Muljeid osalenuilt

 

 

Ülevaade osalejate tagasisidelehtedest – kiitust, kriitikat, õpetusi ja nõuandeid.

Kevadkooli juures kõige väärtuslikumaks peeti:

 • enese proovilepanekut; eneseanalüüsivõimalust, mida iga päev pole aega teha
 • simulatsioon oli väga tore
 • teema täpset ajastust (isiklikult minule, sest hetkel on suur vajadus läbirääkimiste teabe ja praktika järele)
 • lahedad inimesed
 • kogemuste vahetamine
 • teooria, praktika ja viimase analüüs oli väga põhjalik ja hariv
 • koos oli erineva taustaga inimesi ja arvamusi ning palju uusi nägusid ka
 • juurdesaadud kogemusi
 • praktiline kogemus ja sellele eelnenud teooria
 • väga head rõhuasetused
 • head lektorid
 • hea võimalus kuulda ja kogeda seda, mis on oluline tähele panna nii läbirääkimistel, suheldes laiemalt kui koostööd korraldades
 • kaasatud on nii vabaühendused kui ametnikud
 • leiti nii paljude erinevate ühenduste/inimeste jaoks ühine teema
 • simulatsioon oli väga hästi välja töötatud ja mõjus väga elavalt ja efektiivselt, väga head läbiviijad
 • äärmiselt mõnusa atmosfääriga üritus
 • õppimine enda ja teiste kogemustest simulatsiooni käigus
 • eesmärkide eest võitlemise oskus
 • väga hea toit ja korraldus
 • tarkade klubi erinevatest läbirääkimistest kogemuse rakendamine
 • väga vajalik teemavalik ja huvitav ning õpetlik simulatsioon
 • omavahelist suhtlemist, palju positiivset energiat; naljakas oli, päriselt; positiivses mõttes
 • koolituspäeva lõpul pole kohanud nii paljusid naeratavaid inimesi

Kui midagi teisiti, siis:

 • sissejuhatus oleks võinud olla lühem
 • tutvumiseks võib-olla rohkem aega
 • paneeldiskussiooni kohta: liiga pealiskaudne; meeldis väga TÜ õppejõu Arno esinemine, paneel struktuursem
 • Simulatsiooni kohta:

  • oleks võinud olla põhjalikum
  • vabatahtlikult lasta gruppe valida
  • rohkem infot küla kohta (jooniste ja kaardiga)
  • reeglid veel rohkem paika
  • videosalvestus – et oleks võimalik õppida ka teiste rühmade tööst
  • mängureeglite veidi tõhusam selgitus
  • punktitabel oli tegelikult sisuline hinnang
  • kohustuslik esindajate vahetamine läbirääkimistel, see annab rohkematele kogemuse
  • simulatsioonil oli lihvimata nurki
  • kell oleks võinud olla kogu aeg kõigile nähtaval
 • kokkuvõttes oleks tahtnud kuulda sisukamaid ja konkreetsemaid ettepanekuid, mida kerkinud probleemidega ette võtta
 • aega praktikaks veidi rohkem
 • natuke rohkem kirjalikku materjali
 • süüa oli liiga palju
 • peokoht võiks olla samas
 • toitu võinuks vähem olla 🙂
 • ruum soojem

Mõtteid-ideed, kuidas osalejad saavad rakendada kevadkoolis omandatut kaasamisprotsessis:

 • kui liiga jäigalt eesmärgist kinni hoida, ei saavuta mitte midagi; veidi järele andes võib midagigi saavutada
 • ettevalmistatud eesmärgid võiksid olla ka kirjalikult sõnastatud, sest tihti läbirääkimiste laua taga olulised argumendid ununeva
 • mõisted ja definitsioonid tuleb lahti mõtestada, et kõik üheselt aru saaks
 • püüa mõista ja aru saada oma partnerist tema vaatenurgast, et kommunikatsiooni parandada
 • toetuda rohkem faktidele kõiksugustes läbirääkimistes
 • ettevalmistus on oluline, alati!
 • kuula ja argumenteeri ausalt
 • otsuste tegemise järjekord oluline
 • enne oma eesmärkide seadmist tea teiste huvisid ja oma "kaarte"
 • ära mine emotsionaalseks
 • enam kuulata, peegeldada ning tühjade argumentide täiteks püüda uusi lahendusi välja pakkuda
 • võtta kaasamiseks aega
 • sain praktilisi läbirääkimiste nippe (peegeldamine, ümbersõnastamine)
 • leia ühishuvid ja alusta nendest
 • edastan oma tähelepanekud kaastöötajatele; juhatusega hakkame edaspidi neid rakendama
 • igal koosolekul on hetk läbirääkimisteks, kokkulepeteks ja otsusteks
 • valmistada läbirääkimised maksimaalselt ette (sõltuvalt muidugi olukorrast)
 • alternatiivstsenaariumite läbimõtlemine enne partnerkohtumisi/läbirääkimisi
 • keskendu sellele, mida teine inime ütleb ja mida ta tegelikult mõtleb (ära jää kinni lihtsalt sõnadesse)
 • räägi kohe huvid selgeks (mis keda huvitab)
 • suhtlus partneritega – nende vajaduste mõistmine
 • oskus kuulata ja arvestada teiste osapooltega
 • oi nii palju ideid tekkis …
 • kirjuta oma eesmärk vajadusel üles ja vaata seda vajadusel – siis ei ole lõpplahendus eesmärgist kaugel
 • märksõnad: peegeldamine, tagasiside, läbirääkijate tööjaotus (üks on tules, teine jälgib plaani)
 • teen tugevamat kodutööd, et oma konkreetsete teadmistega partnerit heas mõttes üllatada ja mitte nii väga näha vastast, vaid partnerit

Teod, mida osalejad kavatsevad kevadkooli mõjul ette võtta:

 • rohkem küsida ja kuulata
 • taganemisvariante võiks olla rohkem kui üks
 • püüan "vana kaardiväe" vaateid tasapisi ja valutult muuta; püüan väiksemaks teha ametisisest ringkaitset, mis takistab ladusat igapäevatööd ja infovahetust
 • igapäevased nõupidamised peavad saama konstruktiivsemaks ja vähem emotsionaalsemaks
 • kuulan ja eesmärgistan selgelt
 • teadvustan enam otsuste mõju
 • ettevalmistusteks rohkem aega võtta
 • ettevalmistusprotsess on väga oluline diskussiooni läbiviimisel
 • ennast enam jälgida, et rääkiimse kõrval ei ununeks kuulamine ja küsimine
 • osalen läbirääkimistel alati kindla eesmärgiga, ei lase emotsioonidel esiplaanile tulla, oman plaani B
 • läbirääkimiste kolmeastmeline protsess
 • teadvustan, et olen palju sagedamini läbirääkimiste olukorras
 • olla parem läbirääkija, kompromissialtim ja toetavam
 • probleeme rohkem kollektiivselt lahendada
 • parandada protokollimist koosolekutel
 • teen oma organisatsiooni juhatusele memo ja liikmetele miniülevaate tänase sisust
 • kavatsen olla suhtlemisel julgem (selge väljendusega, mis on minu soov ja ootus ning seejärel avatus kuulata teise argumente ja soove)
 • kuulata, peegeldada, vähem "emotsioonitseda"
 • ilmselt võiks kasutada sellist simulatsiooni oma külaelanike kaasamisel
 • faktid ja argumendid paberile + eeltööd rohkem
 • planeerin ja mõtlen oma strateegia, huvid, piirid läbi enne läbirääkimisi
 • tõsisemalt suhtuda ka kodutöösse selgitamaks ühiseesmärke
 • mõelda põhjalikumalt läbirääkimiste prioriteetidele
 • kuulamine–>väljendamine–>arusaamine
 • jagada saadud teadmisi, võimalusel ka kogemusi
 • räägin juhatajaga meie oma organisatsiooni esindus- ja kaasamispõhimõtetest

Kevadkooli juures kõige väärtuslikumaks peeti:

 • enese proovilepanekut; eneseanalüüsivõimalust, mida iga päev pole aega teha
 • simulatsioon oli väga tore
 • teema täpset ajastust (isiklikult minule, sest hetkel on suur vajadus läbirääkimiste teabe ja praktika järele)
 • lahedad inimesed
 • kogemuste vahetamine
 • teooria, praktika ja viimase analüüs oli väga põhjalik ja hariv
 • koos oli erineva taustaga inimesi ja arvamusi ning palju uusi nägusid ka
 • juurdesaadud kogemusi
 • praktiline kogemus ja sellele eelnenud teooria
 • väga head rõhuasetused
 • head lektorid
 • hea võimalus kuulda ja kogeda seda, mis on oluline tähele panna nii läbirääkimistel, suheldes laiemalt kui koostööd korraldades
 • kaasatud on nii vabaühendused kui ametnikud
 • leiti nii paljude erinevate ühenduste/inimeste jaoks ühine teema
 • simulatsioon oli väga hästi välja töötatud ja mõjus väga elavalt ja efektiivselt, väga head läbiviijad
 • äärmiselt mõnusa atmosfääriga üritus
 • õppimine enda ja teiste kogemustest simulatsiooni käigus
 • eesmärkide eest võitlemise oskus
 • väga hea toit ja korraldus
 • tarkade klubi erinevatest läbirääkimistest kogemuse rakendamine
 • väga vajalik teemavalik ja huvitav ning õpetlik simulatsioon
 • omavahelist suhtlemist, palju positiivset energiat; naljakas oli, päriselt; positiivses mõttes
 • koolituspäeva lõpul pole kohanud nii paljusid naeratavaid inimesi

Kui midagi teisiti, siis:

 • sissejuhatus oleks võinud olla lühem
 • tutvumiseks võib-olla rohkem aega
 • paneeldiskussiooni kohta: liiga pealiskaudne; meeldis väga TÜ õppejõu Arno esinemine, paneel struktuursem
 • Simulatsiooni kohta:

  • oleks võinud olla põhjalikum
  • vabatahtlikult lasta gruppe valida
  • rohkem infot küla kohta (jooniste ja kaardiga)
  • reeglid veel rohkem paika
  • videosalvestus – et oleks võimalik õppida ka teiste rühmade tööst
  • mängureeglite veidi tõhusam selgitus
  • punktitabel oli tegelikult sisuline hinnang
  • kohustuslik esindajate vahetamine läbirääkimistel, see annab rohkematele kogemuse
  • simulatsioonil oli lihvimata nurki
  • kell oleks võinud olla kogu aeg kõigile nähtaval
 • kokkuvõttes oleks tahtnud kuulda sisukamaid ja konkreetsemaid ettepanekuid, mida kerkinud probleemidega ette võtta
 • aega praktikaks veidi rohkem
 • natuke rohkem kirjalikku materjali
 • süüa oli liiga palju
 • peokoht võiks olla samas
 • toitu võinuks vähem olla 🙂
 • ruum soojem

Mõtteid-ideed, kuidas osalejad saavad rakendada kevadkoolis omandatut kaasamisprotsessis:

 • kui liiga jäigalt eesmärgist kinni hoida, ei saavuta mitte midagi; veidi järele andes võib midagigi saavutada
 • ettevalmistatud eesmärgid võiksid olla ka kirjalikult sõnastatud, sest tihti läbirääkimiste laua taga olulised argumendid ununeva
 • mõisted ja definitsioonid tuleb lahti mõtestada, et kõik üheselt aru saaks
 • püüa mõista ja aru saada oma partnerist tema vaatenurgast, et kommunikatsiooni parandada
 • toetuda rohkem faktidele kõiksugustes läbirääkimistes
 • ettevalmistus on oluline, alati!
 • kuula ja argumenteeri ausalt
 • otsuste tegemise järjekord oluline
 • enne oma eesmärkide seadmist tea teiste huvisid ja oma "kaarte"
 • ära mine emotsionaalseks
 • enam kuulata, peegeldada ning tühjade argumentide täiteks püüda uusi lahendusi välja pakkuda
 • võtta kaasamiseks aega
 • sain praktilisi läbirääkimiste nippe (peegeldamine, ümbersõnastamine)
 • leia ühishuvid ja alusta nendest
 • edastan oma tähelepanekud kaastöötajatele; juhatusega hakkame edaspidi neid rakendama
 • igal koosolekul on hetk läbirääkimisteks, kokkulepeteks ja otsusteks
 • valmistada läbirääkimised maksimaalselt ette (sõltuvalt muidugi olukorrast)
 • alternatiivstsenaariumite läbimõtlemine enne partnerkohtumisi/läbirääkimisi
 • keskendu sellele, mida teine inime ütleb ja mida ta tegelikult mõtleb (ära jää kinni lihtsalt sõnadesse)
 • räägi kohe huvid selgeks (mis keda huvitab)
 • suhtlus partneritega – nende vajaduste mõistmine
 • oskus kuulata ja arvestada teiste osapooltega
 • oi nii palju ideid tekkis …
 • kirjuta oma eesmärk vajadusel üles ja vaata seda vajadusel – siis ei ole lõpplahendus eesmärgist kaugel
 • märksõnad: peegeldamine, tagasiside, läbirääkijate tööjaotus (üks on tules, teine jälgib plaani)
 • teen tugevamat kodutööd, et oma konkreetsete teadmistega partnerit heas mõttes üllatada ja mitte nii väga näha vastast, vaid partnerit

Teod, mida osalejad kavatsevad kevadkooli mõjul ette võtta:

 • rohkem küsida ja kuulata
 • taganemisvariante võiks olla rohkem kui üks
 • püüan "vana kaardiväe" vaateid tasapisi ja valutult muuta; püüan väiksemaks teha ametisisest ringkaitset, mis takistab ladusat igapäevatööd ja infovahetust
 • igapäevased nõupidamised peavad saama konstruktiivsemaks ja vähem emotsionaalsemaks
 • kuulan ja eesmärgistan selgelt
 • teadvustan enam otsuste mõju
 • ettevalmistusteks rohkem aega võtta
 • ettevalmistusprotsess on väga oluline diskussiooni läbiviimisel
 • ennast enam jälgida, et rääkiimse kõrval ei ununeks kuulamine ja küsimine
 • osalen läbirääkimistel alati kindla eesmärgiga, ei lase emotsioonidel esiplaanile tulla, oman plaani B
 • läbirääkimiste kolmeastmeline protsess
 • teadvustan, et olen palju sagedamini läbirääkimiste olukorras
 • olla parem läbirääkija, kompromissialtim ja toetavam
 • probleeme rohkem kollektiivselt lahendada
 • parandada protokollimist koosolekutel
 • teen oma organisatsiooni juhatusele memo ja liikmetele miniülevaate tänase sisust
 • kavatsen olla suhtlemisel julgem (selge väljendusega, mis on minu soov ja ootus ning seejärel avatus kuulata teise argumente ja soove)
 • kuulata, peegeldada, vähem "emotsioonitseda"
 • ilmselt võiks kasutada sellist simulatsiooni oma külaelanike kaasamisel
 • faktid ja argumendid paberile + eeltööd rohkem
 • planeerin ja mõtlen oma strateegia, huvid, piirid läbi enne läbirääkimisi
 • tõsisemalt suhtuda ka kodutöösse selgitamaks ühiseesmärke
 • mõelda põhjalikumalt läbirääkimiste prioriteetidele
 • kuulamine–>väljendamine–>arusaamine
 • jagada saadud teadmisi, võimalusel ka kogemusi
 • räägin juhatajaga meie oma organisatsiooni esindus- ja kaasamispõhimõtetest