Paremad poliitikad

EMSL koostöös PRAXISe ja Siseministeeriumiga viisid aastatel 2008-11 läbi strateegilise juhtimissuutlikkuse projekti “Mittetulunduslikud esindusorganisatsioonid kui võrdväärsed partnerid riiklike otsuste planeerimisel ja elluviimisel”.

PROJEKTI ÜLEVAADE SKEEMINA

JUHTUMIANALÜÜSID

PROJEKTI AJAL TOIMUNUD SÜNDMUSED

– EMSLi III kevadkool kaasavast eelarvest 18. märtsil 2011
– Kaasamiskogemuste seminar 15. veebruaril 2011 (nn lõpuseminar, vaata kokkuvõtteid allpool)
– Kodanike foorum Tartumaal 27. novembril 2010
– Eestkostekoolitus vabaühendustele 16. juunil 2010
– EMSLi II kevadkool “Argumenditalgud” 26. märtsil 2010
– Reflektsiooniseminar 15. märtsil 2010
– Kodanike foorum 7. novembril 2009
– Kaasamissimulatsioon ehk EMSLi I kevadkool “Targem annab järele?” 18. märtsil 2009
– Kaasamissimulatsioon ehk Kaasamise katselabor 25. novembril 2008
– õppereis
KOOSTATUD ÕPPEMATERJALID

– eestkostealase käsiraamatu koostamine
kodanike foorumi õppevideo – juhised korraldajale
kodanike foorumi õppevideod – meelespead lauajuhile

 

KAASAMISKOGEMUSTE SEMINARI TAGASIVAATEKS

– Kaasamispraktika kogumik – ülevaade valitsusasutuste praktikast 2009. – 2010. aastal (kasutatagu suurendusklaasi ja nooli, muidu on tekst liiga väike)  Kaasamispraktikat Eestis
– Kõik esitatud kaasamisjuhtumid ühes failis  praktikad_kokku.pdf
– Häid näiteid, kuidas kaasamisjuhtumeid kirja panna, Põhja-Iirimaalt.
– Häid nõuandeid USAst, kuidas lihtsa keelekasutusega dokumente koostada.
– Külvi Noore ettekanne  Nõuandvad kogud
– Toomas Kevvai ettekanne  PõM nõuandvatest kogudest
– Liina Kanteri ettekanne  SoM kaasamise planeerimisest
– Merilin Truuväärti ettekanne  E&Y kaasamise plaanimine
– Anu Lepsi ettekanne  VVA raames kaasamismeetoditest
– Skeem  Kaasamismeetodi valik.pdf

Projekti finantseeritakse tõukefondide haldussuutlikkuse tõstmiseks mõeldud Tarkade Otsuste Fondist ehk pikema nimega: “Prioriteetse suuna “Suurem haldusvõimekus” meetme “Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine” alt. Vaata lähemalt www.avalikteenistus.ee/haldusmeede.