Kus ja keda Vabaühenduste Liit esindab?

Vabaühenduste Liidu ülesanne on hoolitseda tasakaalu eest mitte vaid seadusloomes, vaid kogu tegevuskeskkonnas, et kolmanda sektori huvid oleks arvestatud.

Hetkel osaleme järgmiste komisjonide ja töögruppide juures. Esindajaks on enamasti Alari Rammo, asendusliikmeks Kai Klandorf:

Lisaks osaleme mitmete vabaühenduste võrgustike töös:

  • Kodanikuhariduse koalitsioon. Eestvedaja Teaduse- ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis
  • Sotsiaalse innovatsiooni võrgustik. Eestvedaja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
  • Vabatahtliku tegevuse võrgustik ning vabatahtlike tunnustamise komisjon. Eestvedaja Külaliikumine Kodukant
  • Demokraatialabor
  • Inimõiguste ümarlaud

Veel osaleme mitmetes žüriides:

  • aasta vabatahtlikud
  • vägivallaennetuse aumärgid
  • kodanikupäeva aumärgid

Maksupoliitika haarab väga paljusid alasid mida meie kindlasti kõikides nüanssides ka kõige parema tahtmise juures ei suuda tunda ja sellepärast olen mina pidanud koostööd asjaosalistega möödapääsmatuks ja vajalikuks. Viimane ei ole tähendanud alati suurt üksmeelt, aga meile on koostöö alati kasulik olnud.

Lemmi Oro,
Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja