Kevadkool 2010

Mida vajad, et oma mõte mõjusalt sõnadesse panna? Milliseid oskusi tuleb selleks arendada? Nendele küsimustele vastati EMSLi teises kevadkoolis 26. märtsil, kus Väitlusselts viis läbi ühepäevase argumendiõpetuse.

Vaata ka Siim Männiku pilte.

Seekordses EMSLi kevadkoolis keskenduti argumenteerimisoskuse arendamisele. Osalejad said praktilise harjutamise käigus proovida nii individuaalselt, paaris kui ka suures grupis oma mõtete esitlemise selgust. Käsitleti argumendi koostamise viise, konteksti mõju sellele, argumendi kahtluse alla seadmist ja kiiret reageerimist teiste poolt esitatud sõnumile.

Loe kevadkooli sisust ja järeldustest täpsemalt.

Loe siit osalejate tagasisidet.

Kes koolitasid?
Programmi lõviosa töötasid välja EMSLi ja Eesti Väitlusseltsi koolitusgurud koos paljude kaasamõtlejate abiga. MTÜ Eesti Väitlusselts kogus sügisel tuntust (ja sai ka aasta teona ära mainitud) oma koolitussarjaga "Märka argumenti", millest parimad palad võeti kevadkooli programmi. Harjutusi ja tööd väikestes gruppides juhatasid Andero Uusberg, Käsper Kivisoo, Liisa Sveningsson Past, Margo Loor ja Toomas Roolaid.

Kes osalesid?
Kevadkooli olid oodatud nii aktiivsete kodanikeühenduste liidrid kui ka avaliku sektori ametnikud, lõpuks osales 52 ametnikku ja 58 kodanikuühenduse esindajat. Lõplikku osalejate nimekirja näeb siit.

Midagi veel huvitab?
Täpsustavad küsimused ja ideed järgmise kevadkooli osas Elinale.

Kevadkool toimus Euroopa Sotsiaalfondi Tarkade otsuste fondi strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamise alameetme alt projekti "Mittetulunduslikud esindusorganisatsioonid kui võrdväärsed partnerid riiklike otsuste planeerimisel ja elluviimisel" raames. Projekti partneriteks on Siseministeerium ja PRAXIS. Vt www.ngo.ee/tof.