Vabaühenduste manifestid valimisteks

Vabaühendused aitavad lahendada ühiskondlikke probleeme, kaasavad inimesi otsustamisse ja üldse tunnevad aktiivsemad kodanikud end turvaliselt ja õnnelikumalt. Riigivõim saab hoolitseda, et seda potentsiaali kasutataks targalt ära. Aga kuidas?

Vasakpoolsest menüüst leiad vabaühenduste manifestid, millega läbi aastate erinevate valimiste eel kandidaatidele teada antud, mida ootame ja mida võimulepääsejad kodanikuühiskonna heaks ära saavad teha.