Annetuste kogumise hea tava

Hea annetuste koguja logo
Annetuse kogumise hea tava märgi peaksid enda kodulehele üles panema kõik, kes annetusi koguvad, sest annetajad tahavad kindlad olla, et nende raha on heades kätes. Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Heleni käest helen ät heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Helen Talalaevale helen@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

Lisalugemist tava kohta:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja. “Hea annetuste koguja” märgi saab alla laadida meie kodulehelt tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saad valida siit (keri kõige lõppu).

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

6. Annetuste kogujad on koondunud annetuste kogujate võrgustikku, mille eesmärk on jagada annetuste kogumise teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd annetuskultuuri parandamisel Eestis. Võrgustiku liikmeid ühendab Facebookis grupp Annetuste kogujate võrgustik, kus jagame samuti kogemusi ja uusi trende.

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud:

 1. Aarete Laegas
 2. Alustavat Õpetajat Toetav Kool
 3. Anrepi Lõvi
 4. Arvamusfestival
 5. Assisi Franciscuse Selts (Tartu Koduta Loomade Varjupaik)
 6. ASÕP
 7. Carolin Illenzeeri Fond 
 8. Charity Pirital
 9. Dharma
 10. Doktor Kloun
 11. Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
 12. Eesti Asenduskodude Laste Liit
 13. Eesti Aspergerite Ühing
 14. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 15. Eesti Gaidide Liit
 16. Eesti Inimõiguste Keskus
 17. Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
 18. Eesti Koostöö Kogu
 19. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 20. Eesti LGBT Ühing
 21. Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus
 22. Eesti Loomakaitse Selts
 23. Eestimaa Loomakaitse Liit
 24. Eestimaa Looduse Fond
 25. Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
 26. Eesti Montessori Ühing
 27. Eesti Naiste Koostöökett
 28. Eesti Noorteühenduste Liit
 29. Eesti Ornitoloogiaühing
 30. Eesti Pagulasabi
 31. Eesti Pimemassööride Ühing
 32. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
 33. Eesti Puuetega Inimeste Fond
 34. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 
 35. Eesti Seksuaaltervise Liit
 36. Eesti Skautide Ühing
 37. Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit
 38. Eesti Talendikeskus 
 39. Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)
 40. Eesti Unekooli Ühing
 41. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit Vaimukad
 42. Eesti Vegan Selts 
 43. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 44. Eesti Vähiliit
 45. Eesti Õpilasesinduste Liit
 46. Enneaegsed Lapsed
 47. Eriline Maailm
 48. Eriolümpia Eesti Ühendus
 49. Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
 50. Harkujärve Kiriku Taastamise Selts
 51. Hea Algus
 52. Hea Metsanduse Koda
 53. Heaolu ja Taastumise Kool
 54. Heategevusfond Naeratuse Eest
 55. Heateo SA
 56. Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
 57. Hingerahu
 58. Hooandja
 59. Hoolin Sinust
 60. Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
 61. Igale Lapsele Pere
 62. Isata Laste Heaks
 63. Järvamaa Kogukonnafond
 64. Johanna
 65. Juhan Kuusi Dokfoto Keskus (Juhan Kuusi Fond)
 66. Junior Achievement Eesti
 67. Jututaja
 68. Kassiabi
 69. Kasside Turvakodu
 70. Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskus
 71. Kiusamisvaba Kool
 72. Kodanikukoolitus 
 73. Kohila Võrkpalliklubi
 74. Kotkaklubi
 75. Käpp ja Käsi
 76. Lahendus.net
 77. Laste ja Noorte Kriisiprogramm
 78. Lastekaitse Liit
 79. Liikumispuudega Laste Toetusfond
 80. Loomapäästegrupp
 81. Loomus
 82. Luum Loomeklubi
 83. Läbi Tähevärava
 84. Maarja Küla
 85. Maarjakodu Pärnu
 86. Minu Unistuste Päev
 87. Mondo
 88. Must Kast
 89. Naerata Ometi
 90. Noored Kooli
 91. Nähtamatud Loomad
 92. Oma Pere
 93. Pakri poolsaare kultuuripärandid
 94. Peaasjad
 95. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
 96. Peipsi Infokeskus
 97. Pesaleidja
 98. Perede ja Laste Nõuandekeskus
 99. Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)
 100. Poliitikauuringute Keskus Praxis
 101. Põhja-Eesti Pimedate Ühing
 102. Päästeliit
 103. Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu 
 104. Ruacrew
 105. Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
 106. SEB Heategevusfond
 107. Setomaa Turism
 108. SOS Lasteküla Eesti Ühing
 109. Spordiklubi Sun Dome
 110. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
 111. Tagasi Kooli
 112. Taibukate Teaduskool
 113. Taiji Selts
 114. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
 115. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit
 116. Tallinna Lastehaigla Toetusfond
 117. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
 118. Terve Eesti
 119. THINK Eesti
 120. Toeta Ukrainat 
 121. Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik
 122. Uno Taimla nimeline fond (Eesti Vaegkuuljate Liit)
 123. Vaba Ühiskonna Selts
 124. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
 125. Vabaühenduste Liit
 126. Vaikuse Lapsed
 127. Vaikuseminutid
 128. Vainupea Küla Selts
 129. VAITER
 130. Vaprusehelmed
 131. Varjupaikade MTÜ
 132. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
 133. Üliõpiaskonna Sihtasutus
 134. YFU Eesti

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: