Kaasamise kevadkool (2009-2016)

Kaasamise kevadkool on traditsiooniks kujunenud suurkoolitus, mis on mõeldud õppimiskohana korraga nii avaliku sektori töötajatele kui kodanikuühiskonna esindajatele, et nad koos kaasamises ja ühisloomes paremaks saaksid.

IX Kaasamise kevadkool koostöövormidest valdades ja linnades

2017. aasta kevadkool toimus haldusreformi ning kohalike omavalitsuste volikogude valimise tuules, et hinnata kui hästi toimivad senised koostöövormid kogukonna ning valla- või linnajuhtide vahel, parandada olemasolevaid koostöökohti ning luua juurde uusi. 

Mitmeid meetodeid hõlmaval koolituspäeval pakendati ettekannete ja koostöömudeli vormimise harjutuse vahele uusi ideid ja veidi innustust koostöös muutuste juhtimiseks linna või valla avalikes teenustes, otsustes. Teiseks tööriistu kaasamise ja kaasava juhtimise mõtestamiseks ja kasutamiseks. Ikka selliseid, mis on ühtviisi tarvilikud nii ametnikele kui vabakondlastele. 

Näiteks tuli juttu:

  • milleks on ühed või teised head: hoolekogud, ümarlauad, volikogu komisjonid, teenuslepingud, noortevolikogud, külavanemad?
  • kuidas nendest sobivaim valida?
  • kuidas leida koostööpartnereid, liitlasi?
  • kuidas ühe või teise koostöövormi juurde jäädes koostööd edukalt juhtida?
  • kuidas koostöös kodupaigas muutusi juhtida?

Kavas oli

Norra vabaühenduste liidu kauaaegne juht Birgitte Brekke: “Koostöömudelid Põhjamaades: retsept heaks koostööks omavalitsuse ja kogukonna vahel” (ettekanne on ingliskeelne)

Meie oma Liia Hänni: “Kui avatud on valitsemine Eesti kohalikes omavalitsustes?

Sissejuhatus teemarühmadesse: Peeter Vihma “Kommunikatsioon, koopereerumine, koordineerimine, koostööühistegevuse võimalused ja näited

Grupitööd:

  1. Sotsiaalteenused (arutelu juhtis Kaie Kotov, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik)
  2. Turvalisus (arutelu juhtis Peeter Vihma, TLÜ/Linnalabor)
  3. Planeerimine ja ehitus (arutelu juhtis Siim Vahtrus, Keskkonnaõiguse Keskus)
  4. Formaalne ja mitteformaalne haridus (arutelu juhtis Einike Mölder, Eesti Noorsootöö Keskus)

Praktiliste näpunäidete loeng: kuidas läbi rääkida ja selle käigus tekkinud konflikte lahendada (Tarvo Tendal, Goodwill & Partners)

Hea koostöö oskuste levikut toetasid Integratsiooni Sihtasutus projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ elluviimisega ning Riigikantselei.