Annetuste kogumise hea tava

Hea annetuste koguja logo
Annetuse kogumise hea tava märgi peaksid enda kodulehele üles panema kõik, kes annetusi koguvad, sest annetajad tahavad kindlad olla, et nende raha on heades kätes. Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Heleni käest helen ät heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Helen Talalaevale helen@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

Lisalugemist tava kohta:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja. “Hea annetuste koguja” märgi saab alla laadida meie kodulehelt tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saad valida siit (keri kõige lõppu).

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

6. Annetuste kogujad on koondunud annetuste kogujate võrgustikku, mille eesmärk on jagada annetuste kogumise teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd annetuskultuuri parandamisel Eestis. Võrgustiku liikmeid ühendab Facebookis grupp Annetuste kogujate võrgustik, kus jagame samuti kogemusi ja uusi trende.

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud:

 1. Aarete Laegas
 2. Aitan Eestit
 3. Alustavat Õpetajat Toetav Kool
 4. Arvamusfestival
 5. Assisi Franciscuse Selts (Tartu Koduta Loomade Varjupaik)
 6. ASÕP
 7. Carolin Illenzeeri Fond
 8. Cats Help
 9. Charity Pirital
 10. Dharma
 11. Doktor Kloun
 12. Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
 13. Eesti Asenduskodude Laste Liit
 14. Eesti Aspergerite Ühing
 15. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 16. Eesti Gaidide Liit
 17. Eesti Inimõiguste Keskus
 18. Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
 19. Eesti Koostöö Kogu
 20. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 21. Eesti LGBT Ühing
 22. Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus
 23. Eesti Loomakaitse Selts
 24. Eesti Metsa Abiks
 25. Eesti Montessori Ühing
 26. Eesti Naiste Koostöökett
 27. Eesti Noorteühenduste Liit
 28. Eesti Ornitoloogiaühing
 29. Eesti Pagulasabi
 30. Eesti Pimemassööride Ühing
 31. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
 32. Eesti Punane Rist
 33. Eesti Puuetega Inimeste Fond
 34. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 
 35. Eesti Roheline Liikumine
 36. Eesti Seksuaaltervise Liit
 37. Eesti Skautide Ühing
 38. Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit
 39. Eesti Talendikeskus 
 40. Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)
 41. Eesti Unekooli Ühing
 42. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit Vaimukad
 43. Eesti Vegan Selts 
 44. Eesti Viipekeele Selts
 45. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 46. Eesti Vähiliit
 47. Eesti Väitlusselts
 48. Eesti Õpilasesinduste Liit
 49. Eesti Üliõpilaskondade Liit
 50. Eestimaa Looduse Fond
 51. Eestimaa Loomakaitse Liit
 52. Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
 53. Enneaegsed Lapsed
 54. Eriline Maailm
 55. Eriolümpia Eesti Ühendus
 56. Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
 57. Haridusselts Vabadus Õppida
 58. Harjumaa Lasterikkad
 59. Harkujärve Kiriku Taastamise Selts
 60. Hea Algus
 61. Hea Metsanduse Koda
 62. Heaolu ja Taastumise Kool
 63. Heategevusfond Naeratuse Eest
 64. Heateo SA
 65. Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
 66. Hingerahu
 67. Hooandja
 68. Hoolin Sinust
 69. Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
 70. Igale Lapsele Pere
 71. Isata Laste Heaks
 72. Järvamaa Kogukonnafond
 73. Johanna
 74. Juhan Kuusi Dokfoto Keskus (Juhan Kuusi Fond)
 75. Junior Achievement Eesti
 76. Jututaja
 77. Kassiabi
 78. Kasside Turvakodu
 79. Keskkonnaõiguse Keskus
 80. Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskus
 81. Kiusamisvaba Kool
 82. Kodanikukoolitus 
 83. Kohila Võrkpalliklubi
 84. Korruptsioonivaba Eesti
 85. Kotkaklubi
 86. Käpp ja Käsi
 87. Lahendus.net
 88. Laste ja Noorte Kriisiprogramm
 89. Lastekaitse Liit
 90. Liikumispuudega Laste Toetusfond
 91. Loomapäästegrupp
 92. Loomus
 93. Luum Loomeklubi
 94. Lõimeleer
 95. Läbi Tähevärava
 96. Lääne-Virumaa Noortekogu 
 97. Maarja Küla
 98. Maarjakodu Pärnu
 99. Minu Unistuste Päev
 100. Mondo
 101. Must Kast
 102. Naerata Ometi
 103. Naiste Tugi- ja Teabekeskus
 104. Noored Kooli
 105. Noorteühing Eesti 4H
 106. Nähtamatud Loomad
 107. Oma Pere
 108. Pakri poolsaare kultuuripärandid
 109. Peaasjad
 110. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
 111. Peipsi Infokeskus
 112. Pesaleidja
 113. Perede ja Laste Nõuandekeskus
 114. Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)
 115. Poliitikauuringute Keskus Praxis
 116. Põhja-Eesti Pimedate Ühing
 117. Päästeliit
 118. Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu 
 119. Ruacrew
 120. Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
 121. SEB Heategevusfond
 122. Setomaa Turism
 123. Sihtasutus Liberaalne Kodanik
 124. SOS Lasteküla Eesti Ühing
 125. Spordiklubi Sun Dome
 126. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
 127. Tagasi Kooli
 128. Taibukate Teaduskool
 129. Taiji Selts
 130. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
 131. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit
 132. Tallinna Lastehaigla Toetusfond
 133. Tartu Kassikaitse
 134. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
 135. Terve Eesti
 136. THINK Eesti
 137. Toeta Ukrainat 
 138. Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik
 139. Uno Taimla nimeline fond (Eesti Vaegkuuljate Liit)
 140. Vaba Ühiskonna Selts
 141. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
 142. Vabaühenduste Liit
 143. Vaikuse Lapsed
 144. Vaikuseminutid
 145. Vainupea Küla Selts
 146. VAITER
 147. Vanem Vend, Vanem Õde
 148. Vaprusehelmed
 149. Varjupaikade MTÜ
 150. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
 151. Üliõpiaskonna Sihtasutus
 152. YFU Eesti

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: