Kontakt

Vabaühenduste Liit

Kontakt: info-at-heakodanik.ee / 664 5077
Asume: Telliskivi 60a, 10412 Tallinn – A3, III korrus (trepp, lifti põle)
Reg: 80005069
Pank: EE982200001120106317


VABAÜHENDUSTE LIIDU ASJU AJAVAD

Alari Rammo, huvikaitse

505 0052 | alari-ät-heakodanik.ee | Skype: kcalor

Alari tegeleb Vabaühenduste Liidus huvikaitse ja vabaühenduste juriidilise nõustamisega. Sama töö peal oli ta ka aastani 2015, olles varem meil tegelenud veel teavituse, kirjastamise, finantsjuhtimise ja üldse kõigega. Alaril on diplomid ajakirjandusest ning õigusteadustest. Suur ports ta ajast kulub ka Kinoteatrile ja Arvamusfestivalile.


Andrei Liimets, sõnumiseade, ajakiri ja valimiste valvurid

5666 5142 | andrei-ät-heakodanik.ee | Skype: malcolmlincoln

Andrei seisab hea selle eest, et Vabaühenduste Liidu ja tema liikmete sõnumid jõuaksid õigesse kohta ja paistaksid silma. Lisaks toimetab valitsemise avatust puudutavate küsimustega. Varem on töötanud muuhulgas Avatud Eesti Fondis ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus, vabatahtlikuna Domus Dorpatensises, Vabaühenduste Liidu kõrvalt aitab vedada SPIN-programmi tööd. Kui veel mõni hetk vabaks jääb, lõpetab magistrantuuri Euroopa õpingutes ning toimetab mitmes väljaandes filmiajakirjaniku ning kultuurikriitikuna.


Helen Talalaev, kogukonnapraktika

5649 9330 | helen-ät-heakodanik.ee | Skype: helentalalaev

Helen tegeleb Vabaühenduste Liidus kogukonnapraktikaga, aidates noortel saada kodanikühiskonna osaliseks. Kesk-Euroopa Ülikooli soouuringute magistrikraad andis hea tausta, et tegeleda inimõiguste ja võrdõiguslikkuse teemadega nii Eesti LGBT Ühingus kui võrdõigusvoliniku kantseleis. Varasem töö õpetajana innustab pühendama oma aega ja energiat noortele paremate võimaluste loomiseks. Helenile on kolmanda sektori areng väga tähtis, aktiivsetes kodanikes näeb ta suurt ühiskonna mootorit.


Ivan Lavrentjev, venekeelne sõnumiseade

5387 7840 | ivan-ät-heakodanik.ee | Skype: forab1

Ivan tagab selle, et Hea Kodaniku uudised ka venekeelsete lugejateni jõuaksid. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli ajaloo erialal ning töötanud terve rea vabaühendustega Eestis ja mujal, aidates neid tõlkimise ja kommunikatsiooniga. Vabal ajal jookseb maratone.


Kai Klandorf, juhataja

5813 3236 | kai-ät-heakodanik.ee | Skype: kai_klandorf

Kai on Vabaühenduste liidus vägede juhataja. Varem on ta töötanud Eesti Väitlusseltsis rahvusvaheliste projektide juhina ja esindab seltsi globaalse väitlushariduse assotsiatsiooni IDEA nõukogus, kus kannab ka presidendi rolli. Kai on töötanud õpetajana Leie põhikoolis ja Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis. Tervise Arengu Instituudis vedas Kai ühte suurimat tõenduspõhist universaalennetuslikku programmi. Lisaks panustab ta argumenteeritud ühiskonna arengusse koolitajana sotsiaalses ettevõttes SpeakSmart. Kai leiab, et Eesti suurim väärtus on aktiivne kodanik, kes on valmis panustama ja ühiselt tegutsema, leidmaks lahendusi ka kõige keerukamatele väljakutsetele.


Lauri Luide, Kogukonnapraktika

5622 0086 | lauri-ät-heakodanik.ee | Skype: lauri007

Lauri tegeleb Vabaühenduste Liidus kogukonnapraktikaga, eesmärgiga aidata noortel saada kodanikühiskonna osaliseks. Tal on kõrgharidus ja lühike töökogemus suhtekorralduse erialal. Lisaks on Lauri pikalt juhtinud vabatahtlike kaasamisega tegelevat organisatsiooni Serve the City. Olles ise pikaajaline vabatahtlik ja vabatahtlike kaasaja, leiab ta, et iga inimene peaks mingil moel vabatahtlikuna ühiskonda panustama.


Maria Laanjärv, liikmed ja asjaajamine

5881 7655 | maria-ät-heakodanik.ee | Skype: maria.laanjarv

Maria suhtleb Vabaühenduste Liidu liikmetega ja aitab korraldada üritusi. Varem on ta vabatahtlikuna erinevates algatustes kaasa löönud noorteorganisatsioonis Domus Dorpatensis. Tema südameteema on tervis – tal on füsioteraapia bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist ja terviseedenduse magistrikraad Maastrichti Ülikoolist. Lisaks tegeleb hobi korras fotograafia, jooga ja kokandusega.


Veel toetavad meid:

  • Katerina Danilova – koostööprojektid Ukraina vabaühendustega

Tugiteenused:

Kontoriruume jagame vahvate vabaühenduste ja sotsiaalsete ettevõtetega: www.heategu.ee, www.terve-eesti.ee, www.nooredkooli.ee, www.tagasikooli.ee, www.sev.ee, www.csr.ee, www.transparency.ee, www.kivaprogram.net/estoniawww.bioneer.ee, www.minuunistustepaev.ee, www.spinprogramm.eewww.terveilm.ee,  www.k6k.ee, www.servethecity.ee, www.efektiivnealtruism.org, www.heapank.ee, www.elektritransport.ee. 

Vabaühenduste Liidu (kuni 1997. aastani Eesti Fondide Keskus, kuni 2018 EMSL) juhatajatena on töötanud: Rita Tamm (1992-95), Heli Kask (1995-96), Heli Aru (1996-98), Kadri Kopli (1998-2000), Kristina Mänd (2000-05), Marit Otsing (tähtajaliselt 2006), Urmo Kübar (2006-13) ja Maris Jõgeva (2013-17).

Vaata ka, kes on Vabaühenduste Liidu nõukogus ning kes ja milliste komisjonide ja töögruppide juures Vabaühenduste Liit ja tema liikmeid esindab.

Logod leiad siit.

Suur tänu kõigile abistavatele sõpradele, vabatahtlikele, koolitajatele ja konsultantidele!