Huvikaitsevõrgustik

Huvikaitsevõrgustik koondab huvikaitseorganisatsioone, mis soovivad teha tõhusamat ja läbipaistvamat huvikaitset ja osaleda mõjusamalt poliitikakujundamises.

Võrgustiku eesmärgiks on jagada huvikaitse teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd. Käsitleme võrgustiku liikmetele olulisi teemasid, nt huvikaitseplaanide koostamine, kampaaniate korraldamine, koostöö avaliku sektoriga ja vabaühenduste vahel, jagame häid praktikaid ja arendame oskuseid, mida huvikaitsetöös vaja läheb.

Huvikaitsevõrgustikuga liitumiseks kirjuta palun Helenile helen ät heakodanik.ee.

Materjale huvikaitse arendamiseks

Huvikaitse tööriistadest ülevaatlikult

Digitöötuba: kuidas vabaühendused e-lahenduste abil poliitikakujundamises saavad kaasa rääkida?

Õppetunnid huvikaitsest. Miks ühtedel vabaühendustel tuleb poliitikate mõjutamine paremini välja kui teistel ja kuidas sinna esimeste sekka saada.

“Resisting Ill Democracies in Europe” Ungari, Poola, Horvaatia ja Serbia inimõigusorganisatsioonide analüüs vabakonna toimimise kohta illiberaalsete režiimidega riikides. Lk 44-52 praktiline tööriistakast.

Huvikaitsevõrgustiku liikmed:

 1. Eesti Inimõiguste Keskus
 2. Eesti Pagulasabi
 3. Arvamusfestival
 4. Lastekaitse Liit
 5. Maakondlikud Arenduskeskused
 6. Oma Tuba
 7. Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu
 8. Eesti Külaliikumine Kodukant
 9. Eesti Disainikeskus
 10. Eesti Puuetega Inimeste Koda
 11. Eesti LGBT Ühing
 12. Eesti Üliõpilaskondade Liit
 13. Eesti Vegan Selts
 14. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
 15. Eesti Omanike Keskliit
 16. Tallinna Puuetega Inimeste Koda
 17. Eesti Omastehooldus
 18. Korruptsioonivaba Eesti
 19. Siiliokas
 20. Eesti Abipolitseinike Kogu
 21. Keskkonnaõiguse Keskus
 22. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
 23. Mondo
 24. Eesti Vabaharidusliit
 25. Arengukoostöö Ümarlaud
 26. Pärnu Naiste Tugikeskus
 27. Eesti Õpetajate Liit
 28. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
 29. Eesti Seksuaaltervise Liit
 30. Eesti Muinsuskaitse Selts
 31. Eesti Loomakaitse Selts
 32. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 33. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit
 34. VAU MTÜ
 35. Eesti Maakoolide Ühendus

Huvikaitsevõrgustik kasvas välja Huvikaitselaborist, mis oli vabaühenduste huvikaitse arenguprogramm, kus aastetel 2016-2017 sai 25 vabakonna eestvedajat tuge mõjusaks poliitikakujundamises osalemiseks. Huvikaitselaboris anti teadmisi ja nõu strateegia kujundamiseks, huvikaitset toetavaks analüüsiks ja mõju plaanimiseks, koostööpartnerite leidmiseks ja liikmete või huvirühmade kaasamiseks ning strateegiliseks kommunikatsiooniks.