Teemad ja e-lahendused

Enese-, meeskonna- ja ajajuhtimine, projektijuhtimine: nt www.toggl.com, www.trello.com,, www.asana.com,  www.wunderlist.com, www.any.do, www.doodle.com, www.basecamp.com, www.evernote.com, www.onenote.com

Rahaasjade korraldamine vabaühendustes: nt www.rik.ee/et/e-arveldaja,  www.budgetmatador.ee, www.tsekk.ee, www.smartaccounts.ee

Tõhus dokumendihaldus veebis: nt dokumentide efektiivne ja turvaline hoiustamine, arhiveerimine, jagamine, sh meeskonnaaruteluks, krüpteerimise võimalused, konfidentsiaalsus ja ligipääsud erinevatel tasanditel (Google Drive, Dropbox, Time Capsule, pilves hoidmise plussid-miinused)

E-kaasarääkimine poliitikakujundamisel: nt www.rahvaalgatus.ee, www.petitsioon.ee, www.volis.ee

Efektiivne digikommunikatsioon: nt sõnapilved, uudiskirjad sotsiaalmeediakanalid, tasuta pildipangad ja videotöötlus  (www.voog.ee, www.wordpress.ee, www.vix.com, www.weebly.com, www.pixabay.com, www.rgbstock.com, www.unsplash.com, www.stocksnap.io, Youtube, www.mailChimp.com

Veenvad esitlusvahendid: nt Google Slide, www.prezi.com, Word, Powerpoint, graafikute koostamine ja kujundamine, küsitluste koostamine www.kahoot.it jne

Osalemine e-ühisloomes: nt Google Forms liikmetelt info koondamiseks, erinevad Citizen Monitoring võimalused, Open street maps, waze, www.Citizenos.com,

E-suhtlus riigiga: nt www.rik.ee, e-maksuamet jm registrid, digidoc, e-riigihangete keskkond

E-lahendused rahaasjade korraldamiseks ja rahastuse leidmiseks, müügitööks: nt ühisrahastus www.hooandja.ee jm –ka samalaadsed rahvusvahelised keskkonnad, www.pipedrive.com, www.paypal.com, www.asana.com, www.maksekeskus.ee, mobiilimakse ja mobiili-ID, makseterminali rent nt väliüritusteks, suunavate widgetite lisamine veebilehele (nt annetuste kogumiseks)

*Koolitajatelt, kellega veebiseminaride raames koostööd teeme, lisandus töötubade käigus veel näiteid analoogsetest või uutest rakendustest, mille kasutamisest nii enese kui meeskonnatöö korraldamisel abi. Töötoad on järelvaadatavad SIIN