Huvikaitsevõrgustik

Huvikaitsevõrgustik koondab huvikaitseorganisatsioone, mis soovivad teha tõhusamat ja läbipaistvamat huvikaitset ja osaleda mõjusamalt poliitikakujundamises.

Võrgustiku eesmärgiks on jagada huvikaitse teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd. Käsitleme võrgustiku liikmetele olulisi teemasid, nt huvikaitseplaanide koostamine, kampaaniate korraldamine, koostöö avaliku sektoriga ja vabaühenduste vahel, jagame häid praktikaid ja arendame oskuseid, mida huvikaitsetöös vaja läheb.

Huvikaitsevõrgustikuga liitumiseks kirjuta palun Marcusele marcus ät heakodanik.ee.

Materjale huvikaitse arendamiseks

Lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele kiideti valitsuse otsusega heaks 18.03.2021.

Digitöötuba: kuidas vabaühendused e-lahenduste abil poliitikakujundamises saavad kaasa rääkida?

Õppetunnid huvikaitsest. Miks ühtedel vabaühendustel tuleb poliitikate mõjutamine paremini välja kui teistel ja kuidas sinna esimeste sekka saada.

“Resisting Ill Democracies in Europe” Ungari, Poola, Horvaatia ja Serbia inimõigusorganisatsioonide analüüs vabakonna toimimise kohta illiberaalsete režiimidega riikides. Lk 44-52 praktiline tööriistakast.

Huvikaitsevõrgustiku liikmed:

 1. Arengukoostöö Ümarlaud
 2. Arvamusfestival
 3. Eesti Abipolitseinike Kogu
 4. Eesti Disainikeskus
 5. Eesti Inimõiguste Keskus
 6. Eesti Külaliikumine Kodukant
 7. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 8. Eesti LGBT Ühing
 9. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
 10. Eesti Loomakaitse Selts
 11. Eesti Maakoolide Ühendus
 12. Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu
 13. Eesti Muinsuskaitse Selts
 14. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
 15. Eesti Noorteühenduste Liit
 16. Eesti Omanike Keskliit
 17. Eesti Pagulasabi
 18. Eesti Puuetega Inimeste Koda
 19. Eesti Seksuaaltervise Liit
 20. Eesti Üliõpilaskondade Liit
 21. Eesti Vabaharidusliit
 22. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit
 23. Eesti Vegan Selts
 24. Eesti Õpetajate Liit
 25. Keskkonnaõiguse Keskus
 26. Korruptsioonivaba Eesti
 27. Lastekaitse Liit
 28. Loomus
 29. Maakondlikud Arenduskeskused
 30. Mondo
 31. Oma Tuba
 32. Pärnu Naiste Tugikeskus
 33. Siiliokas
 34. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
 35. Tallinna Puuetega Inimeste Koda
 36. Teeme Ära
 37. VAU MTÜ

Huvikaitsevõrgustik kasvas välja Huvikaitselaborist, mis oli vabaühenduste huvikaitse arenguprogramm, kus aastetel 2016-2017 sai 25 vabakonna eestvedajat tuge mõjusaks poliitikakujundamises osalemiseks. Huvikaitselaboris anti teadmisi ja nõu strateegia kujundamiseks, huvikaitset toetavaks analüüsiks ja mõju plaanimiseks, koostööpartnerite leidmiseks ja liikmete või huvirühmade kaasamiseks ning strateegiliseks kommunikatsiooniks.