Annetuste kogumise hea tava

Hea annetuste koguja logo
Annetuse kogumise hea tava märgi peaksid enda kodulehele üles panema kõik, kes annetusi koguvad, sest annetajad tahavad kindlad olla, et nende raha on heades kätes. Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Heleni käest helen ät heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Helen Talalaevale helen@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

Lisalugemist tava kohta:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja. “Hea annetuste koguja” märgi saab alla laadida meie kodulehelt tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saad valida siit (keri kõige lõppu).

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

6. Annetuste kogujad on koondunud annetuste kogujate võrgustikku, mille eesmärk on jagada annetuste kogumise teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd annetuskultuuri parandamisel Eestis. Võrgustiku liikmeid ühendab Facebookis grupp Annetuste kogujate võrgustik, kus jagame samuti kogemusi ja uusi trende.

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud:

 1. Aarete Laegas
 2. Aitan Eestit
 3. Alustavat Õpetajat Toetav Kool
 4. Anrepi Lõvi
 5. Arvamusfestival
 6. Assisi Franciscuse Selts (Tartu Koduta Loomade Varjupaik)
 7. ASÕP
 8. Carolin Illenzeeri Fond
 9. Cats Help
 10. Charity Pirital
 11. Dharma
 12. Doktor Kloun
 13. Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
 14. Eesti Asenduskodude Laste Liit
 15. Eesti Aspergerite Ühing
 16. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 17. Eesti Gaidide Liit
 18. Eesti Inimõiguste Keskus
 19. Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
 20. Eesti Koostöö Kogu
 21. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 22. Eesti LGBT Ühing
 23. Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus
 24. Eesti Loomakaitse Selts
 25. Eesti Metsa Abiks
 26. Eesti Montessori Ühing
 27. Eesti Naiste Koostöökett
 28. Eesti Noorteühenduste Liit
 29. Eesti Ornitoloogiaühing
 30. Eesti Pagulasabi
 31. Eesti Pimemassööride Ühing
 32. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
 33. Eesti Punane Rist
 34. Eesti Puuetega Inimeste Fond
 35. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 
 36. Eesti Seksuaaltervise Liit
 37. Eesti Skautide Ühing
 38. Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit
 39. Eesti Talendikeskus 
 40. Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)
 41. Eesti Unekooli Ühing
 42. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit Vaimukad
 43. Eesti Vegan Selts 
 44. Eesti Viipekeele Selts
 45. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 46. Eesti Vähiliit
 47. Eesti Õpilasesinduste Liit
 48. Eestimaa Looduse Fond
 49. Eestimaa Loomakaitse Liit
 50. Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
 51. Enneaegsed Lapsed
 52. Eriline Maailm
 53. Eriolümpia Eesti Ühendus
 54. Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
 55. Haridusselts Vabadus Õppida
 56. Harjumaa Lasterikkad
 57. Harkujärve Kiriku Taastamise Selts
 58. Hea Algus
 59. Hea Metsanduse Koda
 60. Heaolu ja Taastumise Kool
 61. Heategevusfond Naeratuse Eest
 62. Heateo SA
 63. Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
 64. Hingerahu
 65. Hooandja
 66. Hoolin Sinust
 67. Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
 68. Igale Lapsele Pere
 69. Isata Laste Heaks
 70. Järvamaa Kogukonnafond
 71. Johanna
 72. Juhan Kuusi Dokfoto Keskus (Juhan Kuusi Fond)
 73. Junior Achievement Eesti
 74. Jututaja
 75. Kassiabi
 76. Kasside Turvakodu
 77. Keskkonnaõiguse Keskus
 78. Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskus
 79. Kiusamisvaba Kool
 80. Kodanikukoolitus 
 81. Kohila Võrkpalliklubi
 82. Korruptsioonivaba Eesti
 83. Kotkaklubi
 84. Käpp ja Käsi
 85. Lahendus.net
 86. Laste ja Noorte Kriisiprogramm
 87. Lastekaitse Liit
 88. Liikumispuudega Laste Toetusfond
 89. Loomapäästegrupp
 90. Loomus
 91. Luum Loomeklubi
 92. Lõimeleer
 93. Läbi Tähevärava
 94. Maarja Küla
 95. Maarjakodu Pärnu
 96. Minu Unistuste Päev
 97. Mondo
 98. Must Kast
 99. Naerata Ometi
 100. Naiste Tugi- ja Teabekeskus
 101. Noored Kooli
 102. Noorteühing Eesti 4H
 103. Nähtamatud Loomad
 104. Oma Pere
 105. Pakri poolsaare kultuuripärandid
 106. Peaasjad
 107. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
 108. Peipsi Infokeskus
 109. Pesaleidja
 110. Perede ja Laste Nõuandekeskus
 111. Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)
 112. Poliitikauuringute Keskus Praxis
 113. Põhja-Eesti Pimedate Ühing
 114. Päästeliit
 115. Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu 
 116. Ruacrew
 117. Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
 118. SEB Heategevusfond
 119. Setomaa Turism
 120. Sihtasutus Liberaalne Kodanik
 121. SOS Lasteküla Eesti Ühing
 122. Spordiklubi Sun Dome
 123. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
 124. Tagasi Kooli
 125. Taibukate Teaduskool
 126. Taiji Selts
 127. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
 128. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit
 129. Tallinna Lastehaigla Toetusfond
 130. Tartu Kassikaitse
 131. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
 132. Terve Eesti
 133. THINK Eesti
 134. Toeta Ukrainat 
 135. Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik
 136. Uno Taimla nimeline fond (Eesti Vaegkuuljate Liit)
 137. Vaba Ühiskonna Selts
 138. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
 139. Vabaühenduste Liit
 140. Vaikuse Lapsed
 141. Vaikuseminutid
 142. Vainupea Küla Selts
 143. VAITER
 144. Vanem Vend, Vanem Õde
 145. Vaprusehelmed
 146. Varjupaikade MTÜ
 147. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
 148. Üliõpiaskonna Sihtasutus
 149. YFU Eesti

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: