Nõukogu

Nõukogu (volinike koosolek) kavandab Vabaühenduste Liidu pikemaajalist tegevust, juhendab juhatuse tegevust ja otsustab igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi. Liikmed valib kolmeks aastaks  üldkoosolek ja sinna kuulub viis kuni seitse liiget (sulgudes organisatsioon, kes esitas kandidatuuri, kui muidu tegutseb mujal). Nõukogu töötab vabatahtlikkuse alusel.

Nõukogusse kuuluvad

Ivo Visak
Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees (Eesti Üliõpilaskondade Liit)
ivo-ät-enl.ee

Katrina Koppel
Eesti Üliõpilaskondade Liit (Eesti Noorteühenduste Liit)
katrina.koppel-ät-eyl.ee

Leena Kivisild
Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon
leena.kivisild-ät-gmail.com

Mari-Liis Jakobson
Tallinna Ülikool, riigiteaduste instituudi lektor (Arengukoostöö Ümarlaud)
mljakobson-ät-gmail.com

Martin Noorkõiv, nõukogu esimees
Domus Dorpatensis, tegevjuht
martin.noorkoiv-ät-dorpatensis.ee

Sergei Metlev
Eesti Mälu Instituut (Eesti Väitlusselts)
sergeimetlev-ät-gmail.com

Toomas Roolaid
Päästeliit
toomas-ät-paasteliit.ee

Varasemalt on Vabaühenduste Liidu nõukokku kuulunud Madle Lippus, Liisa Past, Jannus Jaska, Margo Loor, Anneli Kana, Margus Rink, Hille Hinsberg, Rasmus Rask, Liia Hänni, Tarmo Tüür, Sandra Lillemaa, Krista Pedak, Barbi Pilvre, Daniel Vaarik, Kristina Mänd, Maarja Mändmaa, Mall Hellam, Allar Jõks, Rainer Nõlvak, Eimar Veldre, Aare Hõrn, Lagle Parek, Reet Valing, Monika Salu, Jüri-Ott Salm, Toomas Trapido, Jaan Manitski, Rein Voog, Madis Masing, Uku Lember, Reet Laja, Mari Suurväli, Jaak Võsa, Kalle Laane, Tuuli Rasso, Margit Säre, Heli Aru, Aare Kasemets jpt.

Protokollid

Vabaühenduste Liidu nõukogu saab üldjuhul kokku neli korda aastas – kolmel korral korraliseks koosolekuks, suvel aga arutatakse koos kontoritöötajatega strateegia üle.

2018

31.01, 04.04,

2017

31.01, 16.06, 25.08, 04.10, 13.11

2016

27.0127.04, 19.08

2015

23.0127.04, 28.08, 2.11

2014

15.0123.04, 22.08, 13.11

2013

1.0218.04, 02.08, 23.10

2012
1.02, 13.07, 21.09

2011
21.1131.10, 19.08, 16.0610.0508.0424.03

2010
21.12, 13.08, 03.05, 29.04, 31.03

2009
14.0806.02

2008
11.1215.0809.06

2007
06.1124.0815.05

2006
28.0830.0307.0230.01

2005
22.1217.1111.1018.0814.0407.02

2004
09.1002.0928.0618.0517.0330.01

2003
01.1010.0605.0314.01

2002
21.1121.1012.0919.0607.0306.02

2001
28.1112.1116.0828.0525.0426.0326.0222.01

2000
11.1210.1106.0914.0831.0705.06