Kodanikuühiskonna arengukavad

03.06.2021 kiitis valitsus heaks Sidusa Eesti arengukava 2021-30 eelnõu
19. veebruaril 2015 kiitis valitsus heaks Kodanikuühiskonna arengukava aastateks 2015-2020.
Arengukava dokumendid ja tagasivaade koostamise protsessile on üles laetud siseministeeriumi kodulehele (UPD: hetkel link ei tööta, vt dokumendid osalusveebis).

TÖÖDOKUMENDID JA MINEVIK

EMSL aitas ministeeriumi teemaarutelude korraldamisega ja vabaühenduste kaasamisel arengukava koostamisse. Väiksemates töögruppides rääkisime kõigepealt tänaste kitsaskohtade põhjustest, tulevastest võimalustest ja otsisime kodanikuühiskonna arengu lahendusteid. 2014 sügisel hindasime juba selleks ajaks kokku saanud arengukava eelnõud ja tegevuskava. Täpsemalt näeb arengukava koostamise tegevusi ja osalemise võimalusi kaasamise kavast.

Juunikuus aitas EMSL korraldada temaatilised arutelud ja nende kokkuvõte on siseministeeriumile sisendiks arengukava probleemipüstituse ja lahendusteede kirjeldamisel.

 

Arutelude ettevalmistamiseks koostasime lühikesed taustakirjeldused:  

Siseministeerium kogus arengukava tarbeks vabaühendustelt mõtteid veebruaris-märtsis korraldatud maakonnatuurilt ning juba eelmise aasta lõpus toimunud fookusgruppidest. Arengukava avalikud konsultatsioonid on plaanitud juuni algusesse (probleemipüstitus ja esialgsed lahendusteed) ning novembrisse (arenguplaan ja tegevuskava selle täitmiseks).


Varasemad arengukavad

2008. sügisel toimus järjekordne Kodanikualgatuse toetamise arengukava (KATA) muutmine aastaks 2009-10 nelja pikema aruteluseminari ja kümnete kaasatud organisatsioonide ja võrgustikega. Valitsuskabinet kiitis uued dokumendid heaks detsembris.


Lõplikud dokumendid:


Seminaride taustamaterjalid:

KATAle koostatakse iga-aastased rakenduskavad, millest 2008. aasta oma kiideti valitsuses heaks 25. oktoobril 2007.


Vaata viimaseid:


Baastekstid:


Tutvu ajalooga:

EKAKi rakendamise aruandeid vaata.


Lisainfo:
Aveli Ainsalu aveli.ainsalu@siseministeerium.ee
Loe veel ka Siseministeeriumi kodulehelt.