Heade annetusekogujate võrgustik

Annetamise suurendamiseks on esiteks vajalik valmisolek anda, teiseks suutlikkus annetusi koguda ning kolmandaks takistuste kõrvaldamine. Eestis ei ole annetamise keskkond annetajatele ega annetuste kogujatele soodsamaks muutunud. Levinud on ühekordsed annetused ja kampaaniad, napib ka teadlikkust targast annetamisest ja läbimõeldult annetuste kogumisest.

Annetusi koguvatel organisatsioonidel on rida sarnaseid probleeme, millele on mõttekas ja tulemuslik koos lahendusi otsida. Oleme koostanud annetuste kogumise hea tava ning kutsunud kokku annetuste kogujate võrgustiku. Võrgustiku eesmärgiks on jagada annetuste kogumise teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd annetuskultuuri parandamisel Eestis. Võrgustikutöös saavad osaleda kõik annetuste kogumise hea tavaga liitunud organisatsioonid.

Käsitleme järgmisi teemasid: püsiannetajate leidmine ja hoidmine, tõhusad tehnoloogilised lahendused ja praktikad annetuste kogumisel, abivajaja privaatsuse tagamise põhimõtted, annetuste kogumise kommunikatsioon ja koostöö ettevõtetega.

 


“Kuidas küsida annetusi – kommunikatsioonist Eestis ning näidetest Soomest”

Hea Kodanik ja “Ma armastan aidata” annetuskeskkond korraldasid põneva ühisseminari “Kuidas küsida annetusi – kommunikatsioonist Eestis ning näidetest Soomest”. Lahendasime koos kommunikatsioonieksperdi Kaspar Jõgevaga praktilisi ülesandeid, et enda tegevust ajakirjanikele paremini selgitada, ning kuulasime Pia Tornikoskit, kes rääkis, milliste kampaaniatega on raha kogutud Soomes. Lisaks esitlesime koostöös annetuste kogujatega sündinud annetuste kogumise hea tava juhendit.

Materjalid:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)

Kaspar Jõgeva meediakoolitus

Fundraising in Finland – giving and asking culture and trendsPia Tornikoski ettekanne (videosalvestus siin)

Intervjuu Pia Tornikoskiga