Kärajad 2008

Mida on EKAK meile andnud?
31. oktoober 2008 Tallinna Inglise Kolledžis

Järelkaja:

FOTOD KÄRAJAILT
Päevakaja uudised
Aktuaalne kaamera
Lisaks kajastasid Kuku Raadio, Terevisioon
Registreerunud

Reg: Ja mida on roomlased kunagi meile andnud?
Xerxes: Veevärgi?
Reg: Mis?
Xerxes: Veevärgi.
Reg: Aa… No jah. Seda on nad tõesti meile andnud, tõsi. Jah.
Sõdur: Ja kanalisatsiooni.
Loretta: Õige, kanalisatsiooni! Reg, mäletad, milline linn enne välja nägi?
Reg: Hea küll. Ma möönan, et veevärk ja kanalisatsioon on kaks asja, mida roomlased on teinud.
Mathias: Ja maanteed.
Reg: Tjah, muidugi maanteed. See tähendab – maanteed on ju enesestmõistetav, eks ole. Aga lisaks veevärgile, kanalisatsioonile ja maanteedele…
Sõdur: Niisutussüsteem.
Xerxes: Arstiabi.
Sõdur: Haridus.
Reg: Jaa-jaa, aitab nüüd küll!
Sõdur: Ja vein!
Francis: Jaa, see oleks midagi, millest me puudust tunneks, kui roomlasi poleks.
Sõdur: Avalikud saunad.
Loretta: Ning tänavad on nüüd palju turvalisemad, Reg.
Francis: Jaa, korda hoida nad kindlasti oskavad. Vaadakem tõele näkku, nad on ainsad, kes sellega siin hakkama saavad.
Reg: Hea küll, aga kui jätta kõrvale kanalisatsioon, arstiabi, haridus, vein, turvalisus, niisutussüsteemid, maanteed, hügieen ja veevärk, siis mida on roomlased kunagi meie heaks teinud?
Xerxes: Rahu toonud?
Reg: Ahh, jää vait!

(Monty Python „Briani elu“)

Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni ehk EKAKi vastuvõtmisest Riigikogus saab detsembris kuus aastat. See vabaühenduste algatusel sündinud ja umbes kolme aasta jooksul sadade organisatsioonide osalusel koostatud dokument määratleb ühenduste ja avaliku võimu teineteist täiendavad rollid Eesti ühiskonna arendamisel, koostegutsemise põhimõtted ja eesmärgid. Selline kokkulepe, kus mõlemad pooled tunnustavad teineteist võrdsete ja iseseisvate partneritena, kellel on kummalgi omad võimalused ja kohustused, oli maailmas üks esimesi ja on siiani üsna ainulaadne. Tänu sellele on Eesti kodanikuühiskonna areng olnud läbimõeldud ja eesmärgipärane, selmet lihtsalt kustutada erinevaid „tulekahjusid“ siin ja seal. Kindel on see, et nende kuue aastaga on märgatavalt arenenud ühenduste ja avaliku võimu suutlikkus, ühenduste tugisüsteem, kaasamine ja rahastamine – nii on Eesti sarnase ajalooga riikide seas üks selle teema liidreid.

Samas näeme, et mitmed kuue aasta tagused eesmärgid on endiselt saavutamata. Räägitakse, et EKAK on surnud, et ei ühendused ega avalik võim tea, mõista ega huvitu sellest. On meil vaja midagi muuta? Kui jah, siis kas vajame uut EKAKi või midagi muud – näiteks kodanikuühiskonna seadust? Teistsugust rakendussüsteemi? Kas sarnaseid kontseptsioone oleks vaja kohalike omavalitsuste tasandil? Kuidas seda teha?

Eesti vabaühenduste kärajad on avatud foorum, kus kõigil ühendustel on võrdne sõnaõigus. Räägime läbi, kuidas on EKAK seni toiminud, mis on meid rahuldanud ja mis mitte ning mida me soovime muuta. Kaalume läbi erinevate arenguvõimaluste head ja vead ning sõnastame vajalikud tegevused vabaühendustele, valitsusele, Riigikogule, äriettevõtetele ja koolidele. Lepime kokku, kuidas ühiselt seista nende ettepanekute elluviimise eest. Ühtlasi tutvustatakse kärajatel kaht seks ajaks valmivat olulist analüüsi ühenduste riigipoolse rahastamise teemal: kuidas toimub raha jagamine ühendustele ministeeriumide ja kuidas hasartmängumaksu nõukogu kaudu ning mida siin paremaks teha saaks.

Kärajaid korraldab Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL), rahaliselt toetavad Balti-Ameerika Partnerlusprogramm, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Siseministeerium; kohvi eest täname Meirat ja Fairtrade Eestit.

Osalemine on tasuta, kaugemalt tulijaid toetatakse vajadusel transpordiga, samuti pakume venekeelset tõlget, kui on soovijaid. Kohtumiseni Tallinna Inglise Kolledžis 31. oktoobril!

KAVA

Kell 9.45 – registreerimine

Kell 10.30 – „Mida on EKAK meile andnud?“ EMSLi juhataja Urmo Kübar ja regionaalminister Siim Kiisler sõnastavad päeva eesmärgid

Kell 11 – „Iga seeme on püha“ Alari Rammo (EMSL) ja Maris Jõgeva (AEF) heidavad pilgu tagasi EKAKi sünnile ja rakendamise kuuele aastale: mida oleme saavutanud, mida mitte,  ja mida sellest kõigest õppinud?

Kell 12 – Paus mõtlemiseks ja mõtete vahetamiseks õiglase kohvi- ja teetassi kõrvale

Kell 12.20 – „Ja nüüd midagi täiesti erilist“ Maiu Uus ja Jon Ender (PRAXIS) analüüsivad ministeeriumide praktikaid ühenduste rahastamisel  Praxis.pdf, Mari Mandel-Madise (BDA Consulting) hasartmängumaksu raha jaotamist ühendustele.  HMMN.pdf Järgneb arutelu.

Kell 14.00 – Teemapüstitused töögruppideks: Kodanikuühiskonna seadus (Urmas Reinsalu, Riigikogu), EKAKi rakendusüksus (Urmo Kübar, EMSL), EKAK kohalikul tasandil (Margit Reinkubjas, Tartumaa Vabaühenduste Koostöökoda)

Kell 14.30 – Kerge eine paus, taas õiglase kaubanduse nädala valguses.

Kell 15 – Arutelud töögruppides, kus tuuakse välja alternatiivide plussid ja miinused ning sõnastatakse teed nende saavutamiseks

Kell 16 – Töögruppide tulemuste tutvustamine ja arutelu

Kell 17 – „Vaata elu helgemat poolt“ Mall Hellam (AEF) võtab päeva kokku: kuhu jõudsime, kes ja mida peaks tegema ning millal ja kuidas tulemusi hinnata

Kell 17.30 – kärajate lõpp ja edasise töö algus

NB! Väike muudatus ajakavas – et Eestis nö. protsendiseaduse rakendamise võimalikkuse analüüs ei saa kärajate ajaks valmis, siis seda seekord veel ei tutvusta, jääb mõneks järgmiseks ürituseks.

Lisaks on võimalik kohapeal tutvuda kahe ettevõtmisega, mis tutvustavad ühendustele e-teenuste kasutusvõimalusi. Loe CIDRE projektist  e-teenuste projekt või uuri nende kodulehte siit ning uuri SA Vaata Maailma tegemisi siit. Otsige nad Kärajal üles ja küsige lisa!

Me soovime, et kärajatel saaksid osaleda nii lähemalt kui ka kaugemalt tulijad, seepärast toetame viimaseid sõidukulude katmisega. Nagu ikka, on meile samas oluline ka see, et meie ettevõtmiste keskkonnakoormus oleks võimalikult väike. Nõnda hüvitame me väljaspoolt Tallinna ja Harjumaad tulijatele bussi- või rongipileti, autoga tulijatele maksame sõidukulud juhul, kui autos on vähemalt kolm, veel parem kui neli kärajatele tulijat. Et saaksime seda teha, palun andke kohapeal või saatke postiga pilet või kütusetšekk. Lisage väike vorm oma andmetega, mille leiab  siit.doc.

Lisatarkust: info@ngo.ee, 630 9630 ja muidugi www.ngo.ee/ekak.