Üldkoosolekud

Vabaühenduste Liidu liikmete üldkoosolekud toimuvad vähemalt korra aastas, kus lisaks tavapärasele aruandlustegevusele on sageli ka muid arutamistväärivaid teemasid või põnevaid esinejaid.

VIIMANE ÜLDKOOSOLEK

2018. aasta üldkoosolek toimus 17. mail kell Tallinnas Kultuurikatlas.

Kavas oli:

1. Aastaaruande tutvustus ja kinnitamine.

2. Põhikirja muutmine.

3. Nõukogu valimine

Lõpesid Madle Lippuse ja Jannus Jaska volitused, lahkus Liisa Past.

Uued nõukogu liikme kandidaadid
Pirkko Valge: Motivatsioonikiri
Sergei Metlev: Motivatsioonikiri

Valituks osutus Sergei Metlev.

4. Arutelud sisendi kogumiseks Vabaühenduste Liidu tööks

VARASEMAD ÜLDKOOSOLEKUD