Praktikavõimalused

Praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes:

  • tunneb huvi kodanikuühiskonna, huvikaitse, vabaühenduste võimekuse või muu seotud teema vastu;
  • tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme;
  • soovitavalt oskab eesti keelt hästi, inglise keelt vähemalt B2 või sellele vastaval tasemel.

Praktika sõltub Vabaühenduste Liidu vajadustest ja võimalustest ning on reeglina tasustamata.

Praktikale pääsemiseks saada vabas vormis avaldus aadressile info@heakodanik.ee ja kirjuta, mis erialal õpid, missugused nõudmised on praktikale ülikooli poolt, miks soovid just Vabaühenduste Liidus praktikat teha ja missugused teemad sulle huvi pakuvad.


Analüüsitegevused. Sobib hästi praktikakohana tudengitele, kes õpivad sotsiaalteaduseid ja on huvitatud kodanikuühiskonnast, vabakonna ja riigi suhetest. Kasutame tulemusi selleks, et selgitada probleeme või põhjendada poliitikaettepanekuid, muuta mõjusamaks nii Vabaühenduste Liitu ennast kui kodanikuühiskonda. Praegu on meie fookuses huvikaitse võimekuse hindamise teemad.

Kommunikatsioon. Praktikant saab kätt proovida erinevates kommunikatsioonitegevustes, nt uudiskirja koostamine, Facebooki postituste tegemine, kodulehtede haldamine, intervjuude tegemine ja lugude kirjutamine. Vastavalt praktikandi huvile ja praktika tegemise ajale võib keskenduda annetamistalgute kommunikatsioonile (novembris), vabatahtlike kaasamise valdkonnale, mõne ürituse juures abistamisele, fotode ja videote tegemisele jms.

Tõlkimine. Meie veebilehed ja infokirjad on eesti-, vene- ja ingliskeelsed ning praktikantidel on võimalus tõlkida erinevaid tekste, artikleid ja uuringuid eesti-vene-eesti ja eesti-inglise-eesti suundadel.

Võrgustike tegevuste toetamine. Vabaühenduste Liidu eestvedamisel toimetavad annetuste kogujate võrgustik, juhtide võrgustik ja huvikaitsevõrgustik. Võrgustikud kohtuvad regulaarselt koolitustel ja kogemuste vahetamiseks. Praktikant toetab võrgustiku eestvedajat kohtumiste sisu ettevalmistamisel, kohtumise korraldamisel ja kokkuvõtete koostamisel. Lisaks on annetuste kogujate ja vabatahtlike kaasajate võrgustike üheks töö osaks võrgustiku liikmete heale tavale vastamises veendumine.