Annetuste kogumise hea tava

Hea annetuste koguja logo
Annetuse kogumise hea tava märgi peaksid enda kodulehele üles panema kõik, kes annetusi koguvad, sest annetajad tahavad kindlad olla, et nende raha on heades kätes. Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Heleni käest helen ät heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Helen Talalaevale helen@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

Lisalugemist tava kohta:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja. “Hea annetuste koguja” märgi saab alla laadida meie kodulehelt tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saad valida siit (keri kõige lõppu).

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

6. Annetuste kogujad on koondunud annetuste kogujate võrgustikku, mille eesmärk on jagada annetuste kogumise teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd annetuskultuuri parandamisel Eestis. Võrgustiku liikmeid ühendab Facebookis grupp Annetuste kogujate võrgustik, kus jagame samuti kogemusi ja uusi trende.

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud:

 1. Aarete Laegas
 2. Aitan Eestit
 3. Alustavat Õpetajat Toetav Kool
 4. Anrepi Lõvi
 5. Arvamusfestival
 6. Assisi Franciscuse Selts (Tartu Koduta Loomade Varjupaik)
 7. ASÕP
 8. Carolin Illenzeeri Fond 
 9. Charity Pirital
 10. Dharma
 11. Doktor Kloun
 12. Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
 13. Eesti Asenduskodude Laste Liit
 14. Eesti Aspergerite Ühing
 15. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 16. Eesti Gaidide Liit
 17. Eesti Inimõiguste Keskus
 18. Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
 19. Eesti Koostöö Kogu
 20. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 21. Eesti LGBT Ühing
 22. Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus
 23. Eesti Loomakaitse Selts
 24. Eesti Metsa Abiks
 25. Eesti Montessori Ühing
 26. Eesti Naiste Koostöökett
 27. Eesti Noorteühenduste Liit
 28. Eesti Ornitoloogiaühing
 29. Eesti Pagulasabi
 30. Eesti Pimemassööride Ühing
 31. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
 32. Eesti Punane Rist
 33. Eesti Puuetega Inimeste Fond
 34. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 
 35. Eesti Seksuaaltervise Liit
 36. Eesti Skautide Ühing
 37. Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit
 38. Eesti Talendikeskus 
 39. Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)
 40. Eesti Unekooli Ühing
 41. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit Vaimukad
 42. Eesti Vegan Selts 
 43. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 44. Eesti Vähiliit
 45. Eesti Õpilasesinduste Liit
 46. Eestimaa Looduse Fond
 47. Eestimaa Loomakaitse Liit
 48. Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
 49. Enneaegsed Lapsed
 50. Eriline Maailm
 51. Eriolümpia Eesti Ühendus
 52. Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
 53. Harkujärve Kiriku Taastamise Selts
 54. Hea Algus
 55. Hea Metsanduse Koda
 56. Heaolu ja Taastumise Kool
 57. Heategevusfond Naeratuse Eest
 58. Heateo SA
 59. Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
 60. Hingerahu
 61. Hooandja
 62. Hoolin Sinust
 63. Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
 64. Igale Lapsele Pere
 65. Isata Laste Heaks
 66. Järvamaa Kogukonnafond
 67. Johanna
 68. Juhan Kuusi Dokfoto Keskus (Juhan Kuusi Fond)
 69. Junior Achievement Eesti
 70. Jututaja
 71. Kassiabi
 72. Kasside Turvakodu
 73. Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskus
 74. Kiusamisvaba Kool
 75. Kodanikukoolitus 
 76. Kohila Võrkpalliklubi
 77. Korruptsioonivaba Eesti
 78. Kotkaklubi
 79. Käpp ja Käsi
 80. Lahendus.net
 81. Laste ja Noorte Kriisiprogramm
 82. Lastekaitse Liit
 83. Liikumispuudega Laste Toetusfond
 84. Loomapäästegrupp
 85. Loomus
 86. Luum Loomeklubi
 87. Läbi Tähevärava
 88. Maarja Küla
 89. Maarjakodu Pärnu
 90. Minu Unistuste Päev
 91. Mondo
 92. Must Kast
 93. Naerata Ometi
 94. Naiste Tugi- ja Teabekeskus
 95. Noored Kooli
 96. Nähtamatud Loomad
 97. Oma Pere
 98. Pakri poolsaare kultuuripärandid
 99. Peaasjad
 100. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
 101. Peipsi Infokeskus
 102. Pesaleidja
 103. Perede ja Laste Nõuandekeskus
 104. Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)
 105. Poliitikauuringute Keskus Praxis
 106. Põhja-Eesti Pimedate Ühing
 107. Päästeliit
 108. Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu 
 109. Ruacrew
 110. Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
 111. SEB Heategevusfond
 112. Setomaa Turism
 113. Sihtasutus Liberaalne Kodanik
 114. SOS Lasteküla Eesti Ühing
 115. Spordiklubi Sun Dome
 116. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
 117. Tagasi Kooli
 118. Taibukate Teaduskool
 119. Taiji Selts
 120. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
 121. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit
 122. Tallinna Lastehaigla Toetusfond
 123. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
 124. Terve Eesti
 125. THINK Eesti
 126. Toeta Ukrainat 
 127. Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik
 128. Uno Taimla nimeline fond (Eesti Vaegkuuljate Liit)
 129. Vaba Ühiskonna Selts
 130. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
 131. Vabaühenduste Liit
 132. Vaikuse Lapsed
 133. Vaikuseminutid
 134. Vainupea Küla Selts
 135. VAITER
 136. Vaprusehelmed
 137. Varjupaikade MTÜ
 138. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
 139. Üliõpiaskonna Sihtasutus
 140. YFU Eesti

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: