Rahvusvaheline tegevus

EMSL on pea algusaastatest saati olnud tihedates sidemetes olulisemate kolmanda sektori organisatsioonidega üle maailma. Oleme õppinud ja ise õpetanud. Alates 2000. aastast on EMSL ülemaailmse kodanikuühiskonna ühenduse CIVICUS ning Euroopa katuste võrgustiku ENNA liige.

Lisaks tööle, mida teeme kodanikuühiskonna arengu toetamiseks Eestis, aitame nõu ja kogemustega ka teiste riikide kodanikuühiskonna organisatsioone ja rahvusvahelisi ühendusi. Näiteks:

  • 2016. aastal alustasime koostööprojekti Ukraina vabakonna ressursikeskusega GURT, et Eesti kogemustest lähtuvalt toetada nende ambitsiooni kujundada enam kui 20 000 liikmega infovõrgustik ümber kodanikuühiskonna eest kõnelevaks esindusorganisatsiooniks.
  • Kogemusi vabaühenduste riigieelarvest rahastamise korrastamisest, koostööst avaliku võimuga, kohaliku tasandi tööst, oleme jaganud Ukrainas, Bulgaarias, Rumeenias.
  • Eestis oleme võõrustanud viimastel aastatel külalisi Albaaniast, Serbiast, Jordaaniast, Bulgaariast, Türgist ja mujaltki.

EMSLi rahvusvahelist tööd on teiste seas toetanud Siseministeerium ning Välisministeerium arengukoostöö projektikonkursside raames.