Huvikaitsevõrgustik

Huvikaitsevõrgustik koondab huvikaitseorganisatsioone, mis soovivad teha tõhusamat ja läbipaistvamat huvikaitset ja osaleda mõjusamalt poliitikakujundamises.

Võrgustiku eesmärgiks on jagada huvikaitse teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd. Käsitleme võrgustiku liikmetele olulisi teemasid, nt huvikaitseplaanide koostamine, kampaaniate korraldamine, koostöö avaliku sektoriga ja vabaühenduste vahel, jagame häid praktikaid ja arendame oskuseid, mida huvikaitsetöös vaja läheb.

Huvikaitsevõrgustikuga liitumiseks kirjuta palun Helenile helen ät heakodanik.ee.

Materjale huvikaitse arendamiseks

Lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele kiideti valitsuse otsusega heaks 18.03.2021.

Huvikaitse tööriistadest ülevaatlikult

Digitöötuba: kuidas vabaühendused e-lahenduste abil poliitikakujundamises saavad kaasa rääkida?

Õppetunnid huvikaitsest. Miks ühtedel vabaühendustel tuleb poliitikate mõjutamine paremini välja kui teistel ja kuidas sinna esimeste sekka saada.

“Resisting Ill Democracies in Europe” Ungari, Poola, Horvaatia ja Serbia inimõigusorganisatsioonide analüüs vabakonna toimimise kohta illiberaalsete režiimidega riikides. Lk 44-52 praktiline tööriistakast.

Huvikaitsevõrgustiku liikmed:

 1. Teeme Ära
 2. Eesti Noorteühenduste Liit
 3. Eesti Inimõiguste Keskus
 4. Eesti Pagulasabi
 5. Arvamusfestival
 6. Lastekaitse Liit
 7. Maakondlikud Arenduskeskused
 8. Oma Tuba
 9. Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu
 10. Eesti Külaliikumine Kodukant
 11. Eesti Disainikeskus
 12. Eesti Puuetega Inimeste Koda
 13. Eesti LGBT Ühing
 14. Eesti Üliõpilaskondade Liit
 15. Eesti Vegan Selts
 16. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
 17. Eesti Omanike Keskliit
 18. Tallinna Puuetega Inimeste Koda
 19. Korruptsioonivaba Eesti
 20. Siiliokas
 21. Eesti Abipolitseinike Kogu
 22. Keskkonnaõiguse Keskus
 23. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
 24. Mondo
 25. Eesti Vabaharidusliit
 26. Arengukoostöö Ümarlaud
 27. Pärnu Naiste Tugikeskus
 28. Eesti Õpetajate Liit
 29. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
 30. Eesti Seksuaaltervise Liit
 31. Eesti Muinsuskaitse Selts
 32. Eesti Loomakaitse Selts
 33. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 34. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit
 35. VAU MTÜ
 36. Eesti Maakoolide Ühendus

Huvikaitsevõrgustik kasvas välja Huvikaitselaborist, mis oli vabaühenduste huvikaitse arenguprogramm, kus aastetel 2016-2017 sai 25 vabakonna eestvedajat tuge mõjusaks poliitikakujundamises osalemiseks. Huvikaitselaboris anti teadmisi ja nõu strateegia kujundamiseks, huvikaitset toetavaks analüüsiks ja mõju plaanimiseks, koostööpartnerite leidmiseks ja liikmete või huvirühmade kaasamiseks ning strateegiliseks kommunikatsiooniks.