Annetuste kogumise hea tava

Hea annetuste koguja logo
Annetuse kogumise hea tava märgi peaksid enda kodulehele üles panema kõik, kes annetusi koguvad, sest annetajad tahavad kindlad olla, et nende raha on heades kätes. Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Heleene käest heleene ät heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Heleene Lippmaale heleene@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

Lisalugemist tava kohta:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja. “Hea annetuste koguja” märgi saab alla laadida meie kodulehelt tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saad valida siit (keri kõige lõppu).

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

6. Annetuste kogujad on koondunud annetuste kogujate võrgustikku, mille eesmärk on jagada annetuste kogumise teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd annetuskultuuri parandamisel Eestis. Võrgustiku liikmeid ühendab Facebookis grupp Annetuste kogujate võrgustik, kus jagame samuti kogemusi ja uusi trende.

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud:

 1. Aarete Laegas
 2. Aitan Eestit
 3. Alustavat Õpetajat Toetav Kool
 4. Arvamusfestival
 5. Assisi Franciscuse Selts (Tartu Koduta Loomade Varjupaik)
 6. ASÕP
 7. Carolin Illenzeeri Fond
 8. Cats Help
 9. Charity Pirital
 10. Dharma
 11. Doktor Kloun
 12. Edendades Montessori Haridust
 13. Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
 14. Eesti Asenduskodude Laste Liit
 15. Eesti Aspergerite Ühing
 16. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 17. Eesti Gaidide Liit
 18. Eesti Inimõiguste Keskus
 19. Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
 20. Eesti Koostöö Kogu
 21. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 22. Eesti LGBT Ühing
 23. Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus
 24. Eesti Loomakaitse Selts
 25. Eesti Metsa Abiks
 26. Eesti Montessori Ühing
 27. Eesti Naiste Koostöökett
 28. Eesti Noorteühenduste Liit
 29. Eesti Ornitoloogiaühing
 30. Eesti Pagulasabi
 31. Eesti Pimemassööride Ühing
 32. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
 33. Eesti Punane Rist
 34. Eesti Puuetega Inimeste Fond
 35. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 
 36. Eesti Roheline Liikumine
 37. Eesti Seksuaaltervise Liit
 38. Eesti Skautide Ühing
 39. Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit
 40. Eesti Talendikeskus 
 41. Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)
 42. Eesti Unekooli Ühing
 43. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit Vaimukad
 44. Eesti Vegan Selts 
 45. Eesti Viipekeele Selts
 46. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 47. Eesti Vähiliit
 48. Eesti Väitlusselts
 49. Eesti Õpilasesinduste Liit
 50. Eesti Üliõpilaskondade Liit
 51. Eestimaa Looduse Fond
 52. Eestimaa Loomakaitse Liit
 53. Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
 54. Elame Veel
 55. Enneaegsed Lapsed
 56. Eriline Maailm
 57. Eriolümpia Eesti Ühendus
 58. Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
 59. Haridusselts Vabadus Õppida
 60. Harjumaa Lasterikkad
 61. Harkujärve Kiriku Taastamise Selts
 62. Hea Algus
 63. Heaolu ja Taastumise Kool
 64. Heategevusfond Naeratuse Eest
 65. Heateo SA
 66. Helge Kool
 67. Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
 68. Hingerahu
 69. Hooandja
 70. Hoolin Sinust
 71. Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
 72. Igale Lapsele Pere
 73. Isata Laste Heaks
 74. Järvamaa Kogukonnafond
 75. Johanna
 76. Juhan Kuusi Dokfoto Keskus (Juhan Kuusi Fond)
 77. Junior Achievement Eesti
 78. Jututaja
 79. Kassiabi
 80. Kasside Turvakodu
 81. Keskkonnaõiguse Keskus
 82. Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskus
 83. Kiusamisvaba Kool
 84. Kodanikukoolitus 
 85. Kohila Võrkpalliklubi
 86. Korruptsioonivaba Eesti
 87. Kotkaklubi
 88. Käpp ja Käsi
 89. Lahendus.net
 90. Laste ja Noorte Kriisiprogramm
 91. Lastekaitse Liit
 92. Liikumispuudega Laste Toetusfond
 93. Loomapäästegrupp
 94. Loomus
 95. Luum Loomeklubi
 96. Lõimeleer
 97. Läbi Tähevärava
 98. Lääne-Virumaa Noortekogu 
 99. Maarja Küla
 100. Maarjakodu Pärnu
 101. Minu Unistuste Päev
 102. Mondo
 103. Must Kast
 104. Naerata Ometi
 105. Naiste Tugi- ja Teabekeskus
 106. Noored Kooli
 107. Noorteühing Eesti 4H
 108. Nähtamatud Loomad
 109. Oma Pere
 110. Peaasjad
 111. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
 112. Peipsi Infokeskus
 113. Pesaleidja
 114. Perede ja Laste Nõuandekeskus
 115. Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)
 116. Poliitikauuringute Keskus Praxis
 117. Põhja-Eesti Pimedate Ühing
 118. Päästeliit
 119. Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu 
 120. Ruacrew
 121. Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
 122. SA Loodushoiu Fond
 123. SEB Heategevusfond
 124. Setomaa Turism
 125. Sihtasutus Liberaalne Kodanik
 126. SOS Lasteküla Eesti Ühing
 127. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
 128. Taevas TV7
 129. Tagasi Kooli
 130. Taibukate Teaduskool
 131. Taiji Selts
 132. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
 133. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit
 134. Tallinna Lastehaigla Toetusfond
 135. Tartu Kassikaitse
 136. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
 137. Tartu Ülikooli Sihtasutus
 138. Terve Eesti
 139. THINK Eesti
 140. Toeta Ukrainat 
 141. Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik
 142. Uno Taimla nimeline fond (Eesti Vaegkuuljate Liit)
 143. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
 144. Vabaühenduste Liit
 145. Vaikuse Lapsed
 146. Vaikuseminutid
 147. Vainupea Küla Selts
 148. VAITER
 149. Vanem Vend, Vanem Õde
 150. Vaprusehelmed
 151. Varjupaikade MTÜ
 152. Võrumaa Sõprade Selts
 153. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
 154. Üliõpiaskonna Sihtasutus
 155. YFU Eesti

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: