Tulevikugrupi nõustamisprogramm, 2. voor

Tulevikugrupi nõustamisprogrammis aitasime vabaühendustel oma tegevuse planeerimisel arvestada muutustega, millega vabaühendused lähiaastatel silmitsi seisavad.

Näiteks millistele riskidele tuleks eelarve planeerimisel kõigepealt tähelepanu pöörata? Mida silmas pidada annetuste kogumisel, omatulu teenimisel või uute inimeste kaasamisel? Mida teenuste pakkumisel arvesse võtta?

Mille poolest oli nõustamisprogramm kasulik?

Esiteks, tulevikugrupi nõustamisprogrammis osalejad analüüsisid nõustaja abiga oma tegevusi ja nende elluviimisega seotud arenguvajadusi, mille alusel koostati plaan ja lepiti kokku tegevused muutuste tegemiseks.

Teiseks, osalejad kohtusid omavahel kolmel seminaril, et õppida teiste organisatsioonide kogemustest, õppetundidest ja heast praktikast muutuste tegemisel ning rääkida enda omadest.

Kolmandaks said osalejad endale mentorid ühe konkreetse arenguvajaduse lahendamiseks.

Osalevad organisatsioonid said selgema pildi oma tegevuse seostest väliskeskkonna muutustega ja kuidas neid muutusi parimal viisil ära kasutada.

Osalemine oli organisatsioonidele tasuta, kuid nõudis aega, tahtmist ja valmisolekut oma ühenduse arendamisega tegeleda ning vajadusel selle toimimist muuta.

Nõustamisprogrammi 2. voorus olid Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Eesti Euroopa Liikumine, MTÜ Kodanikukoolitus, Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit ning Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT). Teine voor lõppes mais 2015.

Kuidas me nõustamisprogrammi läbi viisime

Rääkisime nõustamisprogrammi eesmärkidest, eelmise programmi tulemustest, meie ootustest osalejatele ning vastasime küsimustele.

* Avalik kandideerimine programmi, osalejate valik.

* Raportite lugemisoskuse arendamise seminar nõustamisprogrammis osalejatele. Seminari eesmärgiks oli arendada organisatsioonide oskusi raportite kasutamiseks oma igapäevatöös, samuti sai küsimusi esitada raportite autoritele. Enne seminari anti koduülesanne: tulevikugrupi raportid läbi lugeda ja enda organisatsiooni jaoks läbi mõelda.

* Arenguseminar, eesmärgiks oli kogemuste vahetamine: iga osaleja selgitas teistele, kuidas ta tulevikutrende  oma organisatsiooni tegevuste plaanimisel kasutab ning milliseid võimalusi ja väljakutseid see pakub. Kogemuste vahetamiseks toimus veel üks ühine kokkusaamine.

* Vahepeal toimetasid organisatsioonid iseseisvalt oma tegevuskava muutmisega, projekti juhi ja mentori abi kasutades.

* Kokkuvõttev seminar

Nõustamisprogrammi vedas Anna Laido ja metoodika osas oli abiks Kristina Mänd.

Tulevikugrupi raportid ja tegemiste kohta põhjalikuma ülevaate leiad siit www.ngo.ee/tulevik.

 

Projekti rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.