Annetuste kogumise hea tava

Hea annetuste koguja logo
Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Heleene käest heleene@heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Heleene Lippmaale heleene@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

Lisalugemist tava kohta:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja. “Hea annetuste koguja” märgi saab alla laadida meie kodulehelt tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saad valida siit (keri kõige lõppu).

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

6. Annetuste kogujad on koondunud annetuste kogujate võrgustikku, mille eesmärk on jagada annetuste kogumise teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd annetuskultuuri parandamisel Eestis. Võrgustiku liikmeid ühendab Facebookis grupp Annetuste kogujate võrgustik, kus jagame samuti kogemusi ja uusi trende.

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud:

 1. Aarete Laegas
 2. Aitan Eestit
 3. Alustavat Õpetajat Toetav Kool
 4. Arvamusfestival
 5. Assisi Franciscuse Selts (Tartu Koduta Loomade Varjupaik)
 6. ASÕP
 7. Carolin Illenzeeri Fond
 8. Cats Help
 9. Dharma
 10. Doktor Kloun
 11. Edendades Montessori Haridust
 12. Eesti Asenduskodude Laste Liit
 13. Eesti Aspergerite Ühing
 14. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 15. Eesti Fenüülketonuuria Ühing
 16. Eesti Gaidide Liit
 17. Eesti Inimõiguste Keskus
 18. Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
 19. Eesti Koostöö Kogu
 20. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 21. Eesti LGBT Ühing
 22. Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus
 23. Eesti Loomakaitse Selts
 24. Eesti Lugemisühing
 25. Eesti Metsa Abiks
 26. Eesti Montessori Ühing
 27. Eesti Noorteühenduste Liit
 28. Eesti Ornitoloogiaühing
 29. Eesti Pagulasabi
 30. Eesti Pimemassööride Ühing
 31. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
 32. Eesti Punane Rist
 33. Eesti Puuetega Inimeste Fond
 34. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 
 35. Eesti Roheline Liikumine
 36. Eesti Seksuaaltervise Liit
 37. Eesti Skautide Ühing
 38. Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit
 39. Eesti SV Tugigrupid
 40. Eesti Talendikeskus 
 41. Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)
 42. Eesti Unekooli Ühing
 43. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit Vaimukad
 44. Eesti Vegan Selts 
 45. Eesti Viipekeele Selts
 46. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 47. Eesti Vähiliit
 48. Eesti Väitlusselts
 49. Eesti Õpilasesinduste Liit
 50. Eesti Üliõpilaskondade Liit
 51. Eestimaa Looduse Fond
 52. Eestimaa Loomakaitse Liit
 53. Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
 54. Elame Veel
 55. Elu Dementsusega
 56. Enneaegsed Lapsed
 57. Eriline Maailm
 58. Eriolümpia Eesti Ühendus
 59. Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
 60. Haridusselts Vabadus Õppida
 61. Harjumaa Lasterikkad
 62. Hea Algus
 63. Heaolu ja Taastumise Kool
 64. Heategevusfond Naeratuse Eest
 65. Heateo SA
 66. Helge Kool
 67. Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
 68. Hooandja
 69. Hoolin Sinust
 70. Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
 71. Igale Lapsele Pere
 72. Isata Laste Heaks
 73. Järvamaa Kogukonnafond
 74. Johanna
 75. Juhan Kuusi Dokfoto Keskus (Juhan Kuusi Fond)
 76. Junior Achievement Eesti
 77. Kassiabi
 78. Kasside Turvakodu
 79. Keskkonnaõiguse Keskus
 80. Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskus
 81. Kiusamisvaba Kool
 82. Kodanikukoolitus 
 83. Kohila Võrkpalliklubi
 84. Korruptsioonivaba Eesti
 85. Kotkaklubi
 86. Lahendus.net
 87. Laste ja Noorte Kriisiprogramm
 88. Lastekaitse Liit
 89. Liikumispuudega Laste Toetusfond
 90. Loomapäästegrupp
 91. Loomus
 92. Luum Loomeklubi
 93. Lõimeleer
 94. Maarja Küla
 95. Maarjakodu Pärnu
 96. Minu Unistuste Päev
 97. Mondo
 98. Must Kast
 99. Naerata Ometi
 100. Naiste Tugi- ja Teabekeskus
 101. Noored Kooli
 102. Noorteühing Eesti 4H
 103. Nähtamatud Loomad
 104. Oma Pere
 105. Oskar Alliku Kodu
 106. Peaasjad
 107. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
 108. Peipsi Infokeskus
 109. Pesaleidja
 110. Perede ja Laste Nõuandekeskus
 111. Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)
 112. Poliitikauuringute Keskus Praxis
 113. Põhja-Eesti Pimedate Ühing
 114. Pääastame Eesti Metsad
 115. Päästeliit
 116. Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu
 117. Riigikaitse Edendamise Sihtasutus
 118. Ruacrew
 119. Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
 120. SA Loodushoiu Fond
 121. SEB Heategevusfond
 122. Setomaa Turism
 123. Sihtasutus Liberaalne Kodanik
 124. Slava Ukraini
 125. SOS Lasteküla Eesti Ühing
 126. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
 127. Taevas TV7
 128. Tagasi Kooli
 129. Taibukate Teaduskool
 130. Taiji Selts
 131. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
 132. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit
 133. Tallinna Lastehaigla Toetusfond
 134. Tallinna Suurperede Klubi
 135. Tartu Kassikaitse
 136. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
 137. Tartu Ülikooli Sihtasutus
 138. Terve Eesti
 139. THINK Eesti
 140. Toeta Ukrainat 
 141. Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik
 142. Uno Taimla nimeline fond (Eesti Vaegkuuljate Liit)
 143. Vaba Ukraina
 144. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
 145. Vabaühenduste Liit
 146. Vaikuse Lapsed
 147. Vaikuseminutid
 148. Vainupea Küla Selts
 149. VAITER
 150. Vanem Vend, Vanem Õde
 151. Vaprusehelmed
 152. Varjupaikade MTÜ
 153. Võrumaa Sõprade Selts
 154. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
 155. Üliõpiaskonna Sihtasutus
 156. YFU Eesti

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: