Aktiivsete Kodanike Fond

Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastatud Aktiivsete Kodanike Fond (Active Citizens Fund, ACF), mis toetab aastatel 2019-2023 Eesti kodanikuühiskonda 3,3 miljoni euroga. Eestis on fondi operaatoriks Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga.

UUS! Avatud on Aktiivsete Kodanike Fondi kolmas taotlusvoor.

Taotluste esitamise tähtaeg on 7.detsember 2020.a. kell 23:59 Eesti aja järgi. Taotlused tuleb esitada eesti keeles ametlikul ACF-i taotlusvormil koos kõigi vajalike lisadega elektroonselt e-maili teel aadressile acf@oef.org.ee.

Taotlusvooru infopäevad toimuvad 20. oktoobril (eesti keeles) ja 27. oktoobril (vene keeles) Zoomi keskkonnas. Registreerumine siin.

Täpsem info leitav siit.

Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna kestlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises.

Keskmise suuruse ja suurprojektide toetusesaajate kohta leiad info siit ja väikeprojektide kohta siit. Kokku on toetuse saanud juba 32 projekti.

Vabaühendute Liidu roll on olla konsultandiks ja leida vajadusel eksperdid alljärgnevatel teemadel – mõju hindamine, liitlaste ja vabatahtlike leidmine ning kaasamine, huvikaitse, võrgustike loomine ning nendes osalemine, annetuste kogumine ja teiste projekti ettevalmistamisel või rakendamisel ettetulevatel teemadel.

Taotlejatele on abiks veebiseminarid, mille leiad siit.

Tutvu ka digitöötubade materjalidega, mille leiad siit.

Küsimused ja lisainfo:

Ksenia Gutnitšenko (tehnilised küsimused)
Aktiivsete Kodanike Fondi programmi koordinaator
tel.: 5556 3398
e-post: ksenia@oef.org.ee

Inna Laanmets (konsulteerimine)
Vabaühenduste Liit koordinaator
tel.: 501 1482
e-post: inna@heakodanik.ee