Mitmekesisus vabaühenduses

Mis on mitmekesisus töökohal?

Inimesed erinevad üksteisest oma väljanägemise, päritolu, huvide ja tegevuste, valikute ja võimete poolest, aga meil kõigil on ühesugune inimväärikus. Mitmekesisuse (ingl k diversity) edendamine töökohal tähendab kõigis inimestes peituvate eripärade rakendamist organisatsiooni edu saavutamiseks. Teisalt tähendab see ka nende eripärade austamist ning organisatsioonikultuuri, mis põhineb võrdsel kohtlemisel.

Kollektiiv või organisatsioon võib olla mitmekesine selle liikmete

– soo (st naised ja mehed) või soolise identiteedi lõikes (st soovähemused, nt transsoolised või mittebinaarsed inimesed);

– rahvuse või emakeele ning nahavärvuse lõikes;

– vanuseliselt;

– seksuaalse identiteedi lõikes (heterod ning lesbid, geid, biseksuaalid ja teised);

– usu (nt õigeusk või islam) ja veendumuste järgi (st poliitilised veendumused, maailmavaade jmt);

– terviseseisundi ja puude olemasolu järgi;

– ja veel paljude tunnuste poolest.

Mida annab organisatsioonile mitmekesisusega arvestamine?

Hästi juhitud mitmekesine kollektiiv aitab kaasa konstruktiivsele dialoogile, koostööle, loovusele ja innovatsioonile. Mida mitmekesisem on töökollektiiv ja mida paremini peegeldab see ühiskonnas elavaid erinevaid inimgruppe, seda paremini osatakse näha ja vastata erinevate inimeste vajadustele ja soovidele. Mitmekesisust austav tööandja leiab tööle sobivaimad töötajad, sest värbamisel ei lase ta end mõjutada negatiivsetest eelarvamustest erinevate rahvuste ja vähemuste suhtes. Mitmekesisusega arvestamine aitab vältida konflikte, diskrimineerimist ja töökiusu ning neist tulenevaid töövaidlusi.

Mida mitmekesisuse edendamiseks teha?

Olenevalt vabaühenduse suurusest, iseloomust ja tegevusvaldkonnast saab mitmekesisuse võtmes läbi mõelda erinevaid tegevusi – töötajate ja vabatahtlike leidmine, sisedokumentide koostamine, ürituste korraldamine, sise- ja väliskommunikatsioon jne. Samuti saab analüüsida oma sihtgruppe ja koostööpartnereid, kas võiksid kaasata inimesi ja gruppe, keda praegu ei kaasa?

Meeskond ja juhtimine

– Mitmekesisuse edendamine hõlmab kõiki organisatsiooni tegevusi ja valdkondi, seega on oluline, et kõik töötajad oleksid kursis, mida see tähendab. Vestelge ja arutlege kõigi tiimiliikmetega, kuidas mitmekesisust mõistate; uurige ja jagage erinevaid materjale.

– Valige töötaja, kes mitmekesisuse edendamist eest veab. Tema ülesandeks on erinevate tegevuste raames mitmekesisuse ja ligipääsetavusega seotud küsimusi tõstatada, tegevuste elluviimist jälgida.

– Organisatsiooni strateegiat ja muid dokumente koostades pea meeles mitmekesisust – kas organisatsiooni väärtustes võiks mitmekesisuse väärtused peegelduda? kas tegevustesse saab kaasata erinevaid inimesi või gruppe, kes seni kaasatud pole? jne.

– Liitu mitmekesisuse kokkuleppega või taotle „Austame erinevusi“ märgis (koordineerib Eesti Inimõiguste Keskus).

– Tähista mitmekesisuse kuud ja päeva.

Värbamine

– Mõtle tööpakkumise tekst ja nõudmised hästi läbi, et sellest ei saaks lugeda välja teatud omaduste või taustaga inimese eelistamist.

– Avalda töökuulutus võimalikult erinevates allikates. Kaalu ka n-ö tavapäratuid infolevitamise viise, nt puuetega inimeste või eakate organisatsioonide postiloendid või uudiskirjad, venekeelsed ajalehed vms.

– Töökuulutuses võiks kasutada sellist teksti: Järgime värbamisel võrdse kohtlemise põhimõtet ning peame oluliseks töökollektiivi mitmekesisust. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või puudest. Vajadusel kohandame töökoha sobivaks erivajadusega töötajale.

– Kandidaate hinnates jälgi, et sa ei jääks pidama stereotüüpidesse ja eelarvamustesse, vaid kohtled kõik võrdselt nende oskuste ja kogemuste alusel.

Kommunikatsioon

– Kirjelda oma kodulehel, kuidas tööandja ja organisatsioonina mitmekesisusega arvestad.

– Tee oma koduleht võimalikult ligipääsetavaks – kasuta kontrastseid värve ja selget väljendust, kasuta sisupuud, kontrolli üle tehniline pool (tekstid peaksid olema suurendatavad ja ekraanilugeja abil loetavad, fotodel alt-tekstid, menüüd ja nupud Tab-nupuga navigeeritavad).

– Kirjelda, kuidas saab sinu kontorisse või muusse asukohta tulla autoga, ühistranspordiga, ratastooliga.

Üritused

– Toimumiskohta valides uuri, kas see on ligipääsetav erineva liikumisvõimekusega inimestele.

– Võimalusel tee üritusest ülekanne või salvestus, et osa saaksid ka need, kes ei saa kohale tulla.

– Kui pakud üritusel toitu, siis arvesta erinevate toiduvajadustega (gluteenitalumatus, laktoositalumatus, veganid jmt). Kui osalejad saavad end üritusele eelnevalt kirja panna, siis lisa registreerimisvormi küsimus toidu kohta.

Vaata infot ja materjale mitmekesisuse kohta Inimõiguste Keskuse kodulehel.