Annetuste kogumise hea tava

Hea annetuste koguja logo
Annetuse kogumise hea tava märgi peaksid enda kodulehele üles panema kõik, kes annetusi koguvad, sest annetajad tahavad kindlad olla, et nende raha on heades kätes. Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Heleni käest helen ät heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Helen Talalaevale helen@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

Lisalugemist tava kohta:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja. “Hea annetuste koguja” märgi saab alla laadida meie kodulehelt tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saad valida siit (keri kõige lõppu).

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

6. Annetuste kogujad on koondunud annetuste kogujate võrgustikku, mille eesmärk on jagada annetuste kogumise teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd annetuskultuuri parandamisel Eestis. Võrgustiku liikmeid ühendab Facebookis grupp Annetuste kogujate võrgustik, kus jagame samuti kogemusi ja uusi trende.

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud:

 1. Aarete Laegas
 2. Aitan Eestit
 3. Alustavat Õpetajat Toetav Kool
 4. Arvamusfestival
 5. Assisi Franciscuse Selts (Tartu Koduta Loomade Varjupaik)
 6. ASÕP
 7. Carolin Illenzeeri Fond
 8. Cats Help
 9. Charity Pirital
 10. Dharma
 11. Doktor Kloun
 12. Edendades Montessori Haridust
 13. Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
 14. Eesti Asenduskodude Laste Liit
 15. Eesti Aspergerite Ühing
 16. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 17. Eesti Gaidide Liit
 18. Eesti Inimõiguste Keskus
 19. Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
 20. Eesti Koostöö Kogu
 21. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 22. Eesti LGBT Ühing
 23. Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus
 24. Eesti Loomakaitse Selts
 25. Eesti Metsa Abiks
 26. Eesti Montessori Ühing
 27. Eesti Naiste Koostöökett
 28. Eesti Noorteühenduste Liit
 29. Eesti Ornitoloogiaühing
 30. Eesti Pagulasabi
 31. Eesti Pimemassööride Ühing
 32. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
 33. Eesti Punane Rist
 34. Eesti Puuetega Inimeste Fond
 35. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 
 36. Eesti Roheline Liikumine
 37. Eesti Seksuaaltervise Liit
 38. Eesti Skautide Ühing
 39. Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit
 40. Eesti Talendikeskus 
 41. Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)
 42. Eesti Unekooli Ühing
 43. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit Vaimukad
 44. Eesti Vegan Selts 
 45. Eesti Viipekeele Selts
 46. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 47. Eesti Vähiliit
 48. Eesti Väitlusselts
 49. Eesti Õpilasesinduste Liit
 50. Eesti Üliõpilaskondade Liit
 51. Eestimaa Looduse Fond
 52. Eestimaa Loomakaitse Liit
 53. Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
 54. Elame Veel
 55. Enneaegsed Lapsed
 56. Eriline Maailm
 57. Eriolümpia Eesti Ühendus
 58. Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
 59. Haridusselts Vabadus Õppida
 60. Harjumaa Lasterikkad
 61. Harkujärve Kiriku Taastamise Selts
 62. Hea Algus
 63. Hea Metsanduse Koda
 64. Heaolu ja Taastumise Kool
 65. Heategevusfond Naeratuse Eest
 66. Heateo SA
 67. Helge Kool
 68. Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
 69. Hingerahu
 70. Hooandja
 71. Hoolin Sinust
 72. Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
 73. Igale Lapsele Pere
 74. Isata Laste Heaks
 75. Järvamaa Kogukonnafond
 76. Johanna
 77. Juhan Kuusi Dokfoto Keskus (Juhan Kuusi Fond)
 78. Junior Achievement Eesti
 79. Jututaja
 80. Kassiabi
 81. Kasside Turvakodu
 82. Keskkonnaõiguse Keskus
 83. Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskus
 84. Kiusamisvaba Kool
 85. Kodanikukoolitus 
 86. Kohila Võrkpalliklubi
 87. Korruptsioonivaba Eesti
 88. Kotkaklubi
 89. Käpp ja Käsi
 90. Lahendus.net
 91. Laste ja Noorte Kriisiprogramm
 92. Lastekaitse Liit
 93. Liikumispuudega Laste Toetusfond
 94. Loomapäästegrupp
 95. Loomus
 96. Luum Loomeklubi
 97. Lõimeleer
 98. Läbi Tähevärava
 99. Lääne-Virumaa Noortekogu 
 100. Maarja Küla
 101. Maarjakodu Pärnu
 102. Minu Unistuste Päev
 103. Mondo
 104. Must Kast
 105. Naerata Ometi
 106. Naiste Tugi- ja Teabekeskus
 107. Noored Kooli
 108. Noorteühing Eesti 4H
 109. Nähtamatud Loomad
 110. Oma Pere
 111. Pakri poolsaare kultuuripärandid
 112. Peaasjad
 113. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
 114. Peipsi Infokeskus
 115. Pesaleidja
 116. Perede ja Laste Nõuandekeskus
 117. Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)
 118. Poliitikauuringute Keskus Praxis
 119. Põhja-Eesti Pimedate Ühing
 120. Päästeliit
 121. Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu 
 122. Ruacrew
 123. Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
 124. SEB Heategevusfond
 125. Setomaa Turism
 126. Sihtasutus Liberaalne Kodanik
 127. SOS Lasteküla Eesti Ühing
 128. Spordiklubi Sun Dome
 129. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
 130. Tagasi Kooli
 131. Taibukate Teaduskool
 132. Taiji Selts
 133. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
 134. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit
 135. Tallinna Lastehaigla Toetusfond
 136. Tartu Kassikaitse
 137. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
 138. Terve Eesti
 139. THINK Eesti
 140. Toeta Ukrainat 
 141. Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik
 142. Uno Taimla nimeline fond (Eesti Vaegkuuljate Liit)
 143. Vaba Ühiskonna Selts
 144. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
 145. Vabaühenduste Liit
 146. Vaikuse Lapsed
 147. Vaikuseminutid
 148. Vainupea Küla Selts
 149. VAITER
 150. Vanem Vend, Vanem Õde
 151. Vaprusehelmed
 152. Varjupaikade MTÜ
 153. Võrumaa Sõprade Selts
 154. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
 155. Üliõpiaskonna Sihtasutus
 156. YFU Eesti

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: