Aktiivsete Kodanike Fond

Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastatud Aktiivsete Kodanike Fond (Active Citizens Fund, ACF), mis toetab aastatel 2019-2023 Eesti kodanikuühiskonda 3,3 miljoni euroga. Eestis on fondi operaatoriks Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga.

Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna kestlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises.

Taotlejatele on abiks veebiseminarid.

7. ja 14. augustil toimus kokku 4 veebiseminari mõju ja argumenteerimise teemal. 

Jaan Aps viis läbi veebiseminari indikaatorite ja mõju teemal. Lähemalt vaata veebiseminari slaide.

Ivan Lavrentjev viis läbi veebiseminari samal teemal vene keele. Lähemalt vaata veebiseminari slaide.

Projekti I vooru infopäevad

29.05 Tallinnas, 30.05 Pärnus, 6.06 Tartus ning 20.06 Narvas.

Infopäevade slaidid eesti keeles.

Infopäevade slaidid vene keeles.

Projekti II vooru infopäevad

23.10 Tallinnas, 24.10 Tartus, 29.10 Pärnus, 30.10 Narvas

Salvestus Tallinna infopäeva sissejuhatusest.

Salvestus Narva infopäeva sissejuhatusest. (vene keeles)

Infopäevade slaidid eesti keeles.

Infopäevade slaidid vene keeles.

Küsimused ja lisainfo:

Ksenia Gutnitšenko
Aktiivsete Kodanike Fondi programmi koordinaator
tel.: 5556 3398
e-post: ksenia@oef.org.ee

Inna Laanmets
Vabaühenduste Liit koordinaator
tel.: 501 1482
e-post: inna@heakodanik.ee