Annetuste kogumise hea tava

Hea annetuste koguja logo
Annetuse kogumise hea tava märgi peaksid enda kodulehele üles panema kõik, kes annetusi koguvad, sest annetajad tahavad kindlad olla, et nende raha on heades kätes. Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Heleni käest helen ät heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Helen Talalaevale helen@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

Lisalugemist tava kohta:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja. “Hea annetuste koguja” märgi saab alla laadida meie kodulehelt tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saad valida siit (keri kõige lõppu).

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

6. Annetuste kogujad on koondunud annetuste kogujate võrgustikku, mille eesmärk on jagada annetuste kogumise teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd annetuskultuuri parandamisel Eestis. Võrgustiku liikmeid ühendab Facebookis grupp Annetuste kogujate võrgustik, kus jagame samuti kogemusi ja uusi trende.

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud:

 1. Aarete Laegas
 2. Aitan Eestit
 3. Alustavat Õpetajat Toetav Kool
 4. Anrepi Lõvi
 5. Arvamusfestival
 6. Assisi Franciscuse Selts (Tartu Koduta Loomade Varjupaik)
 7. ASÕP
 8. Carolin Illenzeeri Fond 
 9. Charity Pirital
 10. Dharma
 11. Doktor Kloun
 12. Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
 13. Eesti Asenduskodude Laste Liit
 14. Eesti Aspergerite Ühing
 15. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 16. Eesti Gaidide Liit
 17. Eesti Inimõiguste Keskus
 18. Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
 19. Eesti Koostöö Kogu
 20. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 21. Eesti LGBT Ühing
 22. Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus
 23. Eesti Loomakaitse Selts
 24. Eestimaa Loomakaitse Liit
 25. Eestimaa Looduse Fond
 26. Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
 27. Eesti Montessori Ühing
 28. Eesti Naiste Koostöökett
 29. Eesti Noorteühenduste Liit
 30. Eesti Ornitoloogiaühing
 31. Eesti Pagulasabi
 32. Eesti Pimemassööride Ühing
 33. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
 34. Eesti Punane Rist
 35. Eesti Puuetega Inimeste Fond
 36. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 
 37. Eesti Seksuaaltervise Liit
 38. Eesti Skautide Ühing
 39. Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit
 40. Eesti Talendikeskus 
 41. Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)
 42. Eesti Unekooli Ühing
 43. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit Vaimukad
 44. Eesti Vegan Selts 
 45. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 46. Eesti Vähiliit
 47. Eesti Õpilasesinduste Liit
 48. Enneaegsed Lapsed
 49. Eriline Maailm
 50. Eriolümpia Eesti Ühendus
 51. Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
 52. Harkujärve Kiriku Taastamise Selts
 53. Hea Algus
 54. Hea Metsanduse Koda
 55. Heaolu ja Taastumise Kool
 56. Heategevusfond Naeratuse Eest
 57. Heateo SA
 58. Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
 59. Hingerahu
 60. Hooandja
 61. Hoolin Sinust
 62. Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
 63. Igale Lapsele Pere
 64. Isata Laste Heaks
 65. Järvamaa Kogukonnafond
 66. Johanna
 67. Juhan Kuusi Dokfoto Keskus (Juhan Kuusi Fond)
 68. Junior Achievement Eesti
 69. Jututaja
 70. Kassiabi
 71. Kasside Turvakodu
 72. Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskus
 73. Kiusamisvaba Kool
 74. Kodanikukoolitus 
 75. Kohila Võrkpalliklubi
 76. Korruptsioonivaba Eesti
 77. Kotkaklubi
 78. Käpp ja Käsi
 79. Lahendus.net
 80. Laste ja Noorte Kriisiprogramm
 81. Lastekaitse Liit
 82. Liikumispuudega Laste Toetusfond
 83. Loomapäästegrupp
 84. Loomus
 85. Luum Loomeklubi
 86. Läbi Tähevärava
 87. Maarja Küla
 88. Maarjakodu Pärnu
 89. Minu Unistuste Päev
 90. Mondo
 91. Must Kast
 92. Naerata Ometi
 93. Naiste Tugi- ja Teabekeskus
 94. Noored Kooli
 95. Nähtamatud Loomad
 96. Oma Pere
 97. Pakri poolsaare kultuuripärandid
 98. Peaasjad
 99. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
 100. Peipsi Infokeskus
 101. Pesaleidja
 102. Perede ja Laste Nõuandekeskus
 103. Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)
 104. Poliitikauuringute Keskus Praxis
 105. Põhja-Eesti Pimedate Ühing
 106. Päästeliit
 107. Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu 
 108. Ruacrew
 109. Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
 110. SEB Heategevusfond
 111. Setomaa Turism
 112. Sihtasutus Liberaalne Kodanik
 113. SOS Lasteküla Eesti Ühing
 114. Spordiklubi Sun Dome
 115. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
 116. Tagasi Kooli
 117. Taibukate Teaduskool
 118. Taiji Selts
 119. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
 120. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit
 121. Tallinna Lastehaigla Toetusfond
 122. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
 123. Terve Eesti
 124. THINK Eesti
 125. Toeta Ukrainat 
 126. Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik
 127. Uno Taimla nimeline fond (Eesti Vaegkuuljate Liit)
 128. Vaba Ühiskonna Selts
 129. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
 130. Vabaühenduste Liit
 131. Vaikuse Lapsed
 132. Vaikuseminutid
 133. Vainupea Küla Selts
 134. VAITER
 135. Vaprusehelmed
 136. Varjupaikade MTÜ
 137. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
 138. Üliõpiaskonna Sihtasutus
 139. YFU Eesti

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: