Huvikaitsevõrgustik

Huvikaitsevõrgustik koondab huvikaitseorganisatsioone, mis soovivad teha tõhusamat ja läbipaistvamat huvikaitset ja osaleda mõjusamalt poliitikakujundamises.

Võrgustiku eesmärgiks on jagada huvikaitse teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd. Käsitleme võrgustiku liikmetele olulisi teemasid, nt huvikaitseplaanide koostamine, kampaaniate korraldamine, koostöö avaliku sektoriga ja vabaühenduste vahel, jagame häid praktikaid ja arendame oskuseid, mida huvikaitsetöös vaja läheb.

Huvikaitsevõrgustikuga liitumiseks kirjuta palun Helenile helen ät heakodanik.ee.

Materjale huvikaitse arendamiseks

Digitöötuba: kuidas vabaühendused e-lahenduste abil poliitikakujundamises saavad kaasa rääkida?

Õppetunnid huvikaitsest. Miks ühtedel vabaühendustel tuleb poliitikate mõjutamine paremini välja kui teistel ja kuidas sinna esimeste sekka saada?

Huvikaitsevõrgustiku liikmed:

 1. Eesti Külaliikumine Kodukant
 2. Eesti Disainikeskus
 3. Eesti Puuetega Inimeste Koda
 4. Eesti LGBT Ühing
 5. Eesti Üliõpilaskondade Liit
 6. Eesti Vegan Selts
 7. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
 8. Eesti Omanike Keskliit
 9. Tallinna Puuetega Inimeste Koda
 10. Eesti Omastehooldus
 11. Korruptsioonivaba Eesti
 12. Siiliokas
 13. Eesti Abipolitseinike Kogu
 14. Keskkonnaõiguse Keskus
 15. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
 16. Mondo
 17. Eesti Vabaharidusliit
 18. Arengukoostöö Ümarlaud
 19. Pärnu Naiste Tugikeskus
 20. Eesti Õpetajate Liit
 21. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
 22. Eesti Seksuaaltervise Liit
 23. Eesti Muinsuskaitse Selts
 24. Eesti Loomakaitse Selts
 25. Eesti Lasterikaste Perede Liit

Huvikaitsevõrgustik kasvas välja Huvikaitselaborist, mis oli vabaühenduste huvikaitse arenguprogramm, kus aastetel 2016-2017 sai 25 vabakonna eestvedajat tuge mõjusaks poliitikakujundamises osalemiseks. Huvikaitselaboris anti teadmisi ja nõu strateegia kujundamiseks, huvikaitset toetavaks analüüsiks ja mõju plaanimiseks, koostööpartnerite leidmiseks ja liikmete või huvirühmade kaasamiseks ning strateegiliseks kommunikatsiooniks.