EMSLi nõukogu

Nõukogu (MTÜ seaduse mõistes volinike koosolek) kavandab EMSLi pikemaajalist tegevust, juhendab juhatuse tegevust ja otsustab igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi. Liikmed valib kolmeks aastaks EMSLi üldkoosolek ja sinna kuulub 2016. aastast kümme liiget (sulgudes organisatsioon, kes esitas kandidatuuri, kui muidu tegutseb mujal). Nõukogu töötab vabatahtlikkuse alusel.

ivo visak
Ivo Visak | Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees (Eesti Üliõpilaskondade Liit)
ivo-ät-enl.ee

jannus jaska
Jannus Jaska | Vaikuseminutid ja Mantral OÜ, teenusedisainer (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik)
jannus-ät-pulse.ee

Katrina Koppel | Eesti Üliõpilaskondade Liit (Eesti Noorteühenduste Liit)
katrina.koppel-ät-eyl.ee

liina kivisild
Leena Kivisild | Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon
leena.kivisild-ät-gmail.com

Liisa Past | Eesti Väitlusseltsi liige
liisa.past-ät-gmail.com

madle lippus
Madle Lippus | Uue Maailma seltsi juhatuse liige,
Linnalabori tegevliige (Linnalabor)
madle-ät-linnalabor.ee

mari-liis
Mari-Liis Jakobson | Tallinna Ülikool, riigiteaduste instituudi lektor (Arengukoostöö Ümarlaud)
mljakobson-ät-gmail.com

  noorkõiv martin
Martin Noorkõiv | Domus Dorpatensis, tegevjuht
martin.noorkoiv-ät-dorpatensis.ee

Toomas Roolaid | Päästeliit
toomas-ät-paasteliit.ee

Nõukogu tööd reguleeriva töökorralduse leiate siit

Nõukogu koosolekute protokollid

Varasemalt on EMSLi nõukokku kuulunud Margo Loor, Anneli Kana, Margus Rink, Hille Hinsberg, Rasmus Rask, Liia Hänni, Tarmo Tüür, Sandra Lillemaa, Krista Pedak, Barbi Pilvre, Daniel Vaarik, Kristina Mänd, Maarja Mändmaa, Mall Hellam, Allar Jõks, Rainer Nõlvak, Eimar Veldre, Aare Hõrn, Lagle Parek, Reet Valing, Monika Salu, Jüri-Ott Salm, Toomas Trapido, Jaan Manitski, Rein Voog, Madis Masing, Uku Lember, Reet Laja, Mari Suurväli, Jaak Võsa, Kalle Laane, Tuuli Rasso, Margit Säre, Heli Aru, Aare Kasemets jpt.