Korraldame keskkonnasõbralikult

Loodame olla heaks eeskujuks, kuidas koolitusi korraldada keskkonnasõbralikult.

Koolitust ette valmistades

 • Püüame tekitada võimalikult vähe välja prinditud materjali – koolituse idee kirjelduse saadame eelnevalt elektrooniliselt
 • Koosolekut kokku leppides kaalume tihti, kas saab sama efektiivselt ka nt Skype’i kasutades jutud ära räägitud

Koolituse toimumise ajal

 • Kui võimalik, saadame osalejatele materjalid juba enne koolituse toimumist; väga mahukate saadetistega e-postkaste ei koorma, vaid lisame materjalid veebi ja saadame osalejatele lingi;
 • Materjalide paljundamisel kasutame taaskasutatud paberi (nt kontoripaber Cyclus Office), mõlemat poolt.
 • Sageli on tagasisidelehti vaja paljundada ja kui neid rahastajale aruandluseks vaja ei ole, taaskasutame selle teist poolt
 • Printeritindi/tahma kokkuhoidmiseks kustutame powerpoint-esitlustelt enne paljundamist värvilise tausta
 • Kui jagame osalejatele mapid, siis ei pane me nende vahele puhast paberit märkmeteks, vaid võimaldame igal osalejal ise vastavalt vajadusele märkmepaberit võtta
 • Kui pabertahvli paberiblokk saab täis, võib selle ümber pöörata ja kasutada ka paberi teist poolt (NB! selleks aga peab kasutama markerid, mis liiga tugevalt läbi paberi ei tuleks)
 • Kohvipauside ajal eelistame korduvkasutusega nõusid ja vahel isegi „riidleme“ teenindajatega, kui nad soovivad plasttopse kasutada.
 • Powerpoint-esitluste puhul on hea teada, et tumedam (arvuti)ekraan säästab enam energiat.
 • Kui kasutame plastalustel nimesilte, palume need osalejatel tagastada, et järgmisel korral uuesti kasutada

Koolituse hindamine, kokkuvõtted

 • Viimase versiooni materjalidest paneme internetti ning saadame osalejatele lingi
 • Kui anname välja trükise, eelistame Rohelist Trükist
 • Kaalume võimalusel tagasisidelehe täitmist elektroonilise vormina – lisaks paberi säästmisele võimaldab see kokku hoida ka andmete töötlemise aega.

Kõikide õpetussõnade taustal jääb maksma siiski mõistlik lähenemine: me ei puhu pilli lõhki, kuid püüame pakkuda kvaliteetseid koolitusi keskkonda säästes.

Vt täiendavalt ideid www.bioneer.ee.