Huvikaitsevõrgustik

Huvikaitsevõrgustik koondab huvikaitseorganisatsioone, mis soovivad teha tõhusamat ja läbipaistvamat huvikaitset ja osaleda mõjusamalt poliitikakujundamises.

Võrgustiku eesmärgiks on jagada huvikaitse teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd. Käsitleme võrgustiku liikmetele olulisi teemasid, nt huvikaitseplaanide koostamine, kampaaniate korraldamine, koostöö avaliku sektoriga ja vabaühenduste vahel, jagame häid praktikaid ja arendame oskuseid, mida huvikaitsetöös vaja läheb.

Huvikaitsevõrgustikuga liitumiseks kirjuta palun Helenile helen ät heakodanik.ee.

Materjale huvikaitse arendamiseks

Huvikaitse tööriistadest ülevaatlikult

Digitöötuba: kuidas vabaühendused e-lahenduste abil poliitikakujundamises saavad kaasa rääkida?

Õppetunnid huvikaitsest. Miks ühtedel vabaühendustel tuleb poliitikate mõjutamine paremini välja kui teistel ja kuidas sinna esimeste sekka saada.

“Resisting Ill Democracies in Europe” Ungari, Poola, Horvaatia ja Serbia inimõigusorganisatsioonide analüüs vabakonna toimimise kohta illiberaalsete režiimidega riikides. Lk 44-52 praktiline tööriistakast.

Huvikaitsevõrgustiku liikmed:

 1. Teeme Ära
 2. Eesti Noorteühenduste Liit
 3. Eesti Inimõiguste Keskus
 4. Eesti Pagulasabi
 5. Arvamusfestival
 6. Lastekaitse Liit
 7. Maakondlikud Arenduskeskused
 8. Oma Tuba
 9. Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu
 10. Eesti Külaliikumine Kodukant
 11. Eesti Disainikeskus
 12. Eesti Puuetega Inimeste Koda
 13. Eesti LGBT Ühing
 14. Eesti Üliõpilaskondade Liit
 15. Eesti Vegan Selts
 16. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
 17. Eesti Omanike Keskliit
 18. Tallinna Puuetega Inimeste Koda
 19. Eesti Omastehooldus
 20. Korruptsioonivaba Eesti
 21. Siiliokas
 22. Eesti Abipolitseinike Kogu
 23. Keskkonnaõiguse Keskus
 24. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
 25. Mondo
 26. Eesti Vabaharidusliit
 27. Arengukoostöö Ümarlaud
 28. Pärnu Naiste Tugikeskus
 29. Eesti Õpetajate Liit
 30. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
 31. Eesti Seksuaaltervise Liit
 32. Eesti Muinsuskaitse Selts
 33. Eesti Loomakaitse Selts
 34. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 35. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit
 36. VAU MTÜ
 37. Eesti Maakoolide Ühendus

Huvikaitsevõrgustik kasvas välja Huvikaitselaborist, mis oli vabaühenduste huvikaitse arenguprogramm, kus aastetel 2016-2017 sai 25 vabakonna eestvedajat tuge mõjusaks poliitikakujundamises osalemiseks. Huvikaitselaboris anti teadmisi ja nõu strateegia kujundamiseks, huvikaitset toetavaks analüüsiks ja mõju plaanimiseks, koostööpartnerite leidmiseks ja liikmete või huvirühmade kaasamiseks ning strateegiliseks kommunikatsiooniks.