Meie seisukohad

Vabaühenduste Liidu oluline töö on esindada oma liikmeid ja anda ekspertarvamusi kolmandat sektorit puudutavates küsimustes – kutsume seda huvikaitseks. Siia paneme üles meie olulisemaid kirjalikke seisukohti ja kommentaare, mis puudutavad avaliku võimu tegemisi. Kirja teel kedagi väga ei veena, nii et palju tööst toimub kohtumistel. Neist saab ülevaate meie kvartaliaruannetest.

Vaata ka, kes ja milliste komisjonide ja töögruppide juures Vabaühenduste Liitu ja tema liikmeid esindab.

2023

Arvamus Kliimaseaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta

2021

  • Arengukoostöö rahastamise määrus

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

VARASEMAD

Huvikaitsetegevusi on viimastel aastatel suurel määral rahastanud Siseministeerium, varem ka Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Avatud Eesti Fond ja Balti-Ameerika Partnerlusprogramm, samuti meie liikmed oma liikmemaksude läbi, Siseministeerium ning meilt koolitusi või uuringuid tellinud organisatsioonid. Aitäh!