Annetuste kogumise hea tava

Hea annetuste koguja logo
Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Heleene käest heleene@heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Heleene Lippmaale heleene@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

Lisalugemist tava kohta:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja. “Hea annetuste koguja” märgi saab alla laadida meie kodulehelt tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saad valida siit (keri kõige lõppu).

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

6. Annetuste kogujad on koondunud annetuste kogujate võrgustikku, mille eesmärk on jagada annetuste kogumise teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd annetuskultuuri parandamisel Eestis. Võrgustiku liikmeid ühendab Facebookis grupp Annetuste kogujate võrgustik, kus jagame samuti kogemusi ja uusi trende.

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud:

 1. Aarete Laegas
 2. Aitan Eestit
 3. Alustavat Õpetajat Toetav Kool
 4. Arvamusfestival
 5. Assisi Franciscuse Selts (Tartu Koduta Loomade Varjupaik)
 6. ASÕP
 7. Carolin Illenzeeri Fond
 8. Cats Help
 9. Charity Pirital
 10. Dharma
 11. Doktor Kloun
 12. Edendades Montessori Haridust
 13. Eesti Asenduskodude Laste Liit
 14. Eesti Aspergerite Ühing
 15. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 16. Eesti Fenüülketonuuria Ühing
 17. Eesti Gaidide Liit
 18. Eesti Inimõiguste Keskus
 19. Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
 20. Eesti Koostöö Kogu
 21. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 22. Eesti LGBT Ühing
 23. Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus
 24. Eesti Loomakaitse Selts
 25. Eesti Lugemisühing
 26. Eesti Metsa Abiks
 27. Eesti Montessori Ühing
 28. Eesti Naiste Koostöökett
 29. Eesti Noorteühenduste Liit
 30. Eesti Ornitoloogiaühing
 31. Eesti Pagulasabi
 32. Eesti Pimemassööride Ühing
 33. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
 34. Eesti Punane Rist
 35. Eesti Puuetega Inimeste Fond
 36. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 
 37. Eesti Roheline Liikumine
 38. Eesti Seksuaaltervise Liit
 39. Eesti Skautide Ühing
 40. Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit
 41. Eesti SV Tugigrupid
 42. Eesti Talendikeskus 
 43. Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)
 44. Eesti Unekooli Ühing
 45. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit Vaimukad
 46. Eesti Vegan Selts 
 47. Eesti Viipekeele Selts
 48. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 49. Eesti Vähiliit
 50. Eesti Väitlusselts
 51. Eesti Õpilasesinduste Liit
 52. Eesti Üliõpilaskondade Liit
 53. Eestimaa Looduse Fond
 54. Eestimaa Loomakaitse Liit
 55. Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
 56. Elame Veel
 57. Elu Dementsusega
 58. Enneaegsed Lapsed
 59. Eriline Maailm
 60. Eriolümpia Eesti Ühendus
 61. Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
 62. Haridusselts Vabadus Õppida
 63. Harjumaa Lasterikkad
 64. Harkujärve Kiriku Taastamise Selts
 65. Hea Algus
 66. Heaolu ja Taastumise Kool
 67. Heategevusfond Naeratuse Eest
 68. Heateo SA
 69. Helge Kool
 70. Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
 71. Hingerahu
 72. Hooandja
 73. Hoolin Sinust
 74. Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
 75. Igale Lapsele Pere
 76. Isata Laste Heaks
 77. Järvamaa Kogukonnafond
 78. Johanna
 79. Juhan Kuusi Dokfoto Keskus (Juhan Kuusi Fond)
 80. Junior Achievement Eesti
 81. Jututaja
 82. Kassiabi
 83. Kasside Turvakodu
 84. Keskkonnaõiguse Keskus
 85. Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskus
 86. Kiusamisvaba Kool
 87. Kodanikukoolitus 
 88. Kohila Võrkpalliklubi
 89. Korruptsioonivaba Eesti
 90. Kotkaklubi
 91. Käpp ja Käsi
 92. Lahendus.net
 93. Laste ja Noorte Kriisiprogramm
 94. Lastekaitse Liit
 95. Liikumispuudega Laste Toetusfond
 96. Loomapäästegrupp
 97. Loomus
 98. Luum Loomeklubi
 99. Lõimeleer
 100. Läbi Tähevärava
 101. Lääne-Virumaa Noortekogu 
 102. Maarja Küla
 103. Maarjakodu Pärnu
 104. Minu Unistuste Päev
 105. Mondo
 106. Must Kast
 107. Naerata Ometi
 108. Naiste Tugi- ja Teabekeskus
 109. Noored Kooli
 110. Noorteühing Eesti 4H
 111. Nähtamatud Loomad
 112. Oma Pere
 113. Oskar Alliku Kodu
 114. Peaasjad
 115. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
 116. Peipsi Infokeskus
 117. Pesaleidja
 118. Perede ja Laste Nõuandekeskus
 119. Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)
 120. Poliitikauuringute Keskus Praxis
 121. Põhja-Eesti Pimedate Ühing
 122. Pääastame Eesti Metsad
 123. Päästeliit
 124. Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu
 125. Riigikaitse Edendamise Sihtasutus
 126. Ruacrew
 127. Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
 128. SA Loodushoiu Fond
 129. SEB Heategevusfond
 130. Setomaa Turism
 131. Sihtasutus Liberaalne Kodanik
 132. Slava Ukraini
 133. SOS Lasteküla Eesti Ühing
 134. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
 135. Taevas TV7
 136. Tagasi Kooli
 137. Taibukate Teaduskool
 138. Taiji Selts
 139. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
 140. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit
 141. Tallinna Lastehaigla Toetusfond
 142. Tallinna Suurperede Klubi
 143. Tartu Kassikaitse
 144. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
 145. Tartu Ülikooli Sihtasutus
 146. Terve Eesti
 147. THINK Eesti
 148. Toeta Ukrainat 
 149. Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik
 150. Uno Taimla nimeline fond (Eesti Vaegkuuljate Liit)
 151. Vaba Ukraina
 152. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
 153. Vabaühenduste Liit
 154. Vaikuse Lapsed
 155. Vaikuseminutid
 156. Vainupea Küla Selts
 157. VAITER
 158. Vanem Vend, Vanem Õde
 159. Vaprusehelmed
 160. Varjupaikade MTÜ
 161. Võrumaa Sõprade Selts
 162. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
 163. Üliõpiaskonna Sihtasutus
 164. YFU Eesti

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: