Teenuste delegeerimine

Igas ühiskonnas on hulk avalikke teenuseid, mille osutamisega saavad avalikust ja ärisektorist efektiivsemalt hakkama mittetulunduslikud ühendused. Koondame siia leheküljele kõik teemaga seonduvad materjalid vastavatest arengutest ja väljakutsetest Eestis.

2006. aastal panime koos kümnete kodanikuühenduste, kohalike omavalitsuste ja ministeeriumide esindajatega kokku avalike teenuste üleandmise hea tava. Nagu teisedki ühenduste ja avaliku võimu suhete head tavad, ei ole ka see kellelegi kohustuslik dokument, küll aga soovitatav abimaterjal neile, kes soovivad avalikke teenuseid üle anda ja olla seejuures kindel, et protsess on läbi viidud hästi ning parimate tulemustega nii mõlema lepingupoole kui ka avalikkuse ehk teenuse kasutajate jaoks. Pärast hea tava valmimist on EMSL seda tutvustanud oma trükistes, koolitustel ja korraldatud üritustel. Aita ka sina teadlikkust avalike teenuste üleandmisest ja heast tavast tõsta, informeerides sellest oma linna- või vallavalitsust!

Vaata lähemalt: