Kus ja keda EMSL esindab?

Kuigi veerandsaja aastaga peaks Eesti seadused justkui valmis olema, ei vaibu areng kuhugi. EMSLi ülesanne on hoolitseda tasakaalu eest mitte vaid seadusloomes, vaid kogu tegevuskeskkonnas, arvestades ka kolmanda sektori huvisid.

Hetkel osaleb EMSL (või on delegeerinud esindamise mõnele liikmele) järgmiste komisjonide ja töögruppide juures:

  • Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni (EKAK) Vabariigi Valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjon Siseministeeriumi juures
  • Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-20 seirekomisjon – Alari Rammo, asendusliige Kai Klandorf
  • Avatud Valitsemise Partnerluse ümarlaud ja avatud valitsemise partnerluse koordineeriv kogu
  • Riigivalitsemise (haldussuutlikkuse) valdkondlik komisjon
  • Tulumaksusoodustusega vabaühenduste nimekirja koostamise ekspertkomisjon Maksu- ja Tolliameti juures – Alari Rammo
  • Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu – Maris Jõgeva
  • Välisministeeriumi arengukoostöö komisjon – Maris Jõgeva
  • Maksejõuetusõiguse revisjoni komisjon – Maris Jõgeva, asendusliige Alari Rammo
  • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise turuosaliste nõukoda – Alari Rammo
  • Ühinguõiguse revisjoni komisjon – Maris Jõgeva, asendusliige Alari Rammo
  • Korruptsiooni ennetuse nõukogu – Alari Rammo

Lisaks osaleb EMSL ka mitmete erinevate vabaühenduste võrgustike töös:

 • Kodanikuhariduse koalitsioon. Eestvedaja Teaduse- ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis –  Aljona Galazan ja Helen Talalaev
 • Sotsiaalse innovatsiooni võrgustik. Eestvedaja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
 • Vabatahtliku tegevuse võrgustik ning vabatahtlike tunnustamise komisjon. Eestvedaja Külaliikumine Kodukant – Maria Laanjärv
 • Demokraatialabor

 

Maksupoliitika haarab väga paljusid alasid mida meie kindlasti kõikides nüanssides ka kõige parema tahtmise juures ei suuda tunda ja sellepärast olen mina pidanud koostööd asjaosalistega möödapääsmatuks ja vajalikuks. Viimane ei ole tähendanud alati suurt üksmeelt, aga meile on koostöö alati kasulik olnud.

Lemmi Oro,
Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja