaa:

Helen Talalaev, tel 5649 9330, helen@ngo.ee

Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa и по-русски:

Aljona Galazan, tel 5668 9070, aljona@ngo.ee

Saaremaa, Hiiumaa:

pöörduda võib nii Heleni kui ka Aljona poole

Kogukonnapraktikat võimaldab ESF. Kogukonnapraktika programmi elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.