Vabaühenduste eetikakoodeks

Usume Vabaühenduste Liidus, et ühendused saavad ja peavad olema avatumad ja läbipaistvamad kui ehk teiste sektorite organisatsioonid. Abimeheks siin on 2002. aastal ühenduste endi poolt vastu võetud eetikakoodeks. Vaata teistes keeltes: Vene | Inglise Vaata ka CIVICUSe LTA (legitimacy, transparency, accountability) käsiraamatut. Koostajaks Kristina Mänd. Vabaühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest … Jätka Vabaühenduste eetikakoodeks lugemist