Annetuste kogumise hea tava

Annetuse kogumise hea tava märgi peaksid enda kodulehele üles panema kõik, kes annetusi koguvad, sest annetajad tahavad kindlad olla, et nende raha on heades kätes. Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Maria käest maria ät heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Maria Laanjärvele maria@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja ja saadame teile “Hea annetuste koguja” märgi kodulehel kasutamiseks. Märgi saab alla laadida ka siitsamast tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saab valida siit (keri kõige lõppu) www.heakodanik.ee/logod

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

 

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud (nimekiri täieneb jooksvalt):

 

 

1.     Aarete Laegas
2.     Anrepi Lõvi
3.     Arvamusfestival
4.     Carolin Illenzeeri Fond 

5.     Charity Pirital

6.     Dharma
7.     Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
8.     Eesti Asenduskodude Laste Liit
9.     Eesti Aspergerite Ühing
10.  Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
11.  Eesti Gaidide Liit 
12.  Eesti Inimõiguste Keskus
13.  Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing

14.  Eesti Koostöö Kogu

15.  Eesti Lasterikaste Perede Liit

16.  Eesti Loomakaitse Selts

17.  Eesti Naiste Koostöökett
18.  Eesti Noorteühenduste Liit
19.  Eesti Ornitoloogiaühing
20.  Eesti Pagulasabi
21.  Eesti Pimemassööride Ühing 
22.  Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
23.  Eesti Puuetega Inimeste Fond
24.  Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 
25.  Eesti Seksuaaltervise Liit
26.  Eesti Skautide Ühing
27.  Eesti Sklerosis Multiplex’i Ühingute Liit
28.  Eesti Suurperede Abistamise Selts
29.  Eesti Talendikeskus 
30.  Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)
31.  Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
32.  Eesti Vähiliit
33.  Eesti Vegan Selts 
34.  Eestimaa Looduse Fond
35.  Enneaegsed Lapsed
36.  Harkujärve Kiriku Taastamise Selts
37.  Hea Algus
38.  Hea Metsanduse Koda
39.  Heaolu ja Taastumise Kool
40.  Heategevusfond Minu Unistuste Päev
41.  Heateo SA
42.  Hooandja
43.  Hoolin Sinust
44.  Igale Lapsele Pere
45.  Isata Laste Heaks
46.  Järvamaa Kogukonnafond
47.  Johanna
48.  Junior Achievement Eesti
49.  Kassiabi
50.  Kasside Turvakodu
51.  Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskus
52.  Kiusamisvaba Kool
53.  Kodanikukoolitus 
54.  Kohila Võrkpalliklubi
55.  Läbi Tähevärava
56.  Laste ja Noorte Kriisiprogramm
57.  Liikumispuudega Laste Toetusfond
58.  Loomus
59.  Maarja Küla
60.  Maarjakodu Pärnu
61.  Mõedaku
62.  Mondo
63.  Must Kast
64.  Naerata Ometi
65.  Nähtamatud Loomad
66.  Noored Kooli
67.  Omedu Külaselts
68.  Päästeliit
69.  Pakri poolsaare kultuuripärandid
70.  Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
71.  Peipsi Infokeskus

72.  Pesaleidja MTÜ

73.  Eestimaa Sünnitusmaja Toetusfond
74.  Perede ja Laste Nõuandekeskus
75.  Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)
76.  Põhja-Eesti Pimedate Ühing
77.  Poliitikauuringute Keskus Praxis
78.  Presidendi Kultuurirahastu
79.  Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu 
80.  Ruutlind Ruudi Lastefond
81.  Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
82.  Setomaa Turism
83.  SOS Lasteküla Eesti Ühing
84.  Spordiklubi Sun Dome
85.  Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
86.  Taiji Selts
87.  Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
88.  Tallinna Lastehaigla Toetusfond
89.  Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
90.  Terve Eesti
91.  THINK Eesti
92.  Toeta Ukrainat 
93.  Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik
94.  Uno Taimla nimeline fond
95.  Vaba Ühiskonna Selts
96.  Vaba Ukraina
97.  Vabaühenduste Liit
98.  Vähiravifond “Kingitud Elu”
99.  Vainupea küla selts
100. Varjupaikade MTÜ
101. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
102. YFU Eesti

 

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: