Annetuste kogumise hea tava

Hea annetuste koguja logo
Annetuse kogumise hea tava märgi peaksid enda kodulehele üles panema kõik, kes annetusi koguvad, sest annetajad tahavad kindlad olla, et nende raha on heades kätes. Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Heleni käest helen ät heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Helen Talalaevale helen@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

Lisalugemist tava kohta:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja. “Hea annetuste koguja” märgi saab alla laadida meie kodulehelt tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saad valida siit (keri kõige lõppu).

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

6. Annetuste kogujad on koondunud annetuste kogujate võrgustikku, mille eesmärk on jagada annetuste kogumise teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd annetuskultuuri parandamisel Eestis. Võrgustiku liikmeid ühendab Facebookis grupp Annetuste kogujate võrgustik, kus jagame samuti kogemusi ja uusi trende.

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud:

 1. Aarete Laegas
 2. Aitan Eestit
 3. Alustavat Õpetajat Toetav Kool
 4. Anrepi Lõvi
 5. Arvamusfestival
 6. Assisi Franciscuse Selts (Tartu Koduta Loomade Varjupaik)
 7. ASÕP
 8. Carolin Illenzeeri Fond
 9. Cats Help
 10. Charity Pirital
 11. Dharma
 12. Doktor Kloun
 13. Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
 14. Eesti Asenduskodude Laste Liit
 15. Eesti Aspergerite Ühing
 16. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 17. Eesti Gaidide Liit
 18. Eesti Inimõiguste Keskus
 19. Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
 20. Eesti Koostöö Kogu
 21. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 22. Eesti LGBT Ühing
 23. Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus
 24. Eesti Loomakaitse Selts
 25. Eesti Metsa Abiks
 26. Eesti Montessori Ühing
 27. Eesti Naiste Koostöökett
 28. Eesti Noorteühenduste Liit
 29. Eesti Ornitoloogiaühing
 30. Eesti Pagulasabi
 31. Eesti Pimemassööride Ühing
 32. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
 33. Eesti Punane Rist
 34. Eesti Puuetega Inimeste Fond
 35. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 
 36. Eesti Seksuaaltervise Liit
 37. Eesti Skautide Ühing
 38. Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit
 39. Eesti Talendikeskus 
 40. Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)
 41. Eesti Unekooli Ühing
 42. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit Vaimukad
 43. Eesti Vegan Selts 
 44. Eesti Viipekeele Selts
 45. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 46. Eesti Vähiliit
 47. Eesti Õpilasesinduste Liit
 48. Eesti Üliõpilaskondade Liit
 49. Eestimaa Looduse Fond
 50. Eestimaa Loomakaitse Liit
 51. Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
 52. Enneaegsed Lapsed
 53. Eriline Maailm
 54. Eriolümpia Eesti Ühendus
 55. Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
 56. Haridusselts Vabadus Õppida
 57. Harjumaa Lasterikkad
 58. Harkujärve Kiriku Taastamise Selts
 59. Hea Algus
 60. Hea Metsanduse Koda
 61. Heaolu ja Taastumise Kool
 62. Heategevusfond Naeratuse Eest
 63. Heateo SA
 64. Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
 65. Hingerahu
 66. Hooandja
 67. Hoolin Sinust
 68. Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
 69. Igale Lapsele Pere
 70. Isata Laste Heaks
 71. Järvamaa Kogukonnafond
 72. Johanna
 73. Juhan Kuusi Dokfoto Keskus (Juhan Kuusi Fond)
 74. Junior Achievement Eesti
 75. Jututaja
 76. Kassiabi
 77. Kasside Turvakodu
 78. Keskkonnaõiguse Keskus
 79. Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskus
 80. Kiusamisvaba Kool
 81. Kodanikukoolitus 
 82. Kohila Võrkpalliklubi
 83. Korruptsioonivaba Eesti
 84. Kotkaklubi
 85. Käpp ja Käsi
 86. Lahendus.net
 87. Laste ja Noorte Kriisiprogramm
 88. Lastekaitse Liit
 89. Liikumispuudega Laste Toetusfond
 90. Loomapäästegrupp
 91. Loomus
 92. Luum Loomeklubi
 93. Lõimeleer
 94. Läbi Tähevärava
 95. Maarja Küla
 96. Maarjakodu Pärnu
 97. Minu Unistuste Päev
 98. Mondo
 99. Must Kast
 100. Naerata Ometi
 101. Naiste Tugi- ja Teabekeskus
 102. Noored Kooli
 103. Noorteühing Eesti 4H
 104. Nähtamatud Loomad
 105. Oma Pere
 106. Pakri poolsaare kultuuripärandid
 107. Peaasjad
 108. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
 109. Peipsi Infokeskus
 110. Pesaleidja
 111. Perede ja Laste Nõuandekeskus
 112. Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)
 113. Poliitikauuringute Keskus Praxis
 114. Põhja-Eesti Pimedate Ühing
 115. Päästeliit
 116. Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu 
 117. Ruacrew
 118. Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
 119. SEB Heategevusfond
 120. Setomaa Turism
 121. Sihtasutus Liberaalne Kodanik
 122. SOS Lasteküla Eesti Ühing
 123. Spordiklubi Sun Dome
 124. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
 125. Tagasi Kooli
 126. Taibukate Teaduskool
 127. Taiji Selts
 128. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
 129. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit
 130. Tallinna Lastehaigla Toetusfond
 131. Tartu Kassikaitse
 132. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
 133. Terve Eesti
 134. THINK Eesti
 135. Toeta Ukrainat 
 136. Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik
 137. Uno Taimla nimeline fond (Eesti Vaegkuuljate Liit)
 138. Vaba Ühiskonna Selts
 139. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
 140. Vabaühenduste Liit
 141. Vaikuse Lapsed
 142. Vaikuseminutid
 143. Vainupea Küla Selts
 144. VAITER
 145. Vanem Vend, Vanem Õde
 146. Vaprusehelmed
 147. Varjupaikade MTÜ
 148. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
 149. Üliõpiaskonna Sihtasutus
 150. YFU Eesti

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: