Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisest

Eestis ehk mitte nii väga, aga Euroopas ja maailmas on nii rahapesu kui terrorismi rahastamine just kolmandas sektoris päris tõsine oht.

Loe lähemalt rahandusministeeriumi kodulehelt.

Peamiselt peavad vabaühendused järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust, kui neile tasutakse sularahas üle 5000 euro või võrdväärne summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe maksena või mitme omavahelist seost omava maksena. Sel juhul on ka MTÜ/SA seaduse mõttes kohustatud isik, kes peab kohaldama hoolsusmeetmeid, hoolitsema, et maksja oleks tuvastatav, vajadusel täitma teatamiskohustust jne.

Karistused selle seaduse rikkumise eest ulatuvad 32 000 euroni.

Loe ka: