Huvikaitsetegevused

Kodanikuühiskond on tugev, kui inimesed saavad, tahavad ning oskavad ümbritsevas aktiivselt osaleda.

Vabaühenduste Liit töötab selle nimel, et Eesti vabaühendustel oleks võimalused tegutseda ja kasvada ning osalemisruumi kui ka osalemisjulgust oleks Eestis rohkem.

Selleks räägime kaasa seadusloomes, hoiame silma peal vabaühenduste tegevust mõjutavatel muutustel ning seisame selle eest, et avalike otsuste tegemises saaks kaasa rääkida need, keda otsused päriselt puudutavad. Eelkõige oleme eestkõnelejad vabaühenduste rahastamist ning ühinguõigust puudutavatel teemadel, kujundame ettepanekuid annetuste ja filantroopia soodustamiseks. Jälgime, et osalus- ja otsustamispraktikad oleksid kaasavad ja tõhusad ning selgitame, millist kasu avatumast valitsemisest kogukonnad ja riik saavad. Kõik selleks, et kodanikuruum Eestis oleks hoitud ja kasvakski.

Rahastusalane huvikaitse

Töötame selle nimel, et kodanikuühenduste riiklik rahastamine oleks läbipaistev ja mõjupõhine, et annetuste tegemist soodustataks enam.

Loe edasi

Meie seisukohad

Kui vajadust ja võimalust on, anname riigivalitsejatele teada, mida meie asjast arvame.

Seisukohad

Kaitstud kodanikuruum

Kodanikuruum kitseneb kõikjal maailmas. Hoiame silma peal, kus ja kuidas heade kodanike õigusi ja võimalusi piiratakse.

Loe edasi