Kodanikuühiskonna riigieelarvelise rahastamise projekt

Üheks EMSLi tähtsamaks tegevusvaldkonnaks on kodanikuühenduste riigipoolse rahastamise põhimõtete korrastamine. 

Tulemused leiab www.ngo.ee/rahastamine, kõiksugused tehtud analüüsid www.ngo.ee/uuringud. 

Varasemad tööfailid:
Vaata 11.12.08 valitsusele heakskiitmiseksläinud materjale:

Rahastamise kontseptsioon
Lisa1_Poliitikasoovitused.rtf
EMSLi arvamus rahastamiskontseptsioonist

Rahastamise hea tava esimene versioon

KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITAL

2008. aastal loodud sihtkapitali eesmärk on kodanikuühiskonna ja –ühenduste tugevdamine Eestis. 2007. aasta suvel toimusid konsultatsioonid vabaühenduste, ministeeriumide ja Riigikoguga, koostamaks sihtkapitali kontseptsiooni, mis määratleb, mida ja kuidas see tegema hakkab. Vastavalt lepingule Siseministeeriumiga veab kaasamise korraldamist ja kontseptsiooni koostamist EMSL. Loe lähemalt siit asjade käigust ja www.kysk.ee kapitalist endast.

Alusmaterjalid:

Vahekokkuvõte märts 2007
Vahekokkuvõte november 2006
Kodanikeühenduste riigieelarvelistest vahenditest rahastamise põhimõtete esimese versiooni ettepanekud
Kodanikeühenduste riigieelarvelistest vahenditest rahastamise põhimõtete esimese versiooni ettepanekud
Selgitused ettepanekutele
Ümarlaudade koond-rahastamisprojekt
Kohtumine Riigikogu EKAKi toetusrühmaga
Rahastamise põhimõtted 29.01.06
Rahastamise põhimõtted 29.01.06
Arvamuste tabel 29.01.06 versioonile
Rahastamise küsitluse kokkuvõte
Vahekokkuvõte oktoober 2005

Materjalid kodanikuühiskonna konverentsilt (nov 2007)

Arutelu: Kas headest tavadest on kasu?

Materjalid kodanikuühiskonna konverentsilt (nov 2005)
Teesid aruteluks konverentsi töögrupis sama ppt versioonis: Kalle Jürgenson.ppt
Ühenduste kaasamine eelarveprotsessi
Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise esitlus
Rahastamisallikate maatriks (nov 2005)

EMSLi rahastamisprojekti infot:
Projekti taust
Kasulikke viiteid

Juhtkomitee koosolekute protokollid:
EKAK rahastamiskonsultant protokoll 02_05_05.doc
EKAK rahastamiskonsultant protokoll 14_06_05.doc
EKAK rahastamiskonsultant protokoll 27_10_05.doc
EKAK rahastamiskonsultant protokoll 08_12_05.doc
EKAK rahastamiskonsultant protokoll 09_02_06.doc
EKAK rahastamiskonsultant protokoll 11_05_06.doc

Vaata ka:
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismid
ELi abifondide portaal

Rahastamisprojekti finantseerib