Seminar 2005

3.-5. märtsil 2005. a. leidis Tallinnas Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses aset seminar “Kokkulepetest tulemusteni”, mis käsitles avaliku sektori ja kodanikuühenduste vahelisi koostöövõimalusi.

Mitmel pool (Eestis, Horvaatias, Inglismaal, Iirimaal, Kanadas ja Šotimaal) on välja töötatud raamistik avaliku sektori ja ühenduste koostoimimiseks lepingu või strateegilise dokumendina – Eestis on selleks Riigikogus kinnitatud Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsioon (EKAK), Venemaal, Lätis ja Leedus aga alles otsitakse ühenduste rolli ühiskonnas ja sobivat koostööleppe viisi. Seminaril jagatigi erinevate maade kogemusi ja õppetunde, samuti leiti kokkupuutepunkte avaliku sektori ja ühenduste koostöös.

Seminari põhiteemadeks olid ootused avalikule, kolmandale ja erasektorile, ühenduste kaasamine ning osalemine seaduseloomes, avalike teenuste üleandmine ühendustele, kodanikuühiskonna rahastamine, statistika, kodanikuharidus ning sotsiaalne innovatsioon.

Seminaril osalesid ligikaudu 50 väliskülalist ning 85 Eesti osalejat, esindades suurimaid kodanikuühendusi, ministeeriume, kohalikke omavalitsusi, välisesindusi.

Seminari korraldasid Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Siseministeerium ja Balti-Ameerika Partnerlusprogramm.

Seminari toetajad:

Ameerika Ühendriikide saatkond Tallinnas
Avatud Eesti Fond
Balti-Ameerika Partnerlusprogramm
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
EV Siseministeerium (Vabariigi Valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjon)
Kanada saatkonna Tallinna esindus
Kanada sotsiaal- ja humanitaarteaduste uurimisnõukogu
Kanada ülikoolide ja kolledžite ühendus
Koostööprogramm Ida-Ida
Sokos Hotel Viru
Suurbritannia Ühendatud Kuningriigi saatkond Tallinnas

Lisamaterjalid:

– Seminari tutvustus
– Seminari programm
– Osalejate nimekiri
– Ettekanded (inglise keeles)