Teeme ära! Minu Eesti

Kodanikualgatuse "Teeme ära" esimene projekt – üle-eestilised prügikoristustalgud 2008. aasta 3. mail – tõid kokku 50 000 vabatahtlikku. See aitas ühe päevaga koristada kümneid tonne looduses vedelenud prügi, aga kaugeleulatuvamalt ka muuta nii prügimajandust kui inimeste hoiakuid keskkonna ja kodanikuaktiivsuse suhtes.

Innustatuna eestimaalaste võimekusest koos suuri asju ära teha, sai "Teeme ära" järgmiseks, veel ambitsioonikamaks plaaniks 2009. aastal kogu Eestimaa elukorralduse parandamine koondnimega "Minu Eesti".

Vaata algatuse kulgu www.minueesti.ee.

"Minu Eesti" kodanikualgatusega soovime muuta Eesti riigina tõhusamaks, lihtsamaks ja mõnusamaks kohaks, kasutades selleks ära Eesti väiksust ja infotehnoloogilisi võimalusi, eestimaalaste loomupärast koostöövõimet ja nutikust. Usume, et ühisel jõul ja moodsa tehnoloogiaga saame Eesti jaoks oluliste küsimuste otsustamise ja lahendamise korraldada paremini kui seni.

"Minu Eesti" raames toimub paralleelselt kolme laadi tegevusi:

▪ Mõttetalgud 1. mail 2009. Sel päeval kogunes üle Eesti üle 11 000 inimese mõttekodadesse arutama ja otsima lahendusi teemadel, mis neile korda lähevad – olgu need siis üle-eestilised või kohalikud küsimused. Vestlusringide käigus tekkinud mõtted kanti ideepanka, osa neist tehti teoks juba järgmistel päevadel või kuudel, osaga töötavad "Minu Eesti" analüütikud.

▪ Projekt "Ole kaasas", millega soovime tuua internetikasutajaks veel 100 000 eestimaalast.

▪ Avalike teenuste kaardistamine, et leida võimalusi nende efektiivsemaks pakkumiseks kogukondade ja infotehnoloogiliste vahendite abiga.

Kes teevad?

"Minu Eesti" elluviimiseks kaasatakse kogu Eesti rahvas. Eestvedajad on "Teeme ära 2008" toimkond, Vaata Maailma SA ning EMSL.

Partneritena löövad kaasa kümned organisatsioonid nii äri-, avalikust kui ka kolmandast sektorist. Mõttetalgute korraldamises osales rohkem kui tuhat vabatahtlikku.

Kust saab lisainfot?

"Minu Eesti" koordinaator: Eva Truuverk, eva@minueesti.ee, telefon 55 26 063
Kommunikatsioonijuht: Anneli Ohvril, anneli@minueesti.ee, telefon 52 97 557

Algatuse suurim rahastaja on Kodanikuühiskonna Sihtkapital, juriidilise kehastusena tegutseb EMSL."Teeme ära: minu Eesti" ei ole kuidagi seotud MTÜ-ga Minu Eesti, nimede kokkulangevus on tobe juhus.