Kontakt

Vabaühenduste Liit

Kontakt: info-at-heakodanik.ee | 664 5077 | m.me/heakodanik
Asume: Telliskivi 60a, 10412 Tallinn – A3, III korrus (trepp, lifti põle)
Reg: 80005069
Pank: EE982200001120106317


VABAÜHENDUSTE LIIDU ASJU AJAVAD

Alari Rammo, huvikaitse

505 0052 | alari-ät-heakodanik.ee

Alari tegeleb Vabaühenduste Liidus huvikaitse ja vabaühenduste juriidilise nõustamisega. Sama töö peal oli ta ka aastani 2015, olles varem meil tegelenud veel teavituse, kirjastamise, finantsjuhtimise ja üldse kõigega. Alaril on diplomid ajakirjandusest ning õigusteadustest. Ports ta ajast kulub ka Kinoteatrile ja Arvamusfestivalile.


Andrei Liimets, sõnumiseade, ajakiri ja valimiste valvurid

5666 5142 | andrei-ät-heakodanik.ee

Andrei seisab hea selle eest, et Vabaühenduste Liidu ja tema liikmete sõnumid jõuaksid õigesse kohta ja paistaksid silma. Lisaks toimetab valitsemise avatust puudutavate küsimustega. Varem on töötanud muuhulgas Avatud Eesti Fondis ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus, vabatahtlikuna Domus Dorpatensises, Vabaühenduste Liidu kõrvalt aitab vedada SPIN-programmi tööd. Kui veel mõni hetk vabaks jääb, lõpetab magistrantuuri Euroopa õpingutes ning toimetab mitmes väljaandes filmiajakirjaniku ning kultuurikriitikuna.


Helen Talalaev, liikmed ja võrgustikud

5649 9330 | helen-ät-heakodanik.ee

Helen tegeleb Vabaühenduste Liidus liikmete ja võrgustikega, et liikmed räägiks veelgi enam kodanikuühiskonna arengus kaasa ja võrgustike tegevus oleks nähtavam ja mõjusam. Kesk-Euroopa Ülikooli soouuringute magistrikraad andis hea tausta, et tegeleda inimõiguste ja võrdõiguslikkuse teemadega nii Eesti LGBT Ühingus kui ka võrdõigusvoliniku kantseleis. Helenile on kodanikuühiskonna areng väga tähtis, aktiivsetes kodanikes näeb ta suurt ühiskonna mootorit.


Inna Laanmets, kontor ja koolitused

501 1482 | inna-ät-heakodanik.ee

Inna seisab kontori hea toimimise eest ja aitab korraldada üritusi ning koordineerib koolitustegevust. Suurema osa oma tööelust ongi ta olnud seotud koolituste valdkonna ja projektide vedamisega. Vabatahtlikuna on panustanud kodukoha asumiliikumisse ja kultuuriellu, osalenud volikogus ja vallavalitsuses. Inna arvab, et tugevad vabaühendused ja nende kaasamine on oluline, et meie elukeskkond oleks kooskõlas kodanike ootustega.


Ivan Lavrentjev, venekeelne sõnumiseade

5387 7840 | ivan-ät-heakodanik.ee

Ivan tagab selle, et Hea Kodaniku uudised ka venekeelsete lugejateni jõuaksid. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli ajaloo erialal ning töötanud terve rea vabaühendustega Eestis ja mujal, aidates neid tõlkimise ja kommunikatsiooniga. Vabal ajal jookseb maratone.


Kai Klandorf, juhataja

5813 3236 | kai-ät-heakodanik.ee

Kai on töötanud õpetajana Raplamaal ning Eesti Väitlusseltsis rahvusvaheliste projektide juhina ja esindab seltsi globaalse väitlushariduse assotsiatsiooni IDEA nõukogus presidendina. Tervise Arengu Instituudis vedas Kai ühte suurimat tõenduspõhist universaalennetuslikku programmi. Lisaks panustab ta argumenteeritud ühiskonna arengusse koolitajana sotsiaalses ettevõttes SpeakSmart. Kai leiab, et Eesti suurim väärtus on aktiivne kodanik, kes on valmis panustama ja ühiselt tegutsema, leidmaks lahendusi ka kõige keerukamatele ülesannetele.


Lauri Luide, Kogukonnapraktika

5622 0086 | lauri-ät-heakodanik.ee

Lauri tegeleb Vabaühenduste Liidus kogukonnapraktikaga, eesmärgiga aidata noortel saada kodanikühiskonna osaliseks. Tal on kõrgharidus ja lühike töökogemus suhtekorralduse erialal. Lisaks on Lauri pikalt juhtinud vabatahtlike kaasamisega tegelevat organisatsiooni Serve the City. Olles ise pikaajaline vabatahtlik ja vabatahtlike kaasaja, leiab ta, et iga inimene peaks mingil moel vabatahtlikuna ühiskonda panustama.


Veel toetavad meid:

  • Katerina Danilova – koostööprojektid Ukraina vabaühendustega
  • Kaidi Pugal – raamatupidamine
  • Valentina Jantšarina – kord ja puhtus

Kontoriruume jagame vahvate vabaühenduste ja sotsiaalsete ettevõtetega: www.terve-eesti.ee, www.nooredkooli.ee, www.tagasikooli.ee, www.sev.ee, www.csr.ee, www.transparency.ee, www.kivaprogram.net/estonia, www.minuunistustepaev.ee, www.spinprogramm.eewww.terveilm.ee,  www.changemakers.ee, www.k6k.ee, www.servethecity.ee, www.asendusopetaja.ee,  www.heapank.ee. 

Vabaühenduste Liidu (kuni 1997. aastani Eesti Fondide Keskus, kuni 2018 EMSL) juhatajatena on töötanud: Rita Tamm (1992-95), Heli Kask (1995-96), Heli Aru (1996-98), Kadri Kopli (1998-2000), Kristina Mänd (2000-05), Marit Otsing (tähtajaliselt 2006), Urmo Kübar (2006-13) ja Maris Jõgeva (2013-17).

Vaata ka, kes on Vabaühenduste Liidu nõukogus ning kes ja milliste komisjonide ja töögruppide juures Vabaühenduste Liit ja tema liikmeid esindab.

Logod leiad siit.

Suur tänu kõigile abistavatele sõpradele, vabatahtlikele, koolitajatele ja konsultantidele!