Huvikaitsevõrgustik

Huvikaitsevõrgustik koondab huvikaitseorganisatsioone, mis soovivad teha tõhusamat ja läbipaistvamat huvikaitset ja osaleda mõjusamalt poliitikakujundamises.

Võrgustiku eesmärgiks on jagada huvikaitse teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd. Käsitleme võrgustiku liikmetele olulisi teemasid, nt huvikaitseplaanide koostamine, kampaaniate korraldamine, koostöö avaliku sektoriga ja vabaühenduste vahel, jagame häid praktikaid ja arendame oskuseid, mida huvikaitsetöös vaja läheb.

Huvikaitsevõrgustikuga liitumiseks kirjuta palun Helenile helen ät heakodanik.ee.

Materjale huvikaitse arendamiseks

Digitöötuba: kuidas vabaühendused e-lahenduste abil poliitikakujundamises saavad kaasa rääkida?

Õppetunnid huvikaitsest. Miks ühtedel vabaühendustel tuleb poliitikate mõjutamine paremini välja kui teistel ja kuidas sinna esimeste sekka saada.

“Resisting Ill Democracies in Europe” Ungari, Poola, Horvaatia ja Serbia inimõigusorganisatsioonide analüüs vabakonna toimimise kohta illiberaalsete režiimidega riikides. Lk 44-52 praktiline tööriistakast.

Huvikaitsevõrgustiku liikmed:

 1. Arvamusfestival
 2. Lastekaitse Liit
 3. Maakondlikud Arenduskeskused
 4. Oma Tuba
 5. Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu
 6. Eesti Külaliikumine Kodukant
 7. Eesti Disainikeskus
 8. Eesti Puuetega Inimeste Koda
 9. Eesti LGBT Ühing
 10. Eesti Üliõpilaskondade Liit
 11. Eesti Vegan Selts
 12. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
 13. Eesti Omanike Keskliit
 14. Tallinna Puuetega Inimeste Koda
 15. Eesti Omastehooldus
 16. Korruptsioonivaba Eesti
 17. Siiliokas
 18. Eesti Abipolitseinike Kogu
 19. Keskkonnaõiguse Keskus
 20. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
 21. Mondo
 22. Eesti Vabaharidusliit
 23. Arengukoostöö Ümarlaud
 24. Pärnu Naiste Tugikeskus
 25. Eesti Õpetajate Liit
 26. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
 27. Eesti Seksuaaltervise Liit
 28. Eesti Muinsuskaitse Selts
 29. Eesti Loomakaitse Selts
 30. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 31. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit
 32. VAU MTÜ
 33. Eesti Maakoolide Ühendus

Huvikaitsevõrgustik kasvas välja Huvikaitselaborist, mis oli vabaühenduste huvikaitse arenguprogramm, kus aastetel 2016-2017 sai 25 vabakonna eestvedajat tuge mõjusaks poliitikakujundamises osalemiseks. Huvikaitselaboris anti teadmisi ja nõu strateegia kujundamiseks, huvikaitset toetavaks analüüsiks ja mõju plaanimiseks, koostööpartnerite leidmiseks ja liikmete või huvirühmade kaasamiseks ning strateegiliseks kommunikatsiooniks.