Kontakt

Vabaühenduste Liit

Kontakt: info-at-heakodanik.ee | 664 5077
Asume: Telliskivi 60a, 10412 Tallinn – A3, III korrus (trepp, lifti põle)
Registrikood: 80005069
Pank: EE237700771006142372

Tiim


VABAÜHENDUSTE LIIDU ASJU AJAVAD

Triin Toomesaar, juhataja

5620 3920 | triin-ät-heakodanik.ee

Triinul on on TalTechist bakalaureusekraad avalikus halduses ning Tallinna Ülikoolist magistrikraad politoloogias. Pikka aega töötas ta sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuhina ja on väiksemas või suuremas rollis kaasa löönud mitmete teiste vabaühenduste töös, aga näiteks ka president Kersti Kaljulaidi vabakonnanõunikuna. Triin on Noored Kooli programmi vilistlane ning oma hariduskirele leiab siiani kerget rakendust nii gümnaasiumis infokorratuse kursust juhendades kui ka ülikoolis kodanikühiskonna lektorina.

Triin Toomesaar


Andra Roosmets, kommunikatsioon

5554 0507 | andra-ät-heakodanik.ee

Andra seisab hea Vabaühenduste Liidu kommunikatsiooni eest ehk vaatab, et Hea Kodaniku portaali ja Facebooki lehe jälgijatel oleks pidevalt ajakohast lugemist ning et info liidu, liikmete ja ühiskonna vahel liiguks võimalikult efektiivselt. Tal on magistrikraad kultuurikorralduses ja kommunikatsioonis, varasemalt töötas ta üle kaheksa aasta erinevate muuseumide kommunikatsioonispetsialistina. Vabatahtlikuna on Andra kaasa löönud muusika- ja teatrifestivalidel, Taimse Teisipäeva tegemistes ja mujalgi.

Andra Roosmets


Darja Rovba, kommunikatsioon vene ja inglise keeles

55932385 | darja-ät-heakodanik.ee

Darja vastutab vene- ja ingliskeelse kommunikatsiooni eest ehk koostab uudiskirju, kogub tulekul ürituste ja vabaühenduste tegemiste kohta infot, et vene ja inglise keelt kõnelevad inimesed saaksid olla peamiste kodanikuühiskonna uudistega kursis. Darjal on meediauuringute bakalaureusekraad, varasemalt on ta töötanud Teeme ära! meeskonnas Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia piirkondade kommunikatsiooni koordinaatorina, vabatahtlikuna abistanud Eesti Toidupanka venekeelses meediatöös.

Darja Rovba


Heleene Lippmaa, liikmed

5557 7166 | heleene-ät-heakodanik.ee

Heleene tegeleb Vabaühenduste Liidus liikmete ja võrgustikega, et liikmed räägiks veelgi enam kodanikuühiskonna tegevustes kaasa, et võrgustike tegevus oleks nähtavam ja mõjusam. Lisaks veab Heleene annetuste kogujate võrgustikku ning aitab planeerida koolitusi. Heleene on lõpetanud TalTechis avaliku halduse ja riigiteaduste bakalaureuse ning on Noored Kooli 14. lennu vilistlane. Heleene usub, et avatus, koostöö ning ühiste eesmärkide seadmine on tugeva kodanikuühiskonna alustalad.

Heleene Lippmaa


Marcus Ehasoo, huvikaitse

5343 2142 | marcus-ät-heakodanik.ee

Marcus vastutab Vabaühenduste Liidus huvikaitse teemade eest. Marcusel on bakalaureusekraad Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast ning käsil magistrikraadi omandamine Tallinna Ülikoolis hariduse juhtimise erialal. Pikalt eelkõige haridusvaldkonna huvikaitseorganisatsioone juhtinud Marcusel on kindel nägemus, kuidas vabakonnas huvikaitse tegemine läheb ja kuhu suunas liikuda tuleks. Ta on veendunud, et vabakonna ja riigi vahelised suhted saaksid olla oluliselt sisulisemad, et ühiselt ühiskonna arengusse panustada.

Marcus Ehasoo


Maarja-Liisa Kapaun

5686 4114 | maarjaliisa-ät-heakodanik.ee

Minu ülesanne Vabaühenduste Liidu huvikaitse spetsialistina on toetada organisatsioone huvikaitse võimekuse arendamisel ja panustada huvikaitse oskuste tõusu vabakonnas. Oman kõrgharidust õenduse erialal ning õpin Tartu Ülikoolis magistrantuuris ühiskonna muutuste juhtimist. Varasemalt töötasin pikalt avalikus sektoris, täpsemalt Häirekeskuses arenduseksperdina, hinnates teenuse kvaliteeti ja osaledes IT-projektides. Hindan kõrgelt vabakonna panust ühiskonna toimimisse ja soovin näha sektoritevahelise koostöö edenemist.

Maarja-Liisa Kapaun


Mirell Merirand, kogukonnapraktika

mirell@heakodanik.ee

Mirelli vedada on kogukonnapraktika, mis on Vabaühenduste Liidu poolt ellu kutsutud programm õpilaste kaasamiseks vabaühenduste tegevustesse. Olles töötanud viimastel aastatel ringmajanduse ja ettevõtluse aineõpetajana, nägi ta antud programmis suurt potensiaali õpilaste silmaringi avardamiseks ja praktiliste kogemuste saamiseks. Ettevõtlusõpingud magistratuuris andsid hea ülevaate majandusolukorrast, võimalustest ja ohtudest. Ning tänases maailmas peab ta just kogukondlike algatusi ja vabaühendusi peamisteks suunanäitajateks ja mõjuloojateks ühiskonnas.

Mirell Merirand


Veel toetavad meid:

  • Alari Rammo – huvikaitse, juriidika
  • Kaidi Pugal – raamatupidamine

Kontoriruume jagame vahvate vabaühendustega nooredkooli.ee, tagasikooli.ee, sev.ee, csr.ee, transparency.ee, kiusamisvaba.ee, spinprogramm.ee, terveilm.ee, changemakers.ee, k6k.ee, asendusopetaja.ee, nyh.ee, koosloome.eeloomus.ee, feministeerium.ee jt.

Vabaühenduste Liidu (kuni 1997. aastani Eesti Fondide Keskus, kuni 2018 EMSL) juhatajatena on töötanud: Rita Tamm (1992-95), Heli Kask (1995-96), Heli Aru (1996-98), Kadri Kopli (1998-2000), Kristina Mänd (2000-05), Marit Otsing (tähtajaliselt 2006), Urmo Kübar (2006-13), Maris Jõgeva (2013-17) ja Kai Klandorf (2018-2023).

Vaata ka, kes on Vabaühenduste Liidu nõukogus ning kes ja milliste komisjonide ja töögruppide juures Vabaühenduste Liit ja tema liikmeid esindab.

Logod leiad siit.

Suur tänu kõigile abistavatele sõpradele, vabatahtlikele, koolitajatele ja konsultantidele!