Kontakt

Vabaühenduste Liit

Kontakt: info-at-heakodanik.ee | 664 5077 | m.me/heakodanik
Asume: Telliskivi 60a, 10412 Tallinn – A3, III korrus (trepp, lifti põle)
Reg: 80005069
Pank: EE237700771006142372


VABAÜHENDUSTE LIIDU ASJU AJAVAD

Andrei Liimets, sõnumiseade

5666 5142 | andrei-ät-heakodanik.ee

Andrei seisab hea selle eest, et Vabaühenduste Liidu ja tema liikmete sõnumid jõuaksid õigesse kohta ja paistaksid silma. Lisaks toimetab valitsemise avatust puudutavate küsimustega. Varem on töötanud muuhulgas Avatud Eesti Fondis ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus, vabatahtlikuna Domus Dorpatensises, Vabaühenduste Liidu kõrvalt aitab vedada SPIN-programmi tööd. Kui veel mõni hetk vabaks jääb, toimetab kultuurikriitikuna ja juhib Eesti Filmiajakirjanike Ühingut.


Helen Talalaev, liikmed ja võrgustikud

5649 9330 | helen-ät-heakodanik.ee

Helen tegeleb Vabaühenduste Liidus liikmete ja võrgustikega, et liikmed räägiks veelgi enam kodanikuühiskonna arengus kaasa ja võrgustike tegevus oleks nähtavam ja mõjusam. Kesk-Euroopa Ülikooli soouuringute magistrikraad andis hea tausta, et tegeleda inimõiguste ja võrdõiguslikkuse teemadega nii Eesti LGBT Ühingus kui ka võrdõigusvoliniku kantseleis. Helenile on kodanikuühiskonna areng väga tähtis, aktiivsetes kodanikes näeb ta suurt ühiskonna mootorit.


Inna Laanmets, kontor ja koolitused

501 1482 | inna-ät-heakodanik.ee

Inna seisab kontori hea toimimise eest ja aitab korraldada üritusi ning koordineerib koolitustegevust. Suurema osa oma tööelust ongi ta olnud seotud koolituste valdkonna ja projektide vedamisega. Vabatahtlikuna on panustanud kodukoha asumiliikumisse ja kultuuriellu, osalenud volikogus ja vallavalitsuses. Inna arvab, et tugevad vabaühendused ja nende kaasamine on oluline, et meie elukeskkond oleks kooskõlas kodanike ootustega.


Kai Klandorf, juhatuse liige

5813 3236 | kai-ät-heakodanik.ee

Kai on töötanud õpetajana Raplamaal ning Eesti Väitlusseltsis rahvusvaheliste projektide juhina ja esindab seltsi globaalse väitlushariduse assotsiatsiooni IDEA nõukogus presidendina. Tervise Arengu Instituudis vedas Kai ühte suurimat tõenduspõhist universaalennetuslikku programmi. Lisaks panustab ta argumenteeritud ühiskonna arengusse koolitajana sotsiaalses ettevõttes SpeakSmart. Kai leiab, et Eesti suurim väärtus on aktiivne kodanik, kes on valmis panustama ja ühiselt tegutsema, leidmaks lahendusi ka kõige keerukamatele ülesannetele.


Lauri Luide, vabatahtlikkus

5622 0086 | lauri-ät-heakodanik.ee

Lauri tegeleb Vabaühenduste Liidu käimashoidmisega Kai naasmiseni, samuti enda veetud kogukonnapraktika üleandmisega ENLile, mille eesmärk on aidata noortel saada kodanikühiskonna osaliseks. Lauril on kõrgharidus ja lühike töökogemus suhtekorralduse erialal. Lisaks on ta pikalt juhtinud vabatahtlike kaasamisega tegelevat organisatsiooni Serve the City. Olles ise pikaajaline vabatahtlik ja vabatahtlike kaasaja, leiab ta, et iga inimene peaks mingil moel vabatahtlikuna ühiskonda panustama.


Marina Lukina, muukeelne kommunikatsioon

5814 1622 | marina-ät-heakodanik.ee

Marina toimetab Vabaühenduste Liidus vene- ja inglise keelse suuna ülesehitamise kallal. Lisaks aitab ta vedada rahvusvahelist projekti TalTechis. Marina on omandanud magistrikraadi õigusteadustes ja olnud suurema osa tööelust ka selle valdkonnaga seotud. Marina jaoks on tähtis, et muukeelne kodanikuühiskond oleks omavahel ühenduses, igatpidi toetatud ning kasvataks seeläbi oma mõjusust.


Veel toetavad meid:

  • Alari Rammo – huvikaitse, juriidika
  • Kaidi Pugal – raamatupidamine
  • Valentina Jantšarina – kord ja puhtus

Kontoriruume jagame vahvate vabaühenduste ja sotsiaalsete ettevõtetega: terve-eesti.ee, nooredkooli.ee, tagasikooli.ee, sev.ee, csr.ee, transparency.ee, kiusamisvaba.ee, spinprogramm.ee, terveilm.ee,  changemakers.ee, k6k.ee, asendusopetaja.ee, nyh.ee, koosloome.ee, peaceaction.eu, loomus.ee ja feministeerium.ee.

Vabaühenduste Liidu (kuni 1997. aastani Eesti Fondide Keskus, kuni 2018 EMSL) juhatajatena on töötanud: Rita Tamm (1992-95), Heli Kask (1995-96), Heli Aru (1996-98), Kadri Kopli (1998-2000), Kristina Mänd (2000-05), Marit Otsing (tähtajaliselt 2006), Urmo Kübar (2006-13) ja Maris Jõgeva (2013-17).

Vaata ka, kes on Vabaühenduste Liidu nõukogus ning kes ja milliste komisjonide ja töögruppide juures Vabaühenduste Liit ja tema liikmeid esindab.

Logod leiad siit.

Suur tänu kõigile abistavatele sõpradele, vabatahtlikele, koolitajatele ja konsultantidele!