Annetuste kogumise hea tava

Hea annetuste koguja logo
Annetuse kogumise hea tava märgi peaksid enda kodulehele üles panema kõik, kes annetusi koguvad, sest annetajad tahavad kindlad olla, et nende raha on heades kätes. Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Heleni käest helen ät heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Helen Talalaevale helen@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

Lisalugemist tava kohta:

Annetuste kogumise hea tava juhend kommentaaride ja selgitustega

Annetamise hea tava juhend vene keeles

Urmo Kübar: Annetamise hea tava juhendi esitlus (vaata videosalvestust siit)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja. “Hea annetuste koguja” märgi saab alla laadida meie kodulehelt tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saad valida siit (keri kõige lõppu) www.heakodanik.ee/logod

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

6. Annetuste kogujad on koondunud annetuste kogujate võrgustikku, mille eesmärk on jagada annetuste kogumise teemal kogemusi ja infot ning teha koostööd annetuskultuuri parandamisel Eestis. Võrgustiku liikmeid ühendab Facebookis grupp Annetuste kogujate võrgustik, kus jagame samuti kogemusi ja uusi trende.

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud:

 1. Aarete Laegas
 2. Alustavat Õpetajat Toetav Kool
 3. Anrepi Lõvi
 4. Arvamusfestival
 5. Assisi Franciscuse Selts (Tartu Koduta Loomade Varjupaik)
 6. ASÕP
 7. Carolin Illenzeeri Fond 
 8. Charity Pirital
 9. Dharma
 10. Doktor Kloun
 11. Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
 12. Eesti Asenduskodude Laste Liit
 13. Eesti Aspergerite Ühing
 14. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 15. Eesti Gaidide Liit
 16. Eesti Inimõiguste Keskus
 17. Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
 18. Eesti Koostöö Kogu
 19. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 20. Eesti LGBT Ühing
 21. Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus
 22. Eesti Loomakaitse Selts
 23. Eestimaa Loomakaitse Liit
 24. Eestimaa Looduse Fond
 25. Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
 26. Eesti Montessori Ühing
 27. Eesti Naiste Koostöökett
 28. Eesti Noorteühenduste Liit
 29. Eesti Ornitoloogiaühing
 30. Eesti Pagulasabi
 31. Eesti Pimemassööride Ühing
 32. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
 33. Eesti Puuetega Inimeste Fond
 34. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 
 35. Eesti Seksuaaltervise Liit
 36. Eesti Skautide Ühing
 37. Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit
 38. Eesti Talendikeskus 
 39. Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)
 40. Eesti Unekooli Ühing
 41. Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit Vaimukad
 42. Eesti Vegan Selts 
 43. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 44. Eesti Vähiliit
 45. Eesti Õpilasesinduste Liit
 46. Enneaegsed Lapsed
 47. Eriolümpia Eesti Ühendus
 48. Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
 49. Harkujärve Kiriku Taastamise Selts
 50. Hea Algus
 51. Hea Metsanduse Koda
 52. Heaolu ja Taastumise Kool
 53. Heategevusfond Naeratuse Eest
 54. Heateo SA
 55. Hingerahu
 56. Hooandja
 57. Hoolin Sinust
 58. Igale Lapsele Pere
 59. Isata Laste Heaks
 60. Järvamaa Kogukonnafond
 61. Johanna
 62. Juhan Kuusi Dokfoto Keskus (Juhan Kuusi Fond)
 63. Junior Achievement Eesti
 64. Kassiabi
 65. Kasside Turvakodu
 66. Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskus
 67. Kiusamisvaba Kool
 68. Kodanikukoolitus 
 69. Kohila Võrkpalliklubi
 70. Kotkaklubi
 71. Käpp ja Käsi
 72. Lahendus.net
 73. Laste ja Noorte Kriisiprogramm
 74. Lastekaitse Liit
 75. Liikumispuudega Laste Toetusfond
 76. Loomapäästegrupp
 77. Loomus
 78. Läbi Tähevärava
 79. Maarja Küla
 80. Maarjakodu Pärnu
 81. Minu Unistuste Päev
 82. Mondo
 83. Must Kast
 84. Naerata Ometi
 85. Noored Kooli
 86. Nähtamatud Loomad
 87. Oma Pere
 88. Pakri poolsaare kultuuripärandid
 89. Peaasjad
 90. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
 91. Peipsi Infokeskus
 92. Pesaleidja
 93. Perede ja Laste Nõuandekeskus
 94. Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)
 95. Poliitikauuringute Keskus Praxis
 96. Põhja-Eesti Pimedate Ühing
 97. Päästeliit
 98. Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu 
 99. Ruacrew
 100. Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
 101. SEB Heategevusfond
 102. Setomaa Turism
 103. SOS Lasteküla Eesti Ühing
 104. Spordiklubi Sun Dome
 105. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
 106. Tagasi Kooli
 107. Taibukate Teaduskool
 108. Taiji Selts
 109. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
 110. Tallinna Lastehaigla Toetusfond
 111. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
 112. Terve Eesti
 113. THINK Eesti
 114. Toeta Ukrainat 
 115. Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik
 116. Uno Taimla nimeline fond (Eesti Vaegkuuljate Liit)
 117. Vaba Ühiskonna Selts
 118. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
 119. Vabaühenduste Liit
 120. Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
 121. Vainupea Küla Selts
 122. Vaprusehelmed
 123. Varjupaikade MTÜ
 124. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
 125. YFU Eesti

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: