Kevadkool 2012

Neljas EMSLi kevadkool toimus koostöös Riigikantseleiga 11. mail 2012 Tallinna lähedal Tugamanni veskis. Teemaks oli kaasamisega alustamine: eesmärgi seadmine, kaasamise kava koostamine, kaasatavate osapoolte tuvastamine ja nende osalema kutsumine.

Tagasiside kokkuvõte

Praxise uuring kaasamispraktikatest valitsusasutustes näitas, et suurimad raskused on just nimelt kaasamise alustamise ja lõpetamisega, vahepealse konsultatsioonide-osaga saavat juba nii ametnikud kui ka vabaühendused suhteliselt paremini hakkama. Kaasamise lõpetamise ehk otsusele jõudmise, tagasiside andmise ja hindamise teemad jätame järgmiseks, 2013. aasta kevadkooliks.

Nagu eelmisel kolmel korral, oli kevadkool mõeldud nii avaliku sektori kui ka vabaühenduste esindajatele ning terve päeva kestva koolituse raames treenitakse oskusi, mis on vajalikud heaks koostööks. Ettekannete osa on kevadkoolis väike, põhirõhk on õppimisel ja erinevate võimaluste proovimisel praktiliste harjutuste tegemise kaudu.

Kevadkooli tulemusena loodame, et kohal olnutel on selge pilt, miks ja kuidas kaasamist eesmärgistada ja plaanida, osalejaid leida ja kutsuda, ning arusaam, et tegelikult ei ole see teab mis keeruline ega aeganõudev.

KAVA

Kell 9.30 – kogunemine, nimede kirjapanemine ja siltide rindakinnitamine, hommikukohv ning ringivaatamine, et kes kõik siis kohal on

Kell 10 – Kui palju plaanimist on mõistlik? Mart Kuusk, “Ehh, uhhuduur” (ja ühtlasi Heateo Sihtasutuse juhataja)

Nagu kaasamisel, nii ei saa ka matka puhul kaugeltki kõike ette näha: plaanid võib segi lüüa ootamatu ilmamuutus, kaardile märgitud tee võib osutuda läbimatuks, alt võib vedada tervis või tehnika, mõni koht võib osutuda nii huvitavaks, et kavandatud päeva asemel oleks seal mõistlikum veeta nädal jne, jne. Ometi: kui ei plaani, ei teaks, kuidas valmistuda, mida kaasa võtta, millal minna, milliseid kohti oleks targem vältida. Ratastel Mongooliast Etioopiani rännanud Mart Kuusk jagab päeva käimatõmbamiseks oma tähelepanekuid plaanimisest ja sellest, mis tee peal ette võib tulla.

Kell 10.30 – Päevateekonna mahamärkimine ja gruppidesse jagunemine

Kell 10.45 – Töö gruppides

Kõik osalejad saavad järgemööda töötada nelja erinevat tüüpi kaasamisülesandega, leides sellele sobiva eesmärgi ja koostades kaasamise kava: kuidas toimida, kui tuleb tegeleda üldisema ühiskondliku arutelu käivitamisega, pikaajalisema arengukava koostamisega, konkreetse seaduse muutmisega ja kriisisituatsiooni lahendamisega. Iga teema puhul kasutatakse erinevat arutelumeetodit. Grupitöid juhivad Hille Hinsberg (Praxis), Juhani Lemmik (Riigikantselei) ning Elina Kivinukk ja Urmo Kübar (EMSL).

Kasutatud arutelumeetodid:

Maailmakohvikust loe lähemalt siit ja vaata videot (viimane inglise keeles)

Akvaariumist loe siit (inglise keeles)

Sotsiokraatiaast põhjalikumalt (inglise keeles), kevadkoolis sai vaid üht põhimõtet harjutatud

Konsensusprotsessi illustreerimiseks loe Memokraadist

Uuri ka materjali Kuidas kaasamismeetodit valida?

Kell 13.15 – Lõuna

Kell 14 – Kust kaasatavaid üles leida? Urmo Kübar, vabaühenduste liidu EMSL juhataja

Kuidas otsustada, keda kaasata? Mis tüüpi osalejaid millalgi vaja oleks? Kuidas aru saada, kes keda esindab? Millal piisab vabaühenduste kaasamisest, millal oleks vaja laiemat avalikku konsultatsiooni? Aastaid erinevate vabaühendustega töötanud Urmo Kübar pakub mõned lihtsad näpunäited, mida järgides saab maandada ohtu, et põhjaliku kaasamise järel kerkib kusagilt keegi, kes ütleb, et “jälle üritatakse asju tagatoas vaikselt ära teha!”

Kell 14.30 – Vastumürk apaatiale. Dave Meslin, aktivist Torontost (video vahendusel inglise keeles, eestikeelsete subtiitritega)

Mõnikord peljatakse kaasamist, sest arvatakse, et kui uks aruteluks avada, tormavad sisse käratsevad hordid, kõik oma erinevate soovide ja mõtetega, millest vaene kaasaja üle ei suuda käia. Tegelik olukord on pigem selline, et inimeste huvi äratamine ja arutlema saamine nõuab pingutust (vähemalt seni, kuni meedia teema emotsionaalselt ette võtab, mille järel võib aga ratsionaalse arutelu käivitamine juba kaunis keeruline olla). Kui Nike tahab, et inimesed nende uusi jooksususse ostaksid, ei kirjuta ta peenikeses kirjas “Käesolevaga anname teada, et vastavalt eelmisel aastal kinnitatud tegevuskavale oleme kaubandusvõrgu varustanud tootega nr 372G” – kuid just sellised kipuvad olema avaliku võimu teadaanded, millega ka just nagu soovitaks inimesi tegudele kutsuda. Seitsme minuti jooksul jagab Dave Meslin mitmeid mõtteid, kuidas ületada apaatiat ja inimesi osalema saada.

Kell 14.40 – Töö gruppides

Samadel teemadel, millele ennelõunal eesmärke seadsime ja kavu koostasime, koostame nüüd teadaanded, millega inimesi osalema kutsuda.

Kell 15.50 – Tagasiside. Marek Reinaas, reklaamispetsialist, Zavod BBDO

Vaatame üle gruppide esitatud üleskutsed ning arutleme koos Marek Reinaasiga, mis neis head, mis jätab soovida ja kuidas veel paremini saaks.

Kell 16.45 – Kokkuvõte ja kojusõit

Koolituspaigast saab lähemat infot www.tugamanni.ee.

Kevadkooli toimumist rahastab Riigikantselei.