Uudised

Balti loomakaitsjad avaldasid aktivistide käsiraamatu

laine uudised-laine
12. september 2016

Balti loomakaitseorganisatsioonid koostasid innovaatilise digitaalse aktivistide käsiraamatu, korraldasid Riias silmapaistva meeleavalduse ja osalesid mitmel üritusel oskuste ja koostöö arendamiseks. Seda kõike veebruaris alanud rahvusvahelise projekti raames, mille eesmärk on suurendada loomakaitsjate koostööd ja edendada noorte aktiivset osalust kodanikuühiskonnas.

Projekti rahastas Euroopa Liit ning selles osalesid organisatsioonid Eestist (Loomade Nimel), Lätist (Dzivnieku Briviba), Leedust (Tušti Narvai) ja Poolast (Otwarte Klatki). Projekti raames koostatie 48-leheküljeline digitaalne käsiraamat “Tegutsedes loomade heaks”, milles käsitletakse noorte võimalusi osaleda kodanikuühiskonna protsesside kaudu aktiivselt loomakaitse edendamises. Tegemist on esimese omataolise käsiraamatuga Balti riikides.

“Meil on hea meel esitleda seda noorte loomakaitseaktivistide käsiraamatut ja me loodame, et sellest on kasu ka kodanikuühiskonnale laiemalt,” lausus projekti põhikoordinaator Katrina Krigere. Käsiraamatus käsitatakse lugejasõbralikul viisil selliseid teemasid nagu juhtimine, fundrasing, meeskonnatöö, strateegia ja meediatöö. Käsiraamat on kättesaadav veebilehel http://nearnetwork.org/, mis loodi spetsiaalselt selle projekti jaoks ja mis koondab infot Ida-Euroopa loomaõiguslike kohta.

Samuti toimus projekti raames juulis Lätis 44 osalejaga mitmepäevane rahvusvaheline loomakaitse vabatahtlike koolitus. Selle käigus arendatati vajalikke oskusi ja teadmisi, et osaleda aktiivselt riikliku loomakaitset ja põllumajanduse läbipaistvust puudutava poliitika kujundamises. Samal ajal korraldati Riias silmapaistev välkmeeleavaldus, et juhtida tähelepanu loomade heaolu ja läbipaistvuse probleemidele põllumajanduses. Meeleavaldus sai laiapõhjalist meediakajastust.

Lisaks korraldatati projekti käigus mitmeid väiksemaid üritusi, parandati organisatsioonidevahelist kommunikatsiooni ja koostööd, loodi ühine andmebaas inforessursside jagamiseks loomakaitseorganisatsioonide vahel.

“Meil on hea meel, et viisime projekti edukalt lõpule ja saavutasime eesmärgid. Nagu me teame, hoolivad tänapäeval noored loomade heaolust üha rohkem, kuid teisest küljest on nad tunnistajteks loomade heaoluga seotud probleemidele põllumajandus- ja meelelahutustööstuses. Siin kohtuvadki noorte loomakaitsjate ja Euroopa Komisjoni huvid, kuivõrd ka ELi loomade heaolu käsitlevas strateegias aastateks 2012–2015 on märgitud, et loomade heaolu on oluline küsimus, mida saab tõhusalt edendada tarbijate teavitamise ja harimise teel. Selle projektiga saime anda oma panuse selle olulise probleemi lahendamisesse” kommenteeris Krigere.

Projekt toimus strateegilise partnerluse programmi raames ja sai võimalikuks tänu Euroopa Liidu Erasmus+ programmi toetusele.

Lisainfo:
Loomade Nimel
Anita Jürson
5388 0533
info@loomadenimel.ee