Venekeelne teavitustegevus

2009. aastal alustasime katseprojektina esmakordselt vene keeles seda, mida varsti 20 aastat eesti keeles pakkunud oleme.

Tegevuse eesmärk on suurendada Eestis tegutsevate venekeelsete vabaühenduste sidusust Eesti kodanikuühendustega ning kodanikuühiskonnaga üldisemalt, vastastikkust informeeritust teineteise tegevustest ning tõsta eelkõige venekeelsete ühenduste tegutsemissuutlikkust, olemaks tõhusamalt kaasatud ühiskonda ja koostöösse. Selleks arendame välja venekeelsete ühenduste infovõrgustiku, hangitakse, toimetatakse, tõlgitakse ja levitatakse neile informatsiooni, mida nad seni vene keeles ei saa; ning tegevus käigus kogutud informatsiooni ja tähelepanekute põhjal kavandatakse edasisi tegevusi.

Tulemuste ja venekeelsete ühenduste tegevuse kohta levitatakse infot ka eestikeelsete seas ning projekti lõpuks korraldatakse vastavalt selgunud vajadustele kolm vajalikku üritust, arutelu või koolitust.

Projekti toetas 2012. aasta lõpuni Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond Kultuuriministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed kaudu. 2012. aastal rahastas teavitustöid Siseministeerium regionaalministri haldusalast, 2013. aastast 2014. aasta augustini taas MISA, edasi jälle Siseministeerium, 2018. aastal KÜSK.

Vaata EMSLi venekeelset kodulehte www.heakodanik.ee/ru, kus saab liituda ka venekeelse infolistiga.

Küsimustega või uudiste avaldamise soovi korral võib pöörduda ivan-ät-heakodanik.ee.