Annetuste kogumise hea tava

Hea annetuste koguja logo
Annetuse kogumise hea tava märgi peaksid enda kodulehele üles panema kõik, kes annetusi koguvad, sest annetajad tahavad kindlad olla, et nende raha on heades kätes. Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Heleni käest helen ät heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Helen Talalaevale helen@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

Lisalugemist tava kohta:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja. “Hea annetuste koguja” märgi saab alla laadida meie kodulehelt tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saad valida siit (keri kõige lõppu).

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

6. Annetuste kogujad on koondunud annetuste kogujate võrgustikku, mille eesmärk on jagada annetuste kogumise teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd annetuskultuuri parandamisel Eestis. Võrgustiku liikmeid ühendab Facebookis grupp Annetuste kogujate võrgustik, kus jagame samuti kogemusi ja uusi trende.

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud:

 1. Aarete Laegas
 2. Aitan Eestit
 3. Alustavat Õpetajat Toetav Kool
 4. Anrepi Lõvi
 5. Arvamusfestival
 6. Assisi Franciscuse Selts (Tartu Koduta Loomade Varjupaik)
 7. ASÕP
 8. Carolin Illenzeeri Fond 
 9. Charity Pirital
 10. Dharma
 11. Doktor Kloun
 12. Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
 13. Eesti Asenduskodude Laste Liit
 14. Eesti Aspergerite Ühing
 15. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 16. Eesti Gaidide Liit
 17. Eesti Inimõiguste Keskus
 18. Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
 19. Eesti Koostöö Kogu
 20. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 21. Eesti LGBT Ühing
 22. Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus
 23. Eesti Loomakaitse Selts
 24. Eestimaa Loomakaitse Liit
 25. Eestimaa Looduse Fond
 26. Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
 27. Eesti Montessori Ühing
 28. Eesti Naiste Koostöökett
 29. Eesti Noorteühenduste Liit
 30. Eesti Ornitoloogiaühing
 31. Eesti Pagulasabi
 32. Eesti Pimemassööride Ühing
 33. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
 34. Eesti Puuetega Inimeste Fond
 35. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 
 36. Eesti Seksuaaltervise Liit
 37. Eesti Skautide Ühing
 38. Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit
 39. Eesti Talendikeskus 
 40. Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)
 41. Eesti Unekooli Ühing
 42. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit Vaimukad
 43. Eesti Vegan Selts 
 44. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 45. Eesti Vähiliit
 46. Eesti Õpilasesinduste Liit
 47. Enneaegsed Lapsed
 48. Eriline Maailm
 49. Eriolümpia Eesti Ühendus
 50. Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
 51. Harkujärve Kiriku Taastamise Selts
 52. Hea Algus
 53. Hea Metsanduse Koda
 54. Heaolu ja Taastumise Kool
 55. Heategevusfond Naeratuse Eest
 56. Heateo SA
 57. Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
 58. Hingerahu
 59. Hooandja
 60. Hoolin Sinust
 61. Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
 62. Igale Lapsele Pere
 63. Isata Laste Heaks
 64. Järvamaa Kogukonnafond
 65. Johanna
 66. Juhan Kuusi Dokfoto Keskus (Juhan Kuusi Fond)
 67. Junior Achievement Eesti
 68. Jututaja
 69. Kassiabi
 70. Kasside Turvakodu
 71. Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskus
 72. Kiusamisvaba Kool
 73. Kodanikukoolitus 
 74. Kohila Võrkpalliklubi
 75. Korruptsioonivaba Eesti
 76. Kotkaklubi
 77. Käpp ja Käsi
 78. Lahendus.net
 79. Laste ja Noorte Kriisiprogramm
 80. Lastekaitse Liit
 81. Liikumispuudega Laste Toetusfond
 82. Loomapäästegrupp
 83. Loomus
 84. Luum Loomeklubi
 85. Läbi Tähevärava
 86. Maarja Küla
 87. Maarjakodu Pärnu
 88. Minu Unistuste Päev
 89. Mondo
 90. Must Kast
 91. Naerata Ometi
 92. Noored Kooli
 93. Nähtamatud Loomad
 94. Oma Pere
 95. Pakri poolsaare kultuuripärandid
 96. Peaasjad
 97. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
 98. Peipsi Infokeskus
 99. Pesaleidja
 100. Perede ja Laste Nõuandekeskus
 101. Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)
 102. Poliitikauuringute Keskus Praxis
 103. Põhja-Eesti Pimedate Ühing
 104. Päästeliit
 105. Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu 
 106. Ruacrew
 107. Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
 108. SEB Heategevusfond
 109. Setomaa Turism
 110. Sihtasutus Liberaalne Kodanik
 111. SOS Lasteküla Eesti Ühing
 112. Spordiklubi Sun Dome
 113. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
 114. Tagasi Kooli
 115. Taibukate Teaduskool
 116. Taiji Selts
 117. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
 118. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit
 119. Tallinna Lastehaigla Toetusfond
 120. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
 121. Terve Eesti
 122. THINK Eesti
 123. Toeta Ukrainat 
 124. Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik
 125. Uno Taimla nimeline fond (Eesti Vaegkuuljate Liit)
 126. Vaba Ühiskonna Selts
 127. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
 128. Vabaühenduste Liit
 129. Vaikuse Lapsed
 130. Vaikuseminutid
 131. Vainupea Küla Selts
 132. VAITER
 133. Vaprusehelmed
 134. Varjupaikade MTÜ
 135. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
 136. Üliõpiaskonna Sihtasutus
 137. YFU Eesti

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: