Hea kodaniku põhimõtted


Neid põhimõtteid järgides saab hea kodanik olla igaüks, hoolimata kodakondsusest.

  • Hea kodanik tunnetab oma kohta maailmas ja teiste inimeste seas ning mõistab, et elusolendid on asjadest tähtsamad
  • Aitab lähedasi ja võõraid ning toetab nõrgemaid
  • Astub välja ebaõigluse ja vägivalla vastu
  • Teeb tööd ja õpib kogu elu
  • Austab oma riiki ja selle tähtpäevi, tunneb põhiseadust ja õigussüsteemi ning täidab seadust ka väikestes asjades
  • Tunneb huvi ühiskonnas toimuva vastu, on poliitiliselt teadlik, ilmutab kodanikuaktiivsust ega pea end tähtsusetuks inimeseks
  • Austab inimväärikust, võrdõiguslikkust ja teiste õigust olla erinev
  • Hoiab loodust, mõtleb ka teistele elusolenditele ja järeltulevatele põlvedele
  • Tunneb ajalugu ning austab oma ja teiste rahvaste kultuuri
  • On aus, lahke, sõbralik ja peab lugu heast naljast

Koostanud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua esinduskogu 2002. aastal.