2007

Kodanikuühiskonna aasta tegija tiitli pälvisid 2007. aastal tehtu eest vabaühendustest Uue Maailma Selts, avaliku sektori organisatsioonidest Suure-Jaani vallavalitsus ning äriettevõtetest Hansapank, aasta teoks kuulutati ettevõtete koalitsiooni asutamine HIV/aidsi vastu ning aasta missiooniinimeseks prof. Rein Einasto.

Uue Maailma Seltsi tunnustatakse uudse ja särava tegutsemise eest kogukonnatunde loomisel linnas: näide sellest, kuidas vähesega suudetakse teha palju. Tallinna kesklinnas, Tehnika, Pärnu mnt, Suur-Ameerika ja Endla tn. vahelises agulis loodud selts tegeleb elukeskkonna parandamise ja naabrite vahelise suhtlemise edendamisega: toimuvad festivalid, filmiõhtud, mahekaupade laadad, loengud, talgud ja muu, mida traditsiooniliselt seostame rohkem külaseltsidega, kuid mis seda enam väärib esiletõstmist linnas, loomaks sellest rohelist, turvalist ja meeldivat kodupaika.

2005. aastal Suure-Jaani linna ja kolme valla ühinemisel tekkinud Suure-Jaani vallavalitsus saab tiitli mõtestatud ja hästi toimiva koostöö eest omavalitsuse ja vallaelanike vahel. Igakuiselt toimub vallavalitsuse ning 46 külavanema ja seltside ümarlaud, mida vallaametnikud hindavad tõsiseks tööorganiks ja probleemide arutamise kohaks; noortevolikogu on nõuandev organ vallavolikogule ja –valitsusele. Juba mitu aastat annab vald ühenduste arendamiseks tegevustoetusi, lisaks on garanteeritud omaosalus seltside projektides.

Hansapanga puhul tõstetakse esile tarkust oma toetustegevuste läbimõtlemisel ja julgust tegeleda ühiskonnas oluliste, kuid tundlike teemadega, nagu näiteks HIV ennetus. Toetustegevus ei tähenda Hansapanga jaoks vaid raha annetamist – töötajad osalevad aktiivselt vabatahtlike ekspertidena toetatavates projektides, nagu näiteks Noored Kooli, Terve Eesti Sihtasutus, Heateo Sihtasutus jt. Hansapank on esimene organisatsioon, kes saab aasta tegija tiitli teistkordselt – 1998. aastal pälvisid nad aasta sponsori tiitli.

Aasta teoks tunnistatakse ettevõtete koalitsioon HIV/aidsi vastu, mille moodustasid novembris Statoil, Eesti Ehitus, Hansapank, TNS Emor ja Hill&Knowlton. Esiteks näitab see ettevõtete suutlikkust koonduda olulise ühiskondliku probleemi lahendamiseks. Teiseks on see oluline tähis äri- ja kolmanda sektori koostöös (koalitsiooni algatajaks on Terve Eesti Sihtasutus), tähistades edasijõudmist mõtteviisist, et koostöö seisneb vaid ettevõtete-poolses rahastamises. Näiteks on koalitsioonis osalevates ettevõtetes toimunud HIV ennetuskoolitused ja testimised, nad osalevad elanikkonna teadlikkuse tõstmisel ja toetavad erinevaid HIV ennetustegevusi.

Missiooniinimese auhind antakse Tallinna Tehnikakõrgkooli geoloogia ja keskkonnaõpetuse professorile Rein Einastole, kes on läbi aastate olnud kodanikuühiskonna vaimsuse aktiivne kujundaja, päevasündmustesse agar sekkuja, oma optimistlikku ent kriitilist õiglusele orienteeritud ellusuhtumist otsekoheselt ja avameelselt kuulutav rohelise vaimsuse kandja. Selle üheks näiteks on Sakala keskuse kui Eesti paearhitektuuri sümbolehitise kaitsmine allkirjade kogumise ja tõhusa koostöö näol Eesti Paeliidu, Hooliva Jätkusuutliku Tallinna, loomeliitude jt.-ga. Tulemusena laekus üle 12000 allkirja lammutamise vastu, mis tekitas elava diskussiooni kodanike õiguse teemal linnaruumi planeerimises osaleda. Kuigi hoone lammutati, on see protsess aidanud kujundada arusaamu kodanike rollist kui aktiivselt ühiste küsimuste lahendamises osalemisest.

Aasta tegijate tunnustamisel pidas tervituskõne Riigikogu esimees Ene Ergma, lisaks tegi ettekande ratsionaalsusest ja avalikest huvidest mänguteooriate taustal prof. Jaak Aaviksoo. Auhinnad andsid üle Ene Ergma ja EMSLi nõukogu esimees Lagle Parek.

MEEDIA JA MUUD:

Henri Laupmaa pildid
– Tseremoonia kajastus AKs ja veidi hõlpsamalt Kultuuriuudistes.
– Vaata intervjuud Terevisioonis Suure-Jaani valla rahvaga siit.
– Kuula lõiku rahvusringhäälingu uudistes Päevakaja siit
Suure-Jaani vald kannab aasta tegija tiitlit (Sakala)
Ergma avaldas tunnustust kodanikuühiskonna aasta tegijatele
 

TÄNUSÕNAD:
– Muusikat tegi Vanalinna Hariduskolleegiumis õppivate noorte ansambel Uljas.
– Ruumi ja abikäe andis viiendat aastat Riigikogu Kantselei (esimehe büroo)
– Aukirjad kujundas Karl-Kristjan Nigesen
– Tegijad said kingiks värskelt eesti keeles ilmunud Robert Putnami raamatu sotsiaalsest kapitalist "Üksi keeglisaalis", mille eest täname Avatud Eesti Fondi!