Liikmemaks

EMSLi liikmemaksu suurus on soovituslikult seotud liikmesorganisatsiooni sissetulekuga eelmisel aastal. Praegused liikmemaksumäärad kehtestas EMSLi üldkoosolek 2012. aastal.

Sissetuleku all mõeldakse kogu raha, mis aasta jooksul organisatsioonile laekunud, olgu tegevus- või projektitoetustest, annetustest, liikmemaksudest, ettevõtlusest vms. Iga liige teavitab EMSLi 31. märtsiks, millises summas ta liikmemaksu tasub:

Sissetulek mulluSoovituslik liikmemaks tänavu
Kuni 3000 eurot
Kuni 30 000 eurot
Kuni 65 000 eurot
Üle 65 000 euro
36,50 eurot
70 eurot
100 eurot
150 eurot

Kui liige ei ole 31. märtsiks EMSLit soovitud liikmemaksu summast teavitanud, saadetakse talle arve summas, mis vastab eelmisel aastal teatatud sissetuleku vahemikule.

Liikmemaksu tasumise tähtaeg on 30. aprill. Liikmel on õigus taotleda EMSLi juhatuselt maksutähtaja pikendamist, summas allapoole miinimumpiiri soodustusi ei tehta. Kui liige ei ole tähtajaks liikmemaksu tasunud ega taotlenud tähtaja pikendamist, on EMSLi nõukogul õigus liige välja arvata.

Ühekordne sisseastumismaks on 35 eurot, millele lisaks tuleb tasuda jooksva aasta liikmemaks. Kui organisatsioon saab EMSLi liikmeks pärast 1. juulit, peab ta jooksva aasta liikmemaksust tasuma poole. Liikmeõigused hakkavad kehtima pärast EMSLi esitatava arve tasumist.

Sisseastumismaks ega liikmemaks ei kuulu tagastamisele.