Üldkoosolekud

Vabaühenduste Liidu liikmete üldkoosolekud toimuvad vähemalt korra aastas, kus lisaks tavapärasele aruandlustegevusele on sageli ka muid arutamistväärivaid teemasid või põnevaid esinejaid.

2020. aasta üldkoosolek toimus 17. juunil. Üldkoosolekul kinnitati majandusaasta aruanne, valiti nõukogu liikmeid ja arutati Vabaühenduste Liidu uue strateegia üle.

Üldkoosoleku protokolli koos majandusaasta aruande ja muude materjalidega leiad siit. Nõukogu uus koosseisu leiad siit.

Varasemate üldkoosolekute protokollid: