Kus ja keda Vabaühenduste Liit esindab?

Kuigi veerandsaja aastaga peaks Eesti seadused justkui valmis olema, ei vaibu areng kuhugi. Vabaühenduste Liidu ülesanne on hoolitseda tasakaalu eest mitte vaid seadusloomes, vaid kogu tegevuskeskkonnas, arvestades ka kolmanda sektori huvisid.

Hetkel osaleb Vabaühenduste Liit (või on delegeerinud esindamise mõnele liikmele) järgmiste komisjonide ja töögruppide juures. Taga esindaja ja asendusliige:

  • Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni (EKAK) Vabariigi Valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjon Siseministeeriumi juures
  • Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-20 seirekomisjon – Alari Rammo, Kai Klandorf
  • Avatud Valitsemise Partnerluse ümarlaud ja avatud valitsemise partnerluse koordineeriv kogu – Alari Rammo
  • Riigivalitsemise (haldussuutlikkuse) valdkondlik komisjon – Alari Rammo
  • Tulumaksusoodustusega vabaühenduste nimekirja koostamise ekspertkomisjon Maksu- ja Tolliameti juures – Alari Rammo
  • Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu – Maris Jõgeva
  • Välisministeeriumi arengukoostöö komisjon – Kai Klandorf, Alari Rammo
  • Maksejõuetusõiguse revisjoni komisjon – Alari Rammo
  • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise turuosaliste nõukoda – Alari Rammo
  • Ühinguõiguse revisjoni komisjon – Alari Rammo
  • Korruptsiooniennetuse nõukogu – Alari Rammo

Lisaks osaleb Vabaühenduste Liit ka mitmete erinevate vabaühenduste võrgustike töös:

 • Kodanikuhariduse koalitsioon. Eestvedaja Teaduse- ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis –  Aljona Galazan ja Helen Talalaev
 • Sotsiaalse innovatsiooni võrgustik. Eestvedaja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
 • Vabatahtliku tegevuse võrgustik ning vabatahtlike tunnustamise komisjon. Eestvedaja Külaliikumine Kodukant – Maria Laanjärv
 • Demokraatialabor

 

Maksupoliitika haarab väga paljusid alasid mida meie kindlasti kõikides nüanssides ka kõige parema tahtmise juures ei suuda tunda ja sellepärast olen mina pidanud koostööd asjaosalistega möödapääsmatuks ja vajalikuks. Viimane ei ole tähendanud alati suurt üksmeelt, aga meile on koostöö alati kasulik olnud.

Lemmi Oro,
Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja