Annetuste kogumise hea tava

Hea annetuste koguja logo
Annetuse kogumise hea tava märgi peaksid enda kodulehele üles panema kõik, kes annetusi koguvad, sest annetajad tahavad kindlad olla, et nende raha on heades kätes. Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Heleni käest helen ät heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Helen Talalaevale helen@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

Lisalugemist tava kohta:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja. “Hea annetuste koguja” märgi saab alla laadida meie kodulehelt tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saad valida siit (keri kõige lõppu) www.heakodanik.ee/logod

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

6. Annetuste kogujad on koondunud annetuste kogujate võrgustikku, mille eesmärk on jagada annetuste kogumise teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd annetuskultuuri parandamisel Eestis. Võrgustiku liikmeid ühendab Facebookis grupp Annetuste kogujate võrgustik, kus jagame samuti kogemusi ja uusi trende.

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud:

 1. Aarete Laegas
 2. Alustavat Õpetajat Toetav Kool
 3. Anrepi Lõvi
 4. Arvamusfestival
 5. Assisi Franciscuse Selts (Tartu Koduta Loomade Varjupaik)
 6. ASÕP
 7. Carolin Illenzeeri Fond 
 8. Charity Pirital
 9. Dharma
 10. Doktor Kloun
 11. Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
 12. Eesti Asenduskodude Laste Liit
 13. Eesti Aspergerite Ühing
 14. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 15. Eesti Gaidide Liit
 16. Eesti Inimõiguste Keskus
 17. Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
 18. Eesti Koostöö Kogu
 19. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 20. Eesti LGBT Ühing
 21. Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus
 22. Eesti Loomakaitse Selts
 23. Eestimaa Loomakaitse Liit
 24. Eestimaa Looduse Fond
 25. Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
 26. Eesti Naiste Koostöökett
 27. Eesti Noorteühenduste Liit
 28. Eesti Ornitoloogiaühing
 29. Eesti Pagulasabi
 30. Eesti Pimemassööride Ühing
 31. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
 32. Eesti Puuetega Inimeste Fond
 33. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 
 34. Eesti Seksuaaltervise Liit
 35. Eesti Skautide Ühing
 36. Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit
 37. Eesti Talendikeskus 
 38. Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)
 39. Eesti Unekooli Ühing
 40. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit Vaimukad
 41. Eesti Vegan Selts 
 42. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 43. Eesti Vähiliit
 44. Eesti Õpilasesinduste Liit
 45. Enneaegsed Lapsed
 46. Eriolümpia Eesti Ühendus
 47. Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
 48. Harkujärve Kiriku Taastamise Selts
 49. Hea Algus
 50. Hea Metsanduse Koda
 51. Heaolu ja Taastumise Kool
 52. Heategevusfond Naeratuse Eest
 53. Heateo SA
 54. Hingerahu
 55. Hooandja
 56. Hoolin Sinust
 57. Igale Lapsele Pere
 58. Isata Laste Heaks
 59. Järvamaa Kogukonnafond
 60. Johanna
 61. Juhan Kuusi Dokfoto Keskus (Juhan Kuusi Fond)
 62. Junior Achievement Eesti
 63. Kassiabi
 64. Kasside Turvakodu
 65. Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskus
 66. Kiusamisvaba Kool
 67. Kodanikukoolitus 
 68. Kohila Võrkpalliklubi
 69. Kotkaklubi
 70. Käpp ja Käsi
 71. Lahendus.net
 72. Laste ja Noorte Kriisiprogramm
 73. Lastekaitse Liit
 74. Liikumispuudega Laste Toetusfond
 75. Loomapäästegrupp
 76. Loomus
 77. Läbi Tähevärava
 78. Maarja Küla
 79. Maarjakodu Pärnu
 80. Minu Unistuste Päev
 81. Mondo
 82. Must Kast
 83. Naerata Ometi
 84. Noored Kooli
 85. Nähtamatud Loomad
 86. Oma Pere
 87. Pakri poolsaare kultuuripärandid
 88. Peaasjad
 89. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
 90. Peipsi Infokeskus
 91. Pesaleidja
 92. Perede ja Laste Nõuandekeskus
 93. Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)
 94. Poliitikauuringute Keskus Praxis
 95. Põhja-Eesti Pimedate Ühing
 96. Päästeliit
 97. Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu 
 98. Ruacrew
 99. Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
 100. SEB Heategevusfond
 101. Setomaa Turism
 102. SOS Lasteküla Eesti Ühing
 103. Spordiklubi Sun Dome
 104. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
 105. Tagasi Kooli
 106. Taibukate Teaduskool
 107. Taiji Selts
 108. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
 109. Tallinna Lastehaigla Toetusfond
 110. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
 111. Terve Eesti
 112. THINK Eesti
 113. Toeta Ukrainat 
 114. Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik
 115. Uno Taimla nimeline fond (Eesti Vaegkuuljate Liit)
 116. Vaba Ühiskonna Selts
 117. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
 118. Vabaühenduste Liit
 119. Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
 120. Vainupea Küla Selts
 121. Vaprusehelmed
 122. Varjupaikade MTÜ
 123. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
 124. YFU Eesti

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: