Annetuste kogumise hea tava

Annetuse kogumise hea tava märgi peaksid enda kodulehele üles panema kõik, kes annetusi koguvad, sest annetajad tahavad kindlad olla, et nende raha on heades kätes. Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Maria käest maria ät heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Maria Laanjärvele maria@heakodanik.ee Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid EMSLi heade annetuste kogujate nimekirja ja saadame teile “Hea annetuste koguja” märgi kodulehel kasutamiseks. Märgi saab alla laadida ka siitsamast tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saab valida siit (keri kõige lõppu) www.heakodanik.ee/logod

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

 

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud (nimekiri täieneb jooksvalt):

Aarete Laegas MTÜ

Arvamusfestival MTÜ

Dharma SA

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit

Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing MTÜ

Eesti Loomakaitse Selts

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit

Eesti Naiste Koostöökett

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit MTÜ

Eestimaa Looduse Fond

Heateo SA

Hea Metsanduse Koda

Hooandja

Isata Laste Heaks MTÜ

Järvamaa Kogukonnafond

Läbi Tähevärava MTÜ

Mondo MTÜ

Naerata Ometi MTÜ

Noored Kooli SA

Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond

Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)

SOS Lasteküla Eesti Ühing

Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing

Tallinna Lastehaigla Toetusfond SA

Terve Eesti SA

Vaba Ukraina MTÜ 

Varjupaikade MTÜ

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm

SA Maarja Küla

Eesti Vähiliit

SA Kiusamisvaba Kool

Heategevusfond Minu Unistuste Päev

Eesti Pimemassööride Ühing 

Põhja-Eesti Pimedate Ühing

MTÜ Kassiabi

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 

Harkujärve Kiriku Taastamise Selts

Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus

MTÜ Vaba Ühiskonna Selts

Vainupea küla selts

Omedu Külaselts

MTÜ Spordiklubi Sun Dome

MTÜ Anrepi Lõvi

MTÜ Taiji Selts

MTÜ Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik

MTÜ Johanna

MTÜ THINK Eesti

Eesti Seksuaaltervise Liit

MTÜ Igale Lapsele Pere

Eesti Skautide Ühing

MTÜ Mõedaku

MTÜ Kasside Turvakodu

Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)

Eesti Suurperede Abistamise Selts

Eesti Lasterikaste Perede Liit

MTÜ Hoolin Sinust

Junior Achievement Eesti SA

YFU Eesti

MTÜ Eesti Pagulasabi

SA Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskus

SA Poliitikauuringute Keskus Praxis

MTÜ Enneaegsed Lapsed

SA Eesti Inimõiguste Keskus

Eesti Noorteühenduste Liit

MTÜ Setomaa Turism

Perede ja Laste Nõuandekeskus

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

MTÜ Eesti Aspergerite Ühing

Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts MTÜ

MTÜ Toeta Ukrainat 

Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu 

MTÜ Eesti Asenduskodude Laste Liit

Liikumispuudega Laste Toetusfond

Hea Algus

Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu

Ruutlind Ruudi Lastefond

MTÜ Maarjakodu Pärnu

Must Kast

Uno Taimla nimeline fond

Eesti Vegan Selts 

Eesti Gaidide Liit 

Eesti Ornitoloogiaühing

Vähiravifond “Kingitud Elu”

Eesti Sklerosis Multiplex’i Ühingute Liit

Heaolu ja Taastumise Kool

Kohila Võrkpalliklubi MTÜ 

Päästeliit

Võrumaa Vaegkuuljate Ühing

Loomus

Carolin Illenzeeri Fond 

Peipsi Infokeskus MTÜ

Nähtamatud Loomad

SA Eesti Puuetega Inimeste Fond

MTÜ Kodanikukoolitus 

MTÜ Pakri poolsaare kultuuripärandid

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: