Annetuste kogumise hea tava

Hea annetuste koguja logo
Annetuse kogumise hea tava märgi peaksid enda kodulehele üles panema kõik, kes annetusi koguvad, sest annetajad tahavad kindlad olla, et nende raha on heades kätes. Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Heleni käest helen ät heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Helen Talalaevale helen@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

Lisalugemist tava kohta:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja. “Hea annetuste koguja” märgi saab alla laadida meie kodulehelt tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saad valida siit (keri kõige lõppu).

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

6. Annetuste kogujad on koondunud annetuste kogujate võrgustikku, mille eesmärk on jagada annetuste kogumise teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd annetuskultuuri parandamisel Eestis. Võrgustiku liikmeid ühendab Facebookis grupp Annetuste kogujate võrgustik, kus jagame samuti kogemusi ja uusi trende.

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud:

 1. Aarete Laegas
 2. Aitan Eestit
 3. Alustavat Õpetajat Toetav Kool
 4. Anrepi Lõvi
 5. Arvamusfestival
 6. Assisi Franciscuse Selts (Tartu Koduta Loomade Varjupaik)
 7. ASÕP
 8. Carolin Illenzeeri Fond 
 9. Charity Pirital
 10. Dharma
 11. Doktor Kloun
 12. Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
 13. Eesti Asenduskodude Laste Liit
 14. Eesti Aspergerite Ühing
 15. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 16. Eesti Gaidide Liit
 17. Eesti Inimõiguste Keskus
 18. Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
 19. Eesti Koostöö Kogu
 20. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 21. Eesti LGBT Ühing
 22. Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus
 23. Eesti Loomakaitse Selts
 24. Eestimaa Loomakaitse Liit
 25. Eestimaa Looduse Fond
 26. Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
 27. Eesti Montessori Ühing
 28. Eesti Naiste Koostöökett
 29. Eesti Noorteühenduste Liit
 30. Eesti Ornitoloogiaühing
 31. Eesti Pagulasabi
 32. Eesti Pimemassööride Ühing
 33. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
 34. Eesti Puuetega Inimeste Fond
 35. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 
 36. Eesti Seksuaaltervise Liit
 37. Eesti Skautide Ühing
 38. Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit
 39. Eesti Talendikeskus 
 40. Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)
 41. Eesti Unekooli Ühing
 42. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit Vaimukad
 43. Eesti Vegan Selts 
 44. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 45. Eesti Vähiliit
 46. Eesti Õpilasesinduste Liit
 47. Enneaegsed Lapsed
 48. Eriline Maailm
 49. Eriolümpia Eesti Ühendus
 50. Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
 51. Harkujärve Kiriku Taastamise Selts
 52. Hea Algus
 53. Hea Metsanduse Koda
 54. Heaolu ja Taastumise Kool
 55. Heategevusfond Naeratuse Eest
 56. Heateo SA
 57. Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
 58. Hingerahu
 59. Hooandja
 60. Hoolin Sinust
 61. Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
 62. Igale Lapsele Pere
 63. Isata Laste Heaks
 64. Järvamaa Kogukonnafond
 65. Johanna
 66. Juhan Kuusi Dokfoto Keskus (Juhan Kuusi Fond)
 67. Junior Achievement Eesti
 68. Jututaja
 69. Kassiabi
 70. Kasside Turvakodu
 71. Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskus
 72. Kiusamisvaba Kool
 73. Kodanikukoolitus 
 74. Kohila Võrkpalliklubi
 75. Kotkaklubi
 76. Käpp ja Käsi
 77. Lahendus.net
 78. Laste ja Noorte Kriisiprogramm
 79. Lastekaitse Liit
 80. Liikumispuudega Laste Toetusfond
 81. Loomapäästegrupp
 82. Loomus
 83. Luum Loomeklubi
 84. Läbi Tähevärava
 85. Maarja Küla
 86. Maarjakodu Pärnu
 87. Minu Unistuste Päev
 88. Mondo
 89. Must Kast
 90. Naerata Ometi
 91. Noored Kooli
 92. Nähtamatud Loomad
 93. Oma Pere
 94. Pakri poolsaare kultuuripärandid
 95. Peaasjad
 96. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
 97. Peipsi Infokeskus
 98. Pesaleidja
 99. Perede ja Laste Nõuandekeskus
 100. Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)
 101. Poliitikauuringute Keskus Praxis
 102. Põhja-Eesti Pimedate Ühing
 103. Päästeliit
 104. Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu 
 105. Ruacrew
 106. Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
 107. SEB Heategevusfond
 108. Setomaa Turism
 109. SOS Lasteküla Eesti Ühing
 110. Spordiklubi Sun Dome
 111. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
 112. Tagasi Kooli
 113. Taibukate Teaduskool
 114. Taiji Selts
 115. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
 116. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit
 117. Tallinna Lastehaigla Toetusfond
 118. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
 119. Terve Eesti
 120. THINK Eesti
 121. Toeta Ukrainat 
 122. Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik
 123. Uno Taimla nimeline fond (Eesti Vaegkuuljate Liit)
 124. Vaba Ühiskonna Selts
 125. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
 126. Vabaühenduste Liit
 127. Vaikuse Lapsed
 128. Vaikuseminutid
 129. Vainupea Küla Selts
 130. VAITER
 131. Vaprusehelmed
 132. Varjupaikade MTÜ
 133. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
 134. Üliõpiaskonna Sihtasutus
 135. YFU Eesti

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: