artikkel

Strateegiline partnerlus vabaühendustega – juhend ametnikele

laine
Foto:

Lugemist mitte ainult ametnikele, vaid ka vabaühendustele, et partnerit paremini mõista – lae PDF siit.

Juhend valmis strateegilise partnerluse tugevdamise arenguprogrammi raames, mille viisid Riigikantselei ja Siseministeeriumi tellimusel 2019–21 läbi Vabaühenduste Liit ja Rakendusliku Antropoloogia Keskus.

Lisaks programmis õpitule võttis Alari Rammo juhendisse kokku ka enda aastatepikkuse kogemuse, kuidas partnerlust mõtestada, kavandada, ellu viia ja hinnata.

Nagu ta sissejuhatuses tõdeb, nägime programmi käigus pea kõike, mis mõne ministeeriumi ja tema part­nerite vahel ette võib tulla – konstruktiivsest koostööst kuni hirmu, paanika ja jälestuseni: “Usume siiski, et Eestis on üha rohkem häid suhteid, sest valitsus ja vabakond ei peaks demokraatlikus ühiskonnas võitlema, vaid suutma teineteist austades tõhusalt koos töötada, ikka parema riigi ja kvaliteetsema poliitika ning avatuma valitsemise nimel.”

Ilmus vaid elektrooniliselt, kujundas Karl-Kristjan Nigesen, toimetas Andrei Liimets. Valmimist finantseeriti Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatud ühtekuuluvusfondide 2014-2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetmest 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“.

Rohkem Vabaühenduste Liidu välja antud materjale leiad www.heakodanik.ee/trykised.